Розпочалася колдоговірна кампанія

В університеті взяла старт щорічна колдоговірна кампанія. Вона  проходить з метою вдосконалення системи управління університетом, врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин для розширення прав і можливостей працівників і студентів. Перше засідання робочої комісії університету щодо перевірки виконання Колективного договору за період з квітня 2020 р. по квітень 2021 р. та укладення Колективного договору на наступний період відбулося 26 січня 2021 року в дистанційному режимі.

Комісія розглянула та обговорила такі питання: обрання керівних органів робочої комісії, затвердження порядку (регламенту) засідань робочої комісії, затвердження структури проєкту Колективного договору на наступний період, затвердження графіка підготовки розділів проєкту Колективного договору.

Учасники засідання також окреслили порядок проведення кампанії в умовах дії протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. Детально розглянуто етапи організації та проведення перевірки виконання Колективного договору у підрозділах. цьогоріч вони суттєво відрізняються від традиційних заходів, які проводилися впродовж останніх років. Їх затверджено наказом по  університету "Про організацію та проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році". Робочі комісії, створені відповідно до цього наказу на факультетах/інститутах та у відокремлених підрозділах університету, повинні дотримуватись такого порядку дій:

  • підготувати та викласти на офіційних інтернет-ресурсах звіти керівника факультету/навчально-наукового інституту/підрозділу та голів профспілкових бюро працівників та студентів про виконання Колективного договору факультету/навчально-наукового інституту/підрозділу за попередній період;
  • рішенням робочої комісії з перевірки виконання минулорічного Колдоговору факультету/навчально-наукового інституту/підрозділу внести зміни до чинного Колективного договору факультету/навчально-наукового інституту/підрозділу, Угоди з охорони праці та оцінити роботу керівника за звітний період;
  • протоколи засідань робочої комісії факультету/навчально-наукового інституту/підрозділу подати до профспілкового комітету до 26 березня 2021 р.

За інф. профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського

Останні номери КП