Нинішня зима виявила чимало проблем у вітчизняній економіці, що накопичувалися роками. По-перше, це кричуща безгосподарність житлово-комунальних служб, зокрема, в теплопостачанні. А ще – необхідність більш широкого впровадження енергозберігаючих технологій через проблеми з поставками російського газу.

Розробки науковців КПІ, як правило, завжди спрямовані на вирішення ключових проблем, зокрема в енергетиці, їх впровадження дає відчутний економічний ефект. Тож результати досліджень учених ТЕФ, виконані під керівництвом д.т.н., проф. Г.М.Любчика, виявилися вельми на часі.

Агрегати опалювальні

Як повідомив директор Науково-технічного центру “Екотехнології та технології енергозбереження” НТУУ “КПІ” (НТЦ “ЕКОТЕЗ”) доц.Г.Б. Варламов, НТЦ “ЕКОТЕЗ” спільно з корпорацією “КОРТЕЗ” та Інститутом газу НАН України розроблено поверхневі (АОМ) та контактні водонагрівальні агрегати (КАОМ) (теплогенератори) для систем децентралізованого теплопостачання житлових і виробничих будівель.

Теплогенератори АОМ з тепловою потужністю від 0,315 до 2,5 МВт мають ККД=95%, забезпечують економію палива понад 10%, характеризуються низькою водоємністю (близько 120 літрів на потужність у 1 МВт) і високою енергоефективністю як дахові джерела теплопостачання.

Теплогенератори КАОМ випускаються трьох типорозмірів з корисною потужністю 0,5; 1,0; 2,5 МВт. Використання нового підходу до організації топочного процесу, застосування пальників трубчастого типу розробки НТЦ “ЕКОТЕЗ” НТУУ «КПІ» та високоефективної контактної насадки у конвективній частині КАОМ дозволили створити агрегат з конденсацією продуктів згоряння, що має підвищений ККД = 106% (у розрахунку на вищу теплоту згоряння палива), меншу металоємність та компактність порівняно з традиційними поверхневими агрегатами.

КАОМ оснащені вдосконаленими пальниками розробки НТУУ “КПІ”, забезпечують економію газового палива 90 тис. куб. м або майже 45 тис.грн за сезон. Їх окупність за рахунок економії палива дорівнює 15 місяців. Агрегат простіше обслуговувати, що здешевлює кінцевий продукт, він автоматично забезпечує заданий режим опалення приміщень з урахуванням існуючих значень температури зовнішнього повітря.

На сьогодні уведено в експлуатацію більше 10 теплогенераторів КАОМ: в Інституті газу НАН України, на заводі “Прогрес” (м. Бердичів), ВАТ “Теплокомуненерго” (м. Суми), газпромуправлінні “Шебелинкогазовидобування”.

Камера згоряння

Ще один напрям робіт НТЦ “ЕКОТЕЗ” – модернізація камер згоряння газоперекачувальних агрегатів, що обслуговують магістральні газопроводи на території України. Протягом останнього року спільно з ВАТ “Укргазпроект” здійснюється впровадження новітньої технології спалювання газоподібного палива за новою енергоефективною та екологічно безпечною технологією, яка базується на використані трубчастих елементів і має суттєві переваги порівняно з іншими методами та не має аналогів у світі.

Економія палива у ГТУ за рахунок модернізації камери згоряння складає майже 15%, рівень шкідливих викидів зменшено у 3 рази. Це дозволяє за рік на одному агрегаті отримати економію 1 млн 100 тис. гривень. Оскільки в Україні таких агрегатів 77, то не складно порахувати річну економію природного газу лише на одному типі газоперекачувальних агрегатів.

Експериментальні випробування нових камер згоряння ГТУ на базі трубчастих модулів у складі газоперекачувальних агрегатів типу ГТК-10 довели високу ефективність спалювання газоподібного палива з високим показником ефективності та екологічної безпеки у широкому діапазоні потужностей та завантаження обладнання. Розробки захищені патентами України та широко висвітлені в наукових фахових виданнях.