Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 21 грудня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. «Ми наближаємося до кінця року. Тому потрібно спланувати всі заходи, які ми маємо виконати протягом цього тижня і в останні дні року. Виходячи з цього, прошу будувати ваші плани», – сказав він, відкриваючи засідання.  

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Постійно забезпечується контроль дотримання карантину і здійснення протиепідемічних заходів. За минулий тиждень захворіло 4 працівники і 3 студенти, 5 одужали.

Відповідно до рішення Вченої ради підготовлено наказ про оптимізацію структури підрозділів. Визначено комплекс і терміни організаційних заходів із впровадження оптимізованої структури.

Конкурс НПП. Завершується розгляд і затвердження ЕКК рекомендацій конкурсних комісій факультетів та інститутів. Розпочато прийом документів від претендентів на участь у новому оголошеному конкурсі.

Організовано прийом комісії Національного офісу програми «Erasmus», що здійснювала моніторинг програм академічної мобільності КПІ за останні 5 років.

Відбулася організаційна зустріч з Комісією Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка у складі 12 осіб впродовж двох тижнів здійснюватиме перевірку об'єктів КПІ. 13 корпусів і гуртожитків уже перевірено. Перевірено також приписи, які були укладені попередньою комісією, що працювала на початку року.

СЕД – у стандартному режимі функціонує підключення СЕД «Мегаполіс» до СЕВ ОВВ. Здійснюється пересилання документів. Завершується процедура закупівлі 115 додаткових ліцензій (робочих місць) для підрозділів.

Упровадження ІР-телефонії: закуплено у повному обсязі необхідні адаптери; здійснено включення групи з 24 апаратів для ДНВР. Ведуться роботи з підключення першої партії з 300 абонентів.

Освітній процес

Видано розпорядження і триває процес підготовки переліку оновлених ОП і  формування на його основі конкурсних пропозицій для опублікування в Правилах прийому 2021 року.

Завершується формування конкурсних пропозицій з прийому до аспірантури. Спільно з  навчальними і науковим департаментами проводиться аналіз дисертаційних тем аспірантів для приведення їх у відповідність до ОП. Це важлива робота, оскільки 10-й критерій PhD-програм – це навчання через наукові дослідження.

Завершився другий календарний контроль. Проведено і обговорено на нараді з заступниками деканів аналіз його результатів, який разом з рекомендаціями доведений до кожного з підрозділів.

«Електронний  кампус» (ЕК). Отримано серверне обладнання від ТОВ «Спецвузавтоматика», почалося його налаштування.

Спільно з компанією «INVO GROUP» здійснюється комплексний аудит інфраструктури КБІС для розробки проєкту розвитку і вдосконалення інформаційної системи університету.

Проводиться оновлення і завантаження в ЕК матеріалів і програмних продуктів в плані підготовки до сесії.

Розпочалося дванадцяте опитування «Викладач очима студентів». За 2 перших дні в ньому взяли участь 2014 студентів.

Акредитація

Колегія НАЗЯВО 15 грудня затвердила позитивні висновки по 5-ти останніх ОП, що проходили акредитацію у цьому році. Таким чином, усі 15 ОП, акредитацію яких було заплановано на 2020 рік, акредитовані.

Здійснюється останній етап підготовки до чергової акредитації, процедура якої розпочнеться 14 січня 2021. Проведено заключні наради-семінари з гарантами ОП (ФІОТ, ФСП, ФТІ, ВПІ).

Завершено опитування студентів центром «Соціоплюс» щодо якості ОП.

Триває робота з підготовки до акредитації 42-х  програм PhD, зокрема проводиться детальне визначення участі в них кожної кафедри. Відповідність їх кадрового і наукового забезпечення потребує додаткової перевірки.

М.З.Згуровський

Ми вже говорили про те, що акредитованим програмам слід надати певний статус для того, щоб мотивувати всіх інших пройти таку акредитацію і такий статус здобути. Це моральний фактор. Але й матеріальний фактор теж має враховуватися. Я просив вас, Анатолію Анатолійовичу Мельниченко та Олексію Анатолійовичу Жученко, підготувати відповідні пропозиції. Прошу також підключитися до цього Людмилу Григорівну. Коли ми зможемо їх розглянути?

Ю.І.Якименко

Ми нині все це готуємо. Але що стосується заохочення за саму роботу з акредитації тих програм, які вже її пройшли, і в зв'язку із завершенням року, ми хочемо вирішити питання преміювання.

