Нове видання: “Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України”

Вийшла друком книга М.З.Згуровського “Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України”.

В книзі подано аналіз структурного реформування системи вищої освіти в країнах Західної, Центральної і Східної Європи в процесі формування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного простору європейського регіону, що дістав назву Болонського процесу. Розглянуто основні складові структурного реформування вищої освіти, переваги та ризики, які з цими змінами пов’язані.

Проаналізовано стан вітчизняної вищої школи, здобутки та перешкоди на шляху її входження до європейського освітнього простору. Запропоновано напрями структурного реформування вищої освіти України в контексті Болонських перетворень.

Книга може бути корисною не тільки керівникам вищих навчальних закладів, але й викладачам, студентам, аспірантам.

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС: ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ШЛЯХИ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ / М. З. Згуровський- К.: НТУУ"КПИ, 2006. - 544 с.
ISBN 978-966-622-199-3