Інформація про засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 3 квітня 2023 року

3 квітня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, О.А.Іщенко, М.М.Перестюк, Є.В.Кулик, Н.Манишева, І.Степанюк.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що було ухвалено:

1. Освітній процес. Навчання здійснюється в дистанційному режимі, згідно з розкладами. Основну увагу підрозділи навчального блоку приділяли розробці моделі переведення освітнього процесу з дистанційного на змішаний режим з урахуванням необхідності проведення в очному форматі тих освітніх компонентів фахової практичної підготовки, які визначили вчені ради факультетів та інститутів. Перелік цих дисциплін має бути затверджено Вченою радою університету. Також триває робота над визначенням кількості студентів, які не мають змогу повернутися до проходження окремих навчальних курсів в очному режимі. Вживаються заходи щодо належної підготовки матеріальної бази, приміщень інститутів і факультетів, підготовки до розміщення студентів у гуртожитках, а також щодо подальшого облаштування  укриттів КПІ для переходу на навчання в змішаному режимі. Перехід з дистанційної форми на змішану планується провести з 1 травня. (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Кондратюк, О.А.Іщенко).

2. Минулого тижня завершено перший календарний контроль (атестація) всіх курсів (О.А.Жученко, Н.В.Семінська).

3. Вступна кампанія. Міністерство юстиції зареєструвало Порядок прийому до ЗВО у 2023 році. Документ набрав чинності та офіційно опублікований. Відповідно до нього розробляються Правила прийому до університету. Роботу цю було розпочато раніше, тож цей внутрішній документ готовий до затвердження на засіданні Вченої ради 3 квітня. Порядок затвердження правил прийому повернуто до компетенції Вченої ради університету (торік через надзвичайні обставини початку війни їх як виняток затверджував ректор). Секретаріат Приймальної комісії опрацьовує представлені факультетами та інститутами конкурсні пропозиції щодо набору. Триває робота з ЄДЕБО: завантажуються необхідні матеріали, здійснюється формування предметних комісій з розгляду мотиваційних листів (у новому Порядку прийому як до бакалаврату, так і магістратури норму про їхнє подання збережено) (О.А.Жученко, Приймальна комісія). 

4. 3 квітня розпочато реєстрацію на Національний мультипредметний тест, який триватиме до 3 травня. 8 квітня в КПІ планується провести загальноуніверситетський День відкритих дверей, де майбутнім вступникам та їхнім батькам серед іншого буде надано і роз'яснення щодо цьогорічного порядку прийому до університету (О.А.Жученко, Н.В.Семінська, Приймальна комісія). 

5. Кадрові питання. Минулого тижня відбулися засідання експертно-кваліфікаційних комісій факультетів, інститутів, а також університету. Розглянуто кандидатури претендентів на посади деканів факультетів і директорів інститутів та їхні програми. Ректору передано рекомендації ЕКК щодо внесення відповідних кандидатур на погодження Конференції трудового колективу (О.А.Жученко).

6. Триває підготовка до Конференції трудового колективу. Проведено засідання комісії з перевірки виконання Колективного договору, розподілено обов'язки між членами комісії. Свої засідання комісія проводитиме щовівторка аж до Конференції  (М.О.Безуглий, О.А.Жученко, декани факультетів і директори інститутів, профбюро підрозділів).

7. Акредитація освітніх програм (ОП). На минулому тижні  в університеті працювали  2 експертні групи за 5-ма ОП. На поточному тижні працюватиме ще одна експертна група.  За результатами попередніх акредитацій минулого тижня отримано звіти за 5-ма ОП – усі позитивні з рекомендаціями надати повну акредитацію. За спеціальністю «Математика» ГЕР пропонуватиме зразкову акредитацію. Також відбулися засідання експертних груп з інших ОП щодо затвердження рекомендацій колегії НАЗЯВО – всі висновки позитивні, їх рекомендовано акредитувати їх на 5 років. Крім того, отримано ще 6 звітів експертних груп первинної ланки, також всі вони позитивні з рекомендаціями до повної акредитації  (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська).    

8. У межах підготовки до переведення освітнього процесу в змішаний режим проводилася підготовка наказу щодо підготовки переходу до навчання в такому режимі. Було проведено засідання Методичної ради, де було обговорено окремі питання повернення навчальної роботи за деякими дисциплінами до очного формату і визначено, як працюватимуть факультети та інститути як з тими, хто має змогу перейти в цей режим, так і з тими, хто не перебуває в Києві. Окреме питання – це робота з іноземними студентами. (А.А.Мельниченко).

