Як навчають на медико-iнженерному

Молодий? Сучасний!

Наймолодший факультет Київської політехніки – міжуніверситетський медико-інженерний (ММІФ) – виник на вимогу часу не лише на межі двох потужних університетів, а й на стику наукових напрямів і концепцій. При створенні нового підрозділу бралося до уваги: неймовірно широкий спектр медичної апаратури, дозволеної для використання в Україні, – 2,5 тис. сторінок дрібним шрифтом, де лише 10% вітчизняного виробництва; стрімке впровадження комп'ютерних технологій в усі сфери професійної діяльності, зокрема медицину; перерозподіл власності у сфері надання медичних послуг (освітніх і клінічних).

Вивчаючи досвід ФЕЛ, ПБФ, РТФ, де давно й успішно готують інженерів за медичними напрямами, і продовжуючи традиції інженерних кафедр КПІ, на ММІФ вирішили, що навчальні дисципліни повинні гармонійно поєднувати інженерну, інформаційну та медико-біологічну складові. Тут студентам, крім звичних і загальноприйнятих: введення в спеціальність, латині, медичної термінології, біоінформатики, інформатики фізіологічних систем, математичного моделювання фізіологічних систем, медичної кібернетики та телемедицини тощо, викладають медичну інженерну доктрину. Зокрема, знайомлять з нормативними документами, щоб майбутні фахівці орієнтувалися, які вимоги до них висуває суспільство.

Для всебічної підготовки студентів – як спеціалістів, членів суспільства та громадян – на ММІФ взялися реалізувати п'ять складових кваліфікаційної характеристики фахівця: спеціальність, спеціалізація, науковий базис, менеджмент та бізнес.

Громадські ініціативи

Заходи, які тут проводяться, і програми, які реалізуються, теж знаходяться на межі загальноприйнятих понять і визначень. Приміром, студенти ММІФ беруть участь у тренінгах, зорганізованих Міжнародною федерацією студентів-медиків (МФСМ) за програмою Фонду народонаселення ООН “Формування навичок безпечної поведінки серед молоді”. Після закінчення навчання вони, отримавши сертифікат, навчатимуть тренерів із числа студентів ФЕЛ, ФАКС і ЗФ (саме з цими факультетами досягнуто відповідних домовленостей), а вже останні нестимуть знання на свої факультети. Вихованці ММІФ працюють також за програмами МФСМ, які стосуються репродуктивного та статевого здоров'я, боротьби зі СНІДом тощо.

Велику увагу наставники приділяють вихованню медичної етики у своїх підопічних, адже засоби захисту інформації в комп'ютерних технологіях аж ніяк не виключають людського фактору.

Наукова творчість

На факультеті створено школу студентської наукової творчості. Юні науковці у травні зорганізували і провели (за участю НТУУ “КПІ”, НМУ ім.О.Богомольця, Інженерного коледжу Дрекселівського університету, США та інших) I Міжнародну науково-практичну конференцію студентів і молодих учених “Інформаційні технології в біомедичній інженерії та телемедицині”, де було представлено кілька десятків доповідей (перша проба наукової думки!). А вже у жовтні вихованці медико-інженерного взяли участь у I Симпозіумі з міжнародною участю “Актуальні проблеми біомедичної інженерії”, який зібрав у стінах НТУУ “КПІ” близько 300 учасників. До речі, Ольга Фаріна, Вікторія Яремко та Руслан Акуленко доповідали про результати спільних досліджень на базі Дрекселівського університету. Це було перше стажування вихованців ММІФ за кордоном, претендентів відбирали на конкурсній основі. З'ясувалося, що вільне володіння іноземною – нагальна необхідність на ММІФ.

Можливість пройти профільну практику в європейських університетах мотивує студентів до успішного навчання, підвищує авторитет факультету.

