Підсумки виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2005 рік

Доходи університету в 2005 році за всіма джерелами склали 268,0 млн грн, що в 1,64 разу більше надходжень 2004 року. Надходження загального фонду склали 176,5 млн грн і більше ніж удвічі перевищили надходження 2004 року.

Фінансування за рахунок загального фонду для виконання НДР склали 9,5 млн грн – в 1,37 разу більше ніж у 2004 році.

Кошти із загального фонду державного бюджету надходили своєчасно і в межах виділених лімітів.
Надходження спеціального фонду склали

91,427 млн грн, тобто збільшились в 1,9 разу порівняно з 2004 роком. Але план надходжень в частині виконання договірних НДР виконано лише на 77%, хоча їх загальний обсяг збільшився порівняно з 2004 роком на 13,5%.

На програму “Підготовка кадрів” із держбюджету надійшло 167033,8 тис. грн, що в 2 рази перевищує надходження 2004 року. Витрати на заробітну плату збільшились у 2,35 разу. В 1,64 разу збільшилися витрати на виплату стипендії. На оплату комунальних послуг надійшло 7,9 млн грн, що на 27,5% більше ніж у 2004 році. Вперше за останні 10 років виділено 617,8 тис. грн на придбання м’якого інвентарю для студмістечка. Це дало можливість вивільнити спецкошти студмістечка на інші цілі. Також уперше за останні роки виділено 242,3 тис. грн на придбання обладнання і 257,7 тис. грн на проведення капітального ремонту корпусів університету.

Спеціальний фонд бюджету складає 91,427 млн грн, або 34,1% в загальному бюджеті університету.

Основні джерела формування спеціального фонду, як і в минулі роки, – платні послуги у сфері освіти (66997,0) та виконання договірних НДР (13,0 млн грн).

Затверджений структурним підрозділам на 2005 рік план надходжень коштів спеціального фонду виконано в цілому на 102,7%. Відповідно до затвердженої структури розподілу спеціальних коштів на фінансування власних потреб підрозділів було використано в 2005 році 64 349 300 грн, а на централізований фонд – 27 077 700 грн.

У бюджеті 2005 року, виходячи з кошторисів підрозділів, був виведений плановий індекс розвитку (співвідношення витрат розвитку та витрат споживання), який складав 0,375.

Фактичний індекс розвитку склав 0,195. Таким чином, на розвиток матеріальної бази підрозділи витратили майже вдвічі менше коштів, ніж планувалось. Найвищий індекс розвитку в 2005 році у ФТІ – 0,690.

У міру використання коштів централізованого фонду вони перерозподілились таким чином, що 16880,1 тис. грн (64,8%) використано на потреби підрозділів, і тільки 9154,5 (35,2%) – на централізовані потреби. Отже, на потреби підрозділів спрямовано 87,9% позабюджетних коштів, отриманих ними за надання платних послуг. Індекс розвитку при використанні коштів централізованого фонду складає 0,518.

На виплату заробітної плати витрачено за програмою “Підготовка кадрів” 118,7 млн грн – 48,9% від загальної суми фінансування. Витрати на оплату праці в 2005 році збільшилися в 1,9 разу. Відповідно до Указу Президента з 01.01.05 р. співробітникам університету встановлено подвійні оклади. Крім того, протягом 2005 року тричі збільшувались посадові оклади: з 01 квітня – на 5,35%, з 01 липня – на 6,9%, з 01 вересня – на 15%.

Відповідно до законодавства і колективного договору в 2005 році виплачено матеріальної допомоги співробітникам університету 3 542 100 грн, студентам і аспірантам – 1 743 800 грн.

На виконання Закону, прийнятого у вересні 2004 року, про виплату протягом 5 років заборгованості науково-педагогічним працівникам по надбавках за вислугу років і матеріальній допомозі на оздоровлення за 1997-2002 роки університет отримав перший траш у сумі 2 978 400 грн. Усі ці кошти були виплачені штатним працівникам та тим, що звільнились після 1997 року.

Розмір стипендії за 2005 рік збільшився на 16,8%: на початок року вона складала 108,67 грн, на кінець року – 126,9 грн.

4,51% від загального обсягу надходжень спрямовано на оплату комунальних послуг. Всього у 2005 році на ці потреби використано 11,96 млн грн, що на 1,9% менше ніж у 2004 році.

Використання лімітів на електроенергію збільшилось у 2005 році на 6%. 49% від загальних потреб використовує студмістечко, 32,8% – навчальні корпуси, 8,3 – військове містечко.

За минулий рік вперше за останні 5 років споживання холодної води зменшилось порівняно з попереднім роком на 13,4%.

У 2005 році на об’єктах університету виконано ремонтно-відновлювальних робіт на загальну суму 10,281 млн грн, у тому числі в навчальних корпусах – на 6 804 500 грн, в гуртожитках на 1 650 100 грн.

За результатами аналізу 2005 фінансового року можна зробити висновок, що тенденція нарощування обсягів фінансування за всіма джерелами надходження коштів збереглась, але структуру використання коштів необхідно змінювати на користь видатків розвитку матеріально-технічної бази та соціальної сфери університету.

Mar 31, 2006 || Автор: Л.Г.Субботіна, начальник ДЕФ