Київська політехніка по праву пишається не лише своїми колишніми викладачами і студентами, які зробили вагомий внесок у розвиток науки , техніки і виробництва , але й нинішніми вихованцями , які відмінно навчаються, є суспільно активними громадянами та гідно представляють НТУУ “КПІ” на різного рівня олімпіадах, конференціях, успішно здійснюють наукові дослідження та користуються попитом у роботодавців. За кращі здобутки відмінників представляють до іменних стипендій. Сьогодні ми зна ­ йомимо читачів із політехніками , удостоєними стипендії Верховної Ради .

Світлана Алхімова (ММІФ) є старостою групи і курсу, заступником голови студради гуртожитку №8, членом санітарної комісії студмістечка, членом поетичного клубу “ Міф ” та бізнес - клубу ММІФ. Вона взяла участь у
І Міжнародній студентській конференції з телемедицини, де її доповідь викликала зацікавленість слухачів, отримала сертифікат за програмою Інституту міжнародної освіти (США). При проходженні технологічної практики розробила автоматизоване робоче місце для лікарів стаціонарів лікарні №9.

Андрій Білан (ІХФ) опановує спеціальність “Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини”, займається науковими дослідженнями на кафедрі, про результати своєї роботи доповідав на VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Екологія. Людина. Суспільство”, брав участь у III Науково-практичній студентській конференції ВНЗ України “Держава і еконо­мічне зростання”. Його роботи отримали схвальні відгуки.

Катерина Білоконь (ФФВС) бере активну участь у громадському житті факультету, має гарні організаторські здібності, які виявляє на посаді старости групи, є членом наукового студентського гуртка факультету, бере участь у конференціях та конкурсах за спеціальністю “Фізичне виховання”, працює кореспондентом газети “Київський політехнік”, випускає факультетську газету. Нагороджена грамотою Вченої ради за вагомий внесок у розвиток університету, зміцнення його державного та міжнародного авторитету.

Олексій Жученко (ІХФ) з 2-го курсу працює лаборантом навчально-наукової лабораторії “Технології дистанційного навчання в галузі хімічної інженерії”, займається розробкою та впровадженням сучасних методів навчання абітурієнтів, бере участь у наукових розробках кафедри. Виступав із доповіддю на VII Міжнародній науково-методичній конференції “Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу”. Він обраний першим заступником голови Студради університету, головою профбюро ІХФ, членом профкому студентів НТУУ “КПІ”, є членом Вченої ради університету. Нагороджений Почесними грамотами Солом'янської РДА, профкому університету та ІХФ.

Наталія Кузнєцова (ІПСА) бере участь у дослідницькій роботі на кафедрі: у створенні збірника завдань з курсу “Теорія прийняття рішень”, перекладі монографії академіка М.З.Згуровського “Системний аналіз” англійською мовою. Працює головою профбюро ІПСА, приділяє багато часу організації студентського дозвілля.

Олена Можаровська (ІЕЕ) бере активну участь у науковій роботі кафедри, посіла третє місце в олімпіаді з математики, працює під керівництвом доц. В.М.Сліденка над створенням інтерактивної комп'ютерної експертної системи для впровадження в навчальний процес за курсом “Моделювання електромеханічних систем на ЕОМ”.

Наталія Сергієнко (ФАКС) має дві наукові публікації у звітах кафедри приладів та систем керування літальними апаратами. Працює над створенням мультисенсорних мікромеханічних систем вимірювання та над розробкою математичних моделей одномасових гіроскопів, вільно володіє іноземною мовою, збирається вступати до аспірантури за спеціальністю.

За інф. відділу соціальних питань