9. Методична рада також розглянула стан підготовки до нового навчального року.  Вперше за останні роки вчасно завершується розробка і навчальних планів, і робочих навчальних планів.  Також майже завершено кампанію  вибору студентами дисциплін з загальноуніверситетського каталогу. На деяких факультетах з вибором визначилися уже 100% студентів, а загалом по університету цей показник становить 94%. Кампанія триватиме до кінця тижня. На Методичній раді також розглянуто питання комісії з визначення рівня володіння англійською мовою та положення про неї   (А.А.Мельниченко).

10. Проводиться підготовка до проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) з кібербезпеки для студентів відповідних спеціальностей. КБ ІС повністю  підготувало класи для його проведення, але цього року МОН висунуло нові вимоги до характеристик контрольного обладнання, що має бути встановлене у таких класах, отож  виниклі певні питання, які слід вирішити за час, що залишився до іспиту (А.А.Мельниченко, КБ ІС).

11. Продовжується робота з підготовки до підсумкової атестації бакалаврів та магістрів-науковців. Підписано розпорядження про формування екзаменаційних комісій. Цього року змін у формі атестації бакалаврів, тобто заміни захистів дипломних робіт на екзамен, не передбачено (А.А.Мельниченко).

12. Відпрацьовано правила прийому до аспірантури. Також передбачено заходи з підвищення ефективності підготовки в аспірантурі. На поточному тижні планується провести зустріч з аспірантами випускних курсів (А.А.Мельниченко).

13. Триває робота щодо  поліпшення інформаційної інфраструктури, зокрема й перенесення ресурсів університету в хмарне середовище. Також департамент навчальної роботи спільно з НТБ опрацювали питання формування репозитарію відеоматеріалів КПІ та розташування його у хмарному сховищі  (А.А.Мельниченко, О.М.Бруй, КБ ІС).

14. Проводиться робота з оновлення системи управління контентом університетських  Інтернет-ресурсів (А.А.Мельниченко, КБ ІС).

15. Завершено опитування роботодавців. З його результатами будуть ознайомлені керівники факультетів та інститутів. Крім того,  його узагальнені підсумки буде передано до ІМЯО для формування індексу якості підготовки фахівців (А.А.Мельниченко).

16. Минулого тижня проведено сертифікацію 43 дистанційних курсів. Усього в КПІ сертифіковано понад 1000 курсів (А.А.Мельниченко).

17. Проведено засідання комісії з визначення вартості навчання на наступний навчальний рік. До складу комісії входять представники як технічних, так і гуманітарних факультетів та інститутів. У засіданні взяли участь члени постійної комісії Вченої ради з економіки та фінансів. Комісія врахувала, що ціни за навчання в КПІ не підвищувалися впродовж кількох років, тоді як з 2021 року сукупна інфляція сягнула 36,6%. Було напрацьовано пропозиції щодо підвищення цін за навчання з урахуванням інфляції, платоспроможності громадян і необхідності уникнути збитків (А.А.Мельниченко, Л.Г.Субботіна, І.А.Дичко).

18. Для студентів 4 курсу бакалаврату та 3 курсу «прискореників», у яких сесія триває з 10 по 16 квітня, ліквідація академічної заборгованості відбувається паралельно з першим тижнем практики з 17 по 22 квітня. Для студентів, у яких сесія триває в дати, відмінні від першого пункту, та для студентів  заочної форми ліквідація академічної заборгованості відбудеться протягом тижня після закінчення сесії (Н.В.Семінська, Т.А.Хижняк).  

19. За запрошенням Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Маріупольського державного університету в межах реалізації мікро-проєкту за програмою ім. улбрайта для переміщених університетів під назвою «Підсилення фінансової спроможності та автономії переміщених університетів на основі формування університетських команд з фандрайзингу та розвитку відповідних компетентностей» 30 березня 2023 року О.Демиденко та Я.Бурлаков провели семінар з обміну досвідом щодо практик фандрайзингу та проєктної діяльності закладів вищої освіти (О.П.Демиденко, Я.Бурлаков).

20. Проведено конкурсні відбори НПП до Ризького технічного університету (Латвійська Республіка) та Варшавського університету екології та управління (Республіка Польща). До Ризького технічного університету номіновано 5 кандидатів для подальшого відбору приймаючим ЗВО (РТФ, ФММ, ФБТ), до Варшавського університету екології і управління – представників РТФ та ФБТ (О.П.Демиденко). 

