На кафедрі технології електрохімічних виробництв (ТЕХВ) ХТФ готують фахівців з унікальної, затребуваної часом спеціальності "Електрохімічні технології неорганічних та органічних матеріалів". Тут працювали відомі вчені: чл.-кор. АН УРСР, д.х.н., проф. Л.І. Антропов, д.т.н., проф. В.П.Чвірук та інші. Випускники кафедри ТЕХВ успішно працюють у вітчизняних та закордонних науково-дослідних установах, на сучасних високотехнологічних підприємствах.

Серед викладачів кафедри – науковці, знані у світі: д.т.н., проф. О.В.Лінючева; д.т.н., проф. Ю.С.Герасименко; к.х.н., проф. І.С.Погребова та успішна молодь – недавні випускники кафедри. Відомі випускники кафедри – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. О.Г.Зарубицький; академік НАН України, проф. О.В.Городиський; д.х.н., проф. В.І.Шаповал – є прикладом для нинішніх вихованців, які демонструють грані знання та фахову підготовку.

Диплом В.Якубенко

На кафедрі з гордістю називають своїх випускників-магістрів 2020 року, якими по праву пишаються. Більшість із них брали активну участь у наукових гуртках, успішно виконували дослідження в рамках наукової тематики кафедри ТЕХВ та власних дисертаційних робіт. Зокрема, серед магістрів професійного спрямування три наукові роботи було подано на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з хімії та хімічної технології. Відзнаку (диплом ІІ ступеня) отримала робота студентки Вікторії Якубенко "Корозійна поведінка блискучих нікелевих покриттів у парах оцтової кислоти". Вона стала співавтором наукової статті, яку опубліковано в журналі, що входить до наукометричної бази Scopus. Схвальні відгуки отримали і напрацювання інших магістрів, приміром, робота студента Олександра Більченка "Електроекстракція міді з концентрованих нітратовмісних розчинів з їх подальшою регенерацією". Студент Андрій Забалуєв отримав диплом за кращу усну доповідь на П'ятому сателітному студентському симпозіумі з електрохімії Міжнародного електрохімічного товариства, тема доповіді "Модельний підхід у cтворенні поліфункціональних електродних матеріалів". Керівник наукового гуртка Дмитро Ущаповський – переможець університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник КПІ" у 2018 – 2020 рр. Він задоволений роботою своїх підопічних.

Диплом А. Забалуєва

"Слід відзначити, – говорить в.о. декана ХТФ, професор кафедри ТЕХВ Ольга Лінючева, – що всі випускники-магістри 2020 року – це гідне майбутнє нашої держави. Крім цього, слід зазначити, що всі вони успішно працевлаштовані та працюють за спеціальністю за напрямами: електрохімічні методи контролю лікарських засобів, електрохімічний синтез органічних речовин, функціональні новітні матеріали електроніки. Кращі з них рекомендовані до вступу в аспірантуру в 2021 році".