М.З.Згуровський

Преміювання – це добре. Нехай це буде окрема подяка всьому викладацькому складу і гарантам програм. Але новий статус – це більш загальна категорія, ніж лише матеріальна подяка. Тому я й просив вас, Анатолію Анатолійовичу, Олексію Анатолійовичу, розробити модель такого статусу акредитованих програм, яка включатиме різні складники. Ми маємо обговорити це і затвердити на Вченій раді, очевидно в січні. Й далі вже будемо заохочувати в такий спосіб усіх інших.

Ю.І.Якименко

Я хочу поінформувати, що останнє преміювання завідувачів кафедр ми вже проводили за новою системою, де результати внутрішньої акредитації враховувалися. Тепер і надалі буде те ж саме.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

На минулому тижні тривали захисти магістерських дисертацій. На цьому тижні вони будуть завершені.

Здійснюється контроль за проведенням захистів магістерських дисертацій у дистанційному режимі. Критичних зауважень немає.

Ведеться робота з кафедрами фізичного виховання і спортивного вдосконалення щодо реалізації нової моделі фізичного виховання і спорту в університеті. З цією метою підготовлено відповідне розпорядження.

Здійснено остаточний моніторинг розкладів сесії в електронному вигляді через систему АСФР.

За поданнями інститутів/факультетів внесено деякі зміни до планових показників кількості бюджетних місць по прийому та випуску аспірантури та докторантури на 2021 рік. Наступного тижня планується обговорення в дистанційному режимі кандидатур вступників до докторантури у 2021 році та остаточне визначення обсягу замовлення бюджетних місць у докторантуру на 2021 рік.

Продовжується активна взаємодія з ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ» щодо формування оновленої системи адміністрування освітнього процесу. Представники компанії продемонстрували нам окремі напрацювання і пропозиції, які були запроваджені ними в одному із Казахських університетів. Пропонується можливість ведення військового обліку студентів.

Продовжується вдосконалення модулів «Електронного кампусу». Здійснюється перевірка формування екзаменаційних і залікових відомостей.

Розпочато опитування студентів «Викладач очима студентів» в ЕК. На сьогоднішній ранок опитано 3600 студентів. У минулому семестрі до його завершення було опитано близько 8 тисяч студентів. Сподіваємось, що цього року буде охоплена основна частка студентів. Такі дані вже будуть репрезентативними, що дасть змогу враховувати їх при продовженні термінів контрактів НПП, а також при здійсненні інших заходів, коли працює ЕКК.

Триває активна робота з оновлення переліку освітніх програм для наступного подання з метою формування конкурсних пропозицій. Приймальна комісія має внести їх до ЄДЕБО і з нового навчального року має здійснюватися прийом за новими освітніми програмами.

Узяли участь у зустрічах з гарантами освітніх програм, які проходитимуть акредитацію в січні-лютому 2021 року. Працюємо з кожним гарантом програми щоденно й усуваємо проблемні питання.  

Підготовлено та підписано наказ «Про організацію практики здобувачів вищої освіти у 2021 році». Передано договори про співпрацю працівникам навчального відділу ДНВР з метою аналізу та подальшого укладення договорів про проведення практики.

Проводиться робота з вирішення організаційних та адміністративних питань, пов'язаних зі створенням нових підрозділів в ДООП.

Отримано серверне обладнання від ТОВ «Спецвузавтоматика» і передано до НМК ІПО для налаштування. Для нас це важливо, бо навіть тепер одночасно відбувається декілька тисяч входів і існуюча система відчуває досить серйозне навантаження. Нове обладнання, яке ми придбали, дасть змогу одночасно працювати  5 тисячам студентів.

Створено копію сайту КПІ в межах підготовки оновлення версії cms. Відбувається тестування модулів. Розглядаємо пропозиції щодо вдосконалення вебпорталу університету.

Триває аудит використання ліцензійного програмного забезпечення в університеті.

Продовжується реєстрація акаунтів Microsoft Office 365, Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, Microsoft Imagine Academy, Google Workspace (G Suite).

М.З.Згуровський

Що стосується занять з фізичної культури, чи все доведено до завершення? Чи знають про це викладачі кафедри, чи переходять вони на нові правила підготовки студентів?