Менеджмент

Як вважають на ММІФ, молодий спеціаліст має набути навичок не лише менеджера, а й управління персоналом. Навіть якщо не доведеться керувати колективом, досвід стане у пригоді. Для цього на факультеті запровадили т'юторство, тобто наставництво. Відмінники, за бажанням, допомагають своїм товаришам у навчанні, разом засвоюють нове. Так вони набувають ще й педагогічної практики. Усе це є складовими всебічно розвиненої особистості. А кращих і старанних, звичайно, заохочують, відзначають нагородами.

Усі студенти 4-5 курсів ММІФ склали Оксфордський тест (визначення рівня 10-ти характеристик особистості). Тепер вони знають, які особисті якості потребують вдосконалення. Тобто, щоб управляти іншими, слід почати з управління собою. Орієнтуватися на сумісність у колективі – головна складова успіху. Фахівець ММІФ С.Л.Букацела володіє прийомами гармонізації особистості. Зокрема, на жовтневому симпозіумі викликала жваве обговорення його доповідь про теоретичні й практичні аспекти використання методів гармонізації особистості як складової навчального процесу при підготовці фахівців медико-інженерного профілю.

Бізнес

На базі факультету формується студентський бізнес-клуб (БК) “МедІнПолітех” з ініціативи самоорганізованої групи студентів. Передбачається, що він стане філією бізнес-інкубатора, який діє на базі Технопарку “Київська політехніка”. Основна мета студентського БК – розвиток науково-технічного підприємництва для розробки, виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції за умов ефективної економічної діяльності в галузі медико-інженерних технологій. Пріоритетні напрями діяльності студентського БК: впровадження та тиражування науково-технічних розробок і програмно-апаратної продукції в галузі медичної освіти та клінічної медицини, наповнення кваліфікаційного рівня учасників як спеціалістів у галузі інформаційного та програмного забезпечення медико-біологічних проектів, розвиток ініціативи студентів за спеціальностями “Інформаційні управляючі системи та технології”, “Медичні прилади та системи”, заохочення до підприємницької діяльності тощо.

На сьогодні з п'ятикурсників сформовано 5 творчих колективів для виконання реальних проектів зі спеціалізації “Медична кібернетика та інформаційні технології в телемедицині”. Кожна група складається з
3-х осіб (керівник, менеджер-спеціаліст, менеджер-економіст) та стажера-третьокурсника. До речі, стажерів добирають за результатами тестування, описаного вище. Докладніше про теми проектів та учасників можна дізнатися на сайті fbmi.kpi.ua.

Передбачається, що реальні проекти, виконані студентами, стануть не лише магістерськими (курсовими) роботами, а й за певних умов матимуть бізнес-попит. Приміром, студентка 4 курсу Світлана Алхімова під час практики створила АРМ лікаря-гінеколога. На думку завідувача кафедри медичної кібернетики і телемедицини проф. В.П.Яценка, цей програмний продукт є інтелектуальним, має наукову складову і може бути запропонований до впровадження.

Кожен студент – особистість

Виходячи з позиції, що кожен вихованець ММІФ, перш за все, самобутня особистість, студентам надали широкі можливості виявити свої таланти й уподобання. Тут діє поетичний клуб. Уже вийшли дві збірочки віршів, готується побачити світ третя. Працює музична студія. Полюбляють студенти веселі та дотепні змагання КВК. Нещодавно провели конкурс комп'ютерної графіки.

Спостерігаючи за успіхами чи захопленнями колег, дивись, і сам почнеш складати римовані рядки чи компонувати дотепні тексти, кажуть на медико-інженерному. Та й сам Валентин Порфирович Яценко – керівник ММІФ і головна його рушійна сила – пише задушевні вірші, які іноді вплітає в канву своїх строгих математичних лекцій. Студенти дуже полюбляють такі “ліричні хвилинки”.

P.S.

Натхненно розповідаючи про свій факультет (див. викладене вище), декан ММІФ проф. В.П.Яценко підсумував: “Реалізація концепції п'яти складових кваліфікаційної характеристики спеціаліста дозволяє сподіватися, що випускники факультету стануть сучасними конкурентоспроможними фахівцями з практичними навичками менеджерів і бізнесменів та умінням відстояти свої інтереси на ринку праці”.