Грант НТУУ “КПІ” для фінансової підтримки науково-дослідних робіт студентів і аспірантів уже вдруге отримав науковий колектив кафедри промислової біотехнології факультету біотехнології і біотехніки у складі аспірантки Н.В.Дехтяренко і студенток-магістранток К.С.Позднякової (6-й курс, гр. БТ-01), К.В.Типлинської та О.В.Совєтової (5-й курс, гр. БТ-11).

Під керівництвом завідувача кафедри промислової біотехнології ФБТ Л.М.Шинкаренко молоді дослідники працюють над створенням пробіотиків з широким спектром біотерапевтичної дії на основі клітин молочнокислих бактерій. Дія цих препаратів обумовлена здатністю пробіотичних клітин до пригнічення патогенної і умовно патогенної мікрофлори людини та впливом на імунну і репараційну системи організму. Ця група препаратів розробляється як препарати супроводу при тяжких захворюваннях та нутрицевтики – для підтримки здоров’я і профілактики можливих уражень.

Створення пробіотиків на сьогодні є дуже актуальним. Погіршення екологічних умов та рівня життя окремих верств населення негативно позначається на мікрофлорі людини, що призводить до цілої низки захворювань, в тому числі й онкологічних, до імунних розладів тощо.

В основу робіт за грантом покладено один з напрямків досліджень зі створення пробіотиків: розробка нової лабораторної технології виготовлення оздоровчих продуктів на основі сої з використанням молочнокислих бактерій роду Lactobacillus. Метою цієї роботи є підвищення харчової та біологічної цінності кисломолочних продуктів на основі соєвого борошна, а також поліпшення їх профілактичних і лікувальних властивостей. План експериментальних досліджень складено разом зі співробітниками ТОВ “ЕСО” – виробником та постачальником різних видів соєвого борошна.

На сьогодні з використанням різних режимів термічної та ферментативної обробки соєвого борошна виготовлено серію живильних середовищ для вирощування молочнокислих бактерій.

Для кожного штаму лактобактерій, які знаходяться в музеї культур мікроорганізмів кафедри промислової біотехнології, підібрано оптимальне ферментаційне середовище, що забезпечує максимальне накопичення біомаси. Одержані результати висвітлені на ІІ Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, яка відбулася 21-24 березня 2006 р. у Львівському національному університеті ім. І. Франка. Крім того, результати будуть покладені в основу бакалаврської, магістерської та кандидатської робіт учасників творчого колективу.

Apr 21, 2006 || Автор: Н.В.Дехтяренко