21. Проведено засідання стипендіальної комісії університету, на якому розглянути питання: 1) про призначення академічної стипендії Президента України (7 студентів),

імені Ігоря Курчатова (2 студенти), про припинення виплати іменної стипендії компанії «Мелексіс-Україна», інші поточні питання (Н.В.Семінська).

22. У межах Інженерної школи KPISchool організовано міні-курс з 3d моделювання, який  провів  викладач ННІМЗ Іван Віталійович Лук'яненко (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська).

23. Стартував профорієнтаційний захід «University for Teachers Seminars» – семінари для вчителів шкіл-партнерів, який проходитиме з 27 березня до 8 квітня 2023 на базі ФМФ. Формат проведення – публікація відео за участю викладачів КПІ (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська).

24. Розпочато серію профорієнтаційних онлайнзустрічей зі слухачами Підготовчих курсів.  Проведено першу презентацію можливостей КПІ. Зустріч тривала 1 год. 45 хв,,  присутніми на ній були 39 слухачів. Велика кількість запитань слухачів стосувалася вступної кампанії 2023 року (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська).

25. Триває реалізація проєкту під назвою «HR, я маю проблему». Друге відео опубліковано 29 березня за темою «Як увійти в ІТ?» (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська).

26. Продовжується робота факультетів/інститутів з підписання Договорів про співпрацю з компаніями-партнерами. Впродовж минулого тижня погоджено та внесено до бази 12 договорів (ДНВР, ФЛ, ІХФ).

27. 22 березня завершилася реєстрація на тестовий тур відкритої університетської олімпіади з програмування KPI-Open. Зареєстровано 95 команд (51 команда з КПІ, 11 команд школярів та 33 команди з інших ЗВО). Команди зареєстровано на платформі eOlymp (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська).

28. Проведено черговий День донора. Здали кров 47 донорів-студентів. Вручено 7 посвідчень «Почесний донор» (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська).

29. 500 студентів взяли участь у всеукраїнському опитуванні здобувачів вищої освіти від асоціації психологів Вищої школи щодо їхнього психоемоційного стану (В.Семінська).

30. До Адміністрації Держспецтрансслужби надіслано проєкт меморандуму про співробітництво (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко).

31. Від МОН та Мінцифри України отримано запрошення для представників КПІ взяти участь у АНТИ_РЕБ форумі по БПЛА (Ю.М.Сидоренко, ННІАТ, ФІОТ, РТФ, ФЕЛ, ННІТС).

32. 30 березня на засіданні Ради космічної програми обговорено питання звіту про здавання чергового етапу проєкту PolyITAN-12U, запропоновано пропозиції до співпраці з Польською космічною агенцією, можливості створення зоряних датчиків та інші робочі питання (Ю.М.Сидоренко, С.П.Пуха).  

33. Видано наказ «Про затвердження переможців конкурсу КПІ ім. Ігоря Сікорського в номінації «Молодий викладач-дослідник-2022». 35 молодих вчених університету отримують +20% до окладу з 01.03 до 31.12.2023 (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко, О.В.Савич).

34. Підготовлено та підписано наказ «Про підсумки конкурсу проєктів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, фінансування яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів Державного бюджету України, призначення керівників робіт» (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко).

35. Створення ювілейної книги «КПІ. Друге століття, продовження традицій»: до першого розділу «Київська політехніка: традиції першого століття» додано інформацію  про ЗВО та інститути, що в різні роки були засновані на базі окремих факультетів і спеціальностей КПІ.

           Передано на перше вичитування до видавництва інформацію про 8 факультетів/інститутів; отримано на уточнення та виправлення інформацію про 6 факультетів/інститутів; у роботі перебуває інформація про всі 24 факультети/інститути. На верстку передано шостий і сьомий розділи («Космічні горизонти університету» і  «КПІ для оборони держави»). Загалом зверстано розділи 1-4, частково 5 (М.Ю.Ільченко).

36. Завершено роботу Секретаріату Національного номінаційного комітету України з  номінування вчених від України на здобуття премії Нобелівського фонду сталого розвитку 2023 року (NSTF – Nobel Sustainability Trust Foundation). Номінантами від України в категорії «Видатні дослідження та розробки в галузі енергетики» визначено академіка А.А. Халатова та академіка Л.І. Анатичука (С.І.Сидоренко).

