За рішенням Вченої ради Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" від 29.06.2021 року оголошено переможців конкурсу на здобуття премій КПІ ім. Ігоря Сікорського за кращі підручники, навчальні посібники та монографії у 2021 році.

Першу премію отримали І.В.Алексєєва, В.О.Гайдей, О.О.Диховичний, Л.Б.Федорова за підручник у трьох томах "Математика в технічному університеті" (за ред. О.І.Клесова). "Математика в технічному університеті" є навчальним комплексом, що складається з підручника та практикуму. Теоретична і практична частини комплексу відповідають навчальним програмам з вищої математики бакалаврату технічних університетів. Комплекс може бути застосований для забезпечення як денної форми навчання, так і дистанційної чи змішаної.

Один із авторів, – Олександр Диховичний, поінформував, що тритомник – це спільна робота чотирьох випускників КНУ ім. Тараса Шевченка, нині кандидатів фізико-математичних наук, доцентів кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей: Ірини Алексєєвої, Віктора Гайдея (його вже немає з нами), Лідії Федорової. Розпочинали в рамках пілотного проєкту "Дистанційне навчання для підготовки бакалаврів за напрямом "Метрологія та вимірювальна техніка" в 2009 році. Потім створили і розмістили на платформі дистанційного навчання "Сікорський" цикл дистанційних курсів "Математика для інженерів та економістів" і банк комп'ютерних тестів. Тепер ведуться роботи зі статистичного аналізу ефективності створених тестів на базі  сучасних математичних моделей.

Дві другі премії дісталися Г.С.Васильєву і Ю.С.Герасименку за монографію "Розвиток методу поляризаційного опору і побудова на його основі приладів корозійного контролю" та В.Г.Колобродову за підручник "Основи хвильової оптики". До речі, розрив між першим і другим місцем склав усього два бали.

Монографія присвячена розвитку методу визначення швидкості корозійного руйнування металів за поляризаційним опором. Видання охоплює роботи, що розпочалися на кафедрі технології електрохімічних виробництв під керівництвом всесвітньо відомого електрохіміка, члена-кореспондента АН УРСР Л.І. Антропова за участю Ю.С. Герасименка, нині д.т.н., в.о. завідувача кафедри, і тривають дотепер за участю доцента Г.С. Васильєва.

Корисними для науковців та фахівців будуть дані про сучасні підходи, які дозволяють вимірювати поляризаційний опір швидко та з високою точністю. У монографії вперше зібрані та систематизовані основні випадки виникнення похибок при вимірюванні швидкості корозії методом поляризаційного опору, що знадобиться для кращого розуміння можливостей методу при його застосуванні на практиці.

Простий та зрозумілий стиль викладу матеріалу дозволяє використовувати окремі розділи монографії в навчальному процесі при вивченні дисциплін "Теорія корозії металів", "Корозія та захист від корозії" й інших дисциплін спеціальності 161 "Хімічні технології". Монографія також стане у пригоді науковим, педагогічним працівникам та студентам інших хімічних і матеріалознавчих спеціальностей, фахівцям різних галузей.

У підручнику В.Г.Колобродова викладено основні відомості з оптики, що вивчаються в закладах вищої освіти: розглянуто етапи розвитку оптики, електромагнітну теорію світла, відбивання та заломлення світла на основі електромагнітної теорії, основи електронної теорії дисперсії світла, інтерференцію світла, скалярну теорію дифракції світла, оптичну голографію, поляризацію світла, оптично анізотропні середовища і розсіювання світла. Складні теоретичні положення оптичних явищ подано в доступній формі для студентів технічних спеціальностей. Для практичного засвоєння теоретичного матеріалу значну увагу приділено прикладам розв'язання задач.

Валентин Георгійович – людина в університеті знана й шанована: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри оптичних та оптико-електронних приладів з 1994 р. Основна сфера наукової діяльності – дослідження, проєктування і випробовування тепловізійних систем військового, космічного, наукового і цивільного призначення. Проводить дослідження зі створення принципово нових оптичних систем, заснованих на дифракційній оптиці. Автор понад 500 наукових праць, з них 16 підручників, 15 монографій, три з яких видано в Німеччині та Китаї, 54 патенти. Три підручники свого часу визнані кращими серед наукових видань КПІ. Підготував 9 докторів і 18 кандидатів наук. "Заслужений професор НТУУ "КПІ", лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р., "Відмінник освіти України", "Видатний діяч НТУУ "КПІ".

Як зазначила голова комісії ВР з наукової та інноваційної діяльності проф. О.В.Лінючева, конкурс проходив у два тури. Всього на розгляд було подано 14 видань: 7 підручників, 6 монографій та одну англомовну працю. Усі видання рецензувалися: по три рецензії зовнішні і одна – внутрішня. Відгуки були повністю позитивні. Деякі зауваження стосувалися лише способу подання інформації, оформлення тощо. "Першу премію присудили одноголосно, – коментує Ольга Володимирівна. – Підручник гарно виданий, презентабельний, з великою кількістю завдань і задач. Вагома робота. Два інші видання теж багаті за змістом". 

Вітаємо авторські колективи та зичимо подальших успіхів!

Дата події