А.А.Мельниченко

На цьому тижні ми зустрічалися і з Наталією Валеріївною, і з Віталієм Борисовичем, і з завідувачами кафедр. Не все там просто. Якщо два завідувачі кафедр розуміють, що саме треба їм робити і вже  опрацювали ці питання, то є окремі особи, які хотіли б залишити все як є.

У принципі все йде за планом, але не без деяких проблем. До середини січня 2021 р. це питання і організаційно, і адміністративно буде закрито. Окрім того, ми звертались до Людмили Григорівни Субботіної з приводу того, що в штатному розписі з вересня 2021 мають бути передбачені посади керівників спортивних секцій для забезпечення можливостей для студентів  займатися спортом поза парами. Питання повністю на контролі.

М.З.Згуровський

Ви зверталися до Людмили Григорівни усно чи зі службовою запискою? Якщо немає офіційного подання, зробити цього вона не зможе. Тому зробіть це як належить.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчання

За результатами календарного контролю проведено засідання Ради з НВР. Презентовано детальний аналіз по кожному факультету, акцентовано увагу на необхідності аналізу та обговорення цих результатів на рівні факультетів/інститутів і кафедр.

Розпочато цикл стрімів від ДНВР. На цьому тижні підготовлено презентацію та надано відповіді на запитання студентів на тему «Семестровий контроль». Наступного четверга відбудеться стрім «Все про стипендії».

Узяли участь у нарадах з питань підготовки до акредитації освітніх програм.

Мобільність

18.12.2020 з 14:00 до 19:00 відбувалося спілкування представників КПІ (адміністрації, учасників програм мобільності, НПП, студентів, співробітників відділу академічної мобільності з представниками Національного офісу програми Еразмус+. Після отримання звіту планується продовжувати врегулювання процесу документального супроводу та реалізації проєктів мобільності факультетами/інститутами.

17.12.2020 та 18.12.2020 відбулися перемовини з Університетом Леонардо да Вінчі (Франція) щодо подальшої співпраці. Цей університет планує направляти на один семестр до КПІ від 5 до 15 студентів з різних спеціальностей (з фінансуванням з боку учасників).

Організаційна робота

У зв'язку з рішенням МОН про перенесення Всеукраїнських олімпіад проведено робочу нараду з відповідальними за олімпіади представниками факультетів/інститутів з метою визначення можливості та готовності оргкомітетів до переведення олімпіад в онлайн-формат. Напрацьовано спільні кроки щодо активізації залучення студентів до позанавчальних заходів, спрямованих на їх особистісний розвиток.

Стипендія

Призначено на поточний семестр стипендію КМУ студентці ФІОТ Світлані Реутській.

Підготовлено другу угоду з Монобанком щодо виплати упродовж року стипендії кращому студенту, що навчається за 12-ою галуззю знань. За останній тиждень Монобанк уже вдруге передає КПІ 50 тис. грн для відзначення кращих студентів, що навчаються на ІТ-спеціальностях.

Працевлаштування

Підписано договори про співпрацю з компаніями "Декатлон" та "Софтіндекс", ініціатором яких виступив ЦРК. Станом на 18 грудня в загальній базі університету опрацьовано та налічується 297 Договорів. Найактивнішими факультетами/інститутами за останній час є ФТІ, ФІОТ, ФЕЛ.

Проведено розширену онлайн-зустріч з представниками компанії «Kuehne + Nagel», ІПСА та відділу інноваційних технологій в освіті щодо організації дуальної освіти в КПІ на базі ІПСА.

Дипломи

Триває активна підготовка до замовлення дипломів магістрів зимового випуску (до 31.12.2020). Нині завершується перевірка та коригування даних здобувачів в ЄДЕБО.

На минулому тижні було замовлено та виготовлено ДВО магістрам ІСЗЗІ.

Впроваджено ІР-телефонію у всіх відділах ДНВР, що розташовані у 31-му корпусі.

За дорученням ректора під керівництвом першого проректора робочою групою проведено попередній аналіз щодо гуртожитку №9. Тепер напрацьовуються варіанти рішення щодо можливостей використання його для потреб ФБМІ зі збереженням статусу житлової будівлі.

Директор департаменту якості освітнього процесу О. А. Жученко

Окрім того, що в нас завершено акредитаційні процедури, заплановані на цей рік, слід ще додати таке. Із середи 23 грудня починається переоформлення ліцензій на здійснення освітньої діяльності у зв'язку зі змінами в Законі «Про вищу освіту». Тепер ліцензія видається не на спеціальність, а на рівень освіти. Окрім того, за регульованими спеціальностями будуть видаватися ліцензії на освітні програми. Тому всі необхідні підготовчі роботи в цьому напрямі було здійснено. Ми готові до цієї процедури.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарна новина

КПІ ім. Ігоря Сікорського офіційно зареєстрований як учасник американської мережі трансферу технологій AUTM. Отримали логін і пароль для входження в цю систему. Готуємо матеріали для представлення інформації на порталі AUTM.

На виконання доручень ректора

Завершено роботу зі звітування за виконаний етап проєктів, що фінансуються НФДУ. Звіти за всіма 10-ма проєктами затверджені Вченою радою університету та вчасно (до 15.12.20) передані до НФДУ. 16.12.2020 проведено зустріч із заступником виконавчого директора НФДУ Олександром Куліковим за участю першого заступника міністра освіти і науки Миколи Кизима. На зустрічі обговорено організаційні моменти організації конкурсів, які були напрацьовані раніше з керівниками проєктів та ДЕФ.

Наразі триває робота щодо повернення до НФДУ невикористаних коштів за непридбане обладнання.

Продовжуємо роботу з пошуку замовлень на науково-технічні послуги в системі «ПроЗорро». Передано для аналізу пропозицію НДЦ «Тезис» (закупівля «Послуги, пов'язані з комплексом технічного захисту інформації (КСЗІ) згідно завдання (технічної специфікації)», замовник Укроборонпром, орієнтовна вартість послуги 75 тис. грн).

На виконання рішень Координаційної ради

14.12.2020, реагуючи на вимогу МОН України терміново привести подані від КПІ проєкти у відповідність до вимог наказу МОН в частині відповідності фінансування (150% від суми, що вивільняється), на позаплановому засіданні Науково-технічної ради та Комісії з наукової та інноваційної діяльності погодилися з вимогою МОН скоротити кількість проєктів згідно з результатами внутрішнього конкурсу. Як наслідок, на конкурс МОН подано 17 проєктів, з них 1 проєкт, що виконується в інтересах національної безпеки і оборони держави. Всі подані проєкти мають високі бали внутрішнього оцінювання – 84 і вище.

Завершено кампанію з приймання звітів завершених у 2020 році держбюджетних науково-дослідних робіт. У цьому році НДЧ організувала звітування в режимі відеоконференцій. Прийнято звіти 26 завершених робіт (5 фундаментальних, 17 прикладних, 4 розробки), 9 робіт визнано кращими. Продовжуємо в НДЧ і ДІТТ роботу з детального аналізу результатів НДР, особливо в частині захисту інтелектуальної власності та можливості комерціалізації.

Оперативно, у взаємодії з ДЕФ, проведено роботу з керівниками робіт за державним замовленням. Скориговано пропозиції по календарному плану і оптимізації фінансування, виходячи з Постанови КМУ від 02.12.2020 р. № 1198, якою фактично унеможливлено авансування робіт за державним замовленням. Прийнято рішення виконувати проєкти, залучаючи внутрішні ресурси університету (умови внутрішнього кредитування).

МОН оприлюднило результати конкурсу проєктів молодих вчених на 2021 рік. Усього буде  профінансовано 54 проєкти. Із 7 проєктів, поданих від КПІ ім. Ігоря Сікорського, фінансування отримають 3 (один з ХТФ та два з ІМЗ).

Робота з підрозділами

Триває робота з прийому звітів з наукової роботи підрозділів. У цьому році вперше звітність подається в електронному вигляді із заповненням відповідних google-форм.

Триває подання анкет на конкурс «Молодий викладач-дослідник 2020». Станом на 18.12.20 подано 45 анкет.

Подано онлайн дві заявки на корисні моделі.

Підготовлено й зареєстровано наказ про організацію проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Організовано відбір і супровід зйомок телеканалом «Київ» сюжету про інноваційні розробки університету в сфері оборонних технологій. Представлено 4 розробки для висвітлення в сюжеті: БПЛА «Spectator»; з ММІ (керівник НГ М.Шидловський); з ІМЗ (керівник НГ П.Лобода); з ПБФ (керівник НГ М.Терещенко).

М.З.Згуровський

Непогано завершується рік за вашим, Віталію Анатолійовичу, напрямом. Далі потрібно тільки нарощувати нашу активність з науки та інновацій. Сьогодні має відбутися подання двох проєктів до МОН за держзамовленням. Контролюйте цю ситуацію.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

14 грудня проведено засідання Вченої ради та розпочато імплементацію прийнятих рішень. Станом на 20 грудня зафіксовано 1160 переглядів засідання Вченої ради.

Робота комісій Вченої ради університету

 • До громадського обговорення законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу»» долучено Комісію з наукової та інноваційної діяльності. Пропозиції маємо надати до 25 грудня;
 • Комісія з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів продовжує розгляд законопроєкту з активізації діяльності наукових парків з метою пошуку можливості спрощення оформлення оренди приміщень університету авторами стартапів.

Організація виконання космічної програми університету

 • Оформлено і подано до МОН запит для участі в конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням проєкту «Створення інженерного зразка наносупутника формату 12U для дистанційного зондування Землі»;
 •  - підготовлено 3 презентації космічної програми КПІ для їх розгляду на нараді 21 грудня за участю представників урядових структур і Комітетів Верховної Ради України.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1.Міжнародна співпраця

1.1. Відбувся візит Надзвичайного і Повноважного Посла Чорногорії в Україні пані Драгіци Понорац, яка приступила до виконання своїх функцій в Україні в червні ц.р. Досягнуто домовленостей щодо допомоги Чорногорії з боку КПІ у формуванні наукових шкіл у перспективних для цієї країни технологічно-наукових напрямах, насамперед, відновлюваної енергетики та інших. Окрім того, домовилися розпочати співпрацю з програм обмінів, напрями яких слід визначити, а також про вивчення можливостей навчання молоді з Чорногорії в КПІ. Всі матеріали щодо освітніх програм  посольству направлено. 

1.2. Відбулася ще одна зустріч пані Ілани Бистрицькі – фахівця і міжнародного експерта в управлінні і побудові ланцюгів доставки – щодо можливої викладацької роботи з логістики на ФММ. На зустрічі з проф. В.В. Дергачовою, яка відбулася на ФММ, домовлено, що пані Ілана може бути корисною у викладацькій діяльності як волонтер.

1.3. Відповідно до Програми освітнього обміну між МОН України та Міністерством людських ресурсів Угорщини на 2016-2018 роки (продовжена до 31 грудня 2021 року) угорська сторона надає для українських громадян 100 стипендій для навчання за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» та освітньо-науковим рівнем «доктор філософії».

2. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян

2.1. Завершено прийом 2020 року іноземних громадян на навчання в КПІ. Навіть за умов обмежень на комунікації між країнами, викликаних пандемією, на навчання набрано 294 іноземних громадянина. Сьогодні їх кількість становить 713, що перевищує їх кількість у 2019 році (було 663).

2.2. Відпрацьовуються домовленості з питань розширення контингенту громадян низки країн для навчання в КПІ, досягнуті в ході зустрічей у вересні-жовтні.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

Спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником продовжуємо виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації системної роботи з підготовки і подання заявок на гранти за кожним з перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності), запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

4. Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах  університетів

4.1. Вчасно, 18-го грудня, подано дані від КПІ для рейтингу впливовості Тimes Higher Education Impact Rankings 2021. Отримано підтвердження від упорядників рейтингу.

Тепер очікуємо на аналіз поданих даних з боку упорядників рейтингу THE.

4.2. На запрошення Міністерства освіти і науки України члени робочої групи по рейтингах та співробітники департаменту міжнародного співробітництва 18 грудня взяли участь у вебінарі  «Результати рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, – EECA QS 2021», організованому експертами рейтингу QS Quacquarelli Symonds.

Основні результати КПІ в регіональному рейтингу EECA QS 2021:

 • кількість університетів, що включені до QS рейтингу, в цьому році збільшилась з 354 до 400 порівняно з минулим роком, тобто конкуренція посилилась;
 • КПІ піднявся на одну сходинку і обійняв 66-те місце (це друге місце серед університетів України; на першому місці Київський національний університет імені Тараса Шевченка, на третьому – Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна);

За даними EECA QS 2021, КПІ увійшов до 17% найкращих університетів регіону.

У 2020 році КПІ зміг покращити свої показники за 5 категоріями із 10, за якими рейтинг THE оцінює університети: знову покращилося оцінювання КПІ роботодавцями; поліпшилися параметри викладацького складу з науковими ступенями; кількість