37. 29 березня 2023 року відбулася установча зустріч із Шеффілдського університету (UoS) за проєктом «Спільна відбудова України» – грантовою програмою Уряду Британії. Досягнуто домовленостей про обмін навчальними планами SCU та UoS для освітньої програми з інноваційного підприємництва (А.В.Ковтун, А.П.Шишолін).

38. На пропозицію професора Томаша Лодиговського понад 80 студентів ННММІ та ННІАТ відвідали перші онлайн лекції з авіаційної техніки вчених Познанської політехніки (І.А.Гришко, І.В.Коробко).

39. Для залучення інвестицій фонду, що створюється Урядом Данії для відновлення та підтримки міста Очаків та Миколаївської області, де населення потерпає від нестачі питної води, готується презентація для Уряду Данії про можливості КПІ в реалізації цього проєкту (С.І.Сидоренко, В.С.Камаєв).

40. Триває підготовка до проведення міжнародного соціально-мистецького заходу кафедр ЮНЕСКО «Молодь за мир – проти агресії і війни !».  Національна комісія ЮНЕСКО оцінює аудиторію заходу у 10 млн. осіб. Цей захід –  сигнал усьому світові не тільки як ознака солідарності з Україною, але й на підтримку програмиЮНЕСКО «Освіта для сталого розвитку до 2030 року» та Цілей сталого розвитку ООН. За результатами проведеної роботи до першої заступниці Міністра закордонних справ України, голови Національної комісії ЮНЕСКО Емін Джапарової та до Генеральної директорки ЮНЕСКО Одрі Азуле  направлено лист про надання заходу патронату ЮНЕСКО (С.І.Сидоренко, Н.В.Семінська).

41. За результатами робочих зустрічей та індивідуальної роботи з деканами факультетів, директорами інститутів, які в січні-лютому 2023 року послабили активність співпраці з порталом ЄК «Funding and Tenders Opportunities», у першому кварталі поточного року сумарно подано 13 заявок на конкурси програми «Горизонт Європа» та 18 заявок на конкурси програми «ERASMUS+» рівня КА2 (С.І.Сидоренко, В.А.Пасічник).

42. Минулого тижня подано 5 проєктних заявок на конкурс «Горизонт Європа» та 1 заявка на конкурс програми «ERASMUS+» (ФПМ, ННФТІ, ННІМЗ, ННІАТ, ННІЕЕ).

43. Розпочато кампанію набору іноземних громадян на навчання в КПІ. Сформовано відбіркову комісію ЦМО, до складу якої входять представники всіх факультетів і інститутів КПІ (С.І.Сидоренко, С.С.Маулік).

44. З метою подолання негативної тенденції останніх років з усунення кафедр, факультетів, інститутів від обов'язків по набору іноземних громадян:

• затверджуються права і обов'язки представників підрозділів для роботи у складі відбіркової комісії КПІ -набору іноземних громадян на навчання в університеті;

• визначаються кваліфікаційні вимоги до представників підрозділів;

результати роботи з організації набору іноземних громадян на навчання введені до профілів кафедр і контрактів керівників всіх рівнів. (С.І.Сидоренко, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська).

45. Відбулася зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном. Для Індії є привабливою паралельна онлайн-освіта студентів університетів Індії в галузях знань, у яких КПІ має відомі у світі науково-педагогічні школи. Посольство шукатиме перспективних для КПІ партнерів в Індії, через яких КПІ розвиватиме систему надання освітніх послуг громадянам цієї країни (С.І.Сидоренко, С.С.Маулік).

46. Спільно з проректором О.А. Жученком та відповідними структурами університету підготовлено дані про роботу КПІ для глобального рейтингу THE World University Ranking (С.І.Сидоренко).

47. Цивільний захист. Продовжується робота з облаштування  укриттів, що розташовані в начальних корпусах і в гуртожитках, і їхня підготовка до відновлення роботи університету у змішаному очно-дистанційному форматі. Відбулася зустріч з представниками студентів, які висловили свої побажання щодо поліпшення умов в укриттях. Деякі з них уже взято в роботу: в тих укриттях, де замість підлоги був цемент і пісок, дві бригади роблять стяжку; поліпшується інформування щодо розташування укриттів, особливо в тих корпусах і  гуртожитках, які власних укриттів не мають; збільшується кількість місць для сидіння в наявних укриттях. За 3 тижні буде проведено перевірку виконання намічених заходів, до якої буде залучено і студентів. Насамкінець пропонується провести презентацію цих об'єктів із залученням громадськості, медіа, керівників відповідних підрозділів   (В.А.Кондратюк, Ю.В.Нестеренко, О.А.Іщенко).  

48. Пожежна безпека. На минулому тижні проведено підготовчі роботи для облаштування НТБ автоматичною пожежною сигналізацією, на поточному тижні її буде змонтовано. Тривають роботи з монтування датчиків пожежної безпеки в укриттях студмістечка (В.А.Кондратюк).

49. Теплопостачання. Опалювальний сезон завершено. Університет переходить до підготовки до наступного опалювального періоду. Слід повірити 20 лічильників тепла, а ще 10 лічильників – замінити (В.А.Кондратюк).

50.  Благоустрій. Попри несприятливі погодні умови, в новому парку вдалося вивести дві точки відбору води для поливу зелених насаджень, а також підготовлено для встановлення лави для сидіння. Планується розкидати грунт, його в університет він завезено. Також є і насіння для сіяння трави. У другій половині квітня у новому парку планується також висадити ще 60 саджанців. У межах  двомісячника з благоустрою проводиться прибирання територій біля навчальних корпусів та облаштування інших ділянок  (В.А.Кондратюк).

51. У суботу 1 квітня була спроба незаконного встановлення МАФу на розі вулиць Янгеля та Олекси Тихого. Такої можливості служби університету та небайдужі студенти власникам МАФу не дали. У представлених власниками документах було знайдено суттєві розбіжності. Інформацію було оперативно передано управлінню з благоустрою КМДА і в Солом'янську РДА. Співпрацювали і з поліцією. Нині триває з'ясування обставин видачі дозволів власниками МАФу з органами, які  їх видавали, на їхні адреси вже готуються листи відповідного змісту  (В.А.Кондратюк, О.А.Іщенко, Є.В.Дергачов).  

52. Триває робота з обслуговування ліфтового господарства університету. Визначено за конкурсом компанію, яка її виконуватиме, і цього тижня з нею буде укладено угоду (В.А.Кондратюк).

53. У ЦФВС «Київський політехнік» розпочато ремонт інженерних мереж. Також робитиметься капітальний ремонт холу корпусу №24 (В.А.Кондратюк).  

54. Підготовлено заявку на участь у конкурсі на здобуття гранту з обладнання об'єктів для забезпечення інклюзивного навчання, насамперед обладнання корпусів пандусами. В КПІ його умовам відповідають 6 об'єктів (В.А.Кондратюк).  

55. Фонд підтримки ЗСУ «Київський політехнік». У день отримання заробітної платні на рахунок Фонду перераховано 196 тисяч гривень. Цієї суми майже вистачить на задоволення заявок, які впродовж березня надійшли від наших співробітників, які нині перебувають на фронті. На поточному тижні планується провести засідання правління Фонду і розподілити ці кошти за заявками (В.А.Кондратюк, І.А.Гришко, Л.Г.Субботіна).

56. Питання безпеки. Розпочато роботи з модернізації центрального пульту охоронної сигналізації. Також на цьому тижні планується  провести повторні навчання з надання невідкладної медичної допомоги для працівників, які працюють на патрулюванні університету  (В.А.Кондратюк).  

57. Фінансування за перший квартал університет отримав у повному обсязі. На жаль, при цьому на комунальні послуги було виділено дуже невеликі суми, тож їхню оплату довелося проводити здебільшого зі спецфонду.

Спецкошти. Надходження коштів зменшуються, водночас збільшуються витрати. Доволі багато коштів відповідно до законодавства спрямовується на оплату акредитацій ОП. Почалася реєстрація договорів на проведення поточних ремонтів та інше. Оплати Держказначейство проводить вчасно, кредиторської заборгованості університет практично не має.

Триває підготовка до квартального звіту. На поточному тижні планується провести нараду з бухгалтерами підрозділів, на якій буде розглянуто підсумки ревізії та питання формування квартальної звітності.

Триває робота щодо удосконалення структури ДЕФ (Л.Г.Субботіна).  

58. Гуртожитки студмістечка працюють у штатному режимі. Комунальні послуги надаються  в повному обсязі. Аварій інженерних систем студмістечка минулого тижня не було. 

Служба експлуатації гуртожитків виконує облаштування стяжки на підлозі в укритті гуртожитку №18, потім такі ж само роботи буде проведено в укриттях гуртожитків №18 і №20.

Благоустрій студмістечка. Виконуються роботи з благоустрою території навколо гуртожитків. Участь у них беруть працівники гуртожитків та їхні мешканці.

Фахівці з виховної роботи студмістечка зосередили зусилля на проведенні додаткових інструктажів щодо пожежної безпеки та порядку дій при оголошенні повітряної тривоги (О.А. Іщенко). 

59. Науково-технічна бібліотека працює у штатному режимі: у змішаному форматі надаються всі необхідні послуги користувачам; бази даних наповнюються; проводяться консультації за визначеними напрямами.

Минулого тижня на платформі Open Conference System зареєстровано міжнародну наукову конференцію НН ІМЗ.

Триває наукометрична робота НТБ для визначення рейтингів структурних підрозділів. Завершено збирання і формування таблиць усереднених таблиць цитованості та іншого для усіх структурних підрозділів. 

Збільшилося число консультацій з питань актуалізації профілів науковців, тому на поточному тижні буде розпочато проведення традиційного циклу заходів щодо методики актуалізації профілів на різних платформах, в різних системах і мережах.

На минулому тижні в НТБ відбулася пресконференція  з представлення смартукриття (Smart Shelter) (Є.В.Кулик).

60. Департамент управління справами попереджає підрозділи та працівників про необхідність дотримуватися затверджених графіків при наданні відпусток. У разі, якщо працівник не йде у відпустку за графіком, має бути поданий новий графік з аргументованими поясненнями, чому людина не може взяти відпустку у визначений раніше термін. Це – вимога чинного законодавства (М.О.Мазур).

61. Об'єднаний Профком КПІ проводить підготовку до Конференції трудового колективу університету. Всі дати проведення конференцій трудових колективів підрозділів визначено. Більшість з них буде проведено наступного тижня. Попередні оцінки виконання колективних договорів усі позитивні. як і рекомендації до звітів керівників підрозділів.

Профком спільно з ДЕФ ініціював звернення  від  Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки з проханням надати роз'яснення щодо порядку надання і оплати соціальних відпусток. Його вже скеровано до Міністерства  економіки (М.О.Безуглий).

62. Студентська рада минулого тижня оголосила збір коштів на придбання тепловізора за зверненням студента ФЕА, який нині перебуває в лавах захисників України.  

Проведено благодійний квартирник, на якому зібрано 37 тисяч гривень. Загалом захід відвідало близько 200 людей .

Проєкт ЕкоКПІ. Студорганізації отримали від мережі «Розетка» 2 тони використаних одноразових електронних сигарет, які передано волонтерським організаціям для використання їхніх акумуляторів у вузлах дронів.

Проведено зустріч з головами студрад факультетів, за їхніми пропозиціями щодо вибірковості дисциплін доопрацьовуються узагальнені пропозиції студради університету.  

Донація. 3 квітня відбулася чергова донація в студентській поліклініці. На неї  зареєстровалося 20 донорів

Тренінги з домедичної допомоги. Проведено черговий тренінг, у якому взяли участь 13 студентів і студенток.

Організовано лекцію від Довженко-Центру. Зі студентами зустрілася його генеральна директорка.

Студенти-активісти зустрілися з проректором В.А.Кондратюком і обговорили питання дооблаштування укриттів. Прийнято рішення проводити такі зустрічі щомісяця (Н.Манишева).

63. Представників Профкому студентів включено до складу робочої групи з підготовки до відзначення 125-річчя  університету. Вже напрацьовано пропозиції щодо організації певних заходів на відзначення ювілею  (І.Степанюк).

Короткий дайджест новин: що чекає на КПІ найближчим часом

📍 З 1 травня в КПІ запроваджується змішана форма навчання. До цього часу планується підготувати усі укриття й провести заходи з розміщення в гуртожитках.

📍 Завершився перший календарний контроль: його результати гірші за попередній (1 КК осіннього семестра поточного навчального року). Третину студентів не атестовано з трьох та більше дисциплін.

📍 Новини вступу: МОН затвердило порядок прийняття до навчальних закладів; розпочинається реєстрація на національний мультипредметний тест. У КПІ вже готується цьогорічна вступна кампанія. 8 квітня відбудеться загальноуніверситетський День відкритих дверей.

📍 Готується комплексний підхід до участі КПІшників у міжнародних грантових програмах на кшталт Erasmus+, щоб якомога більше студентів мали змогу брати в них участь.

📍 Готуються заходи до 125-річчя університету.

📍 Визначено 35 переможців конкурсу «Молодий викладач-дослідник», а також цьогорічних отримувачів премії Президента України.

Докладніше все розповідатимемо на офіційних сторінках КПІ. Стежте за новинами!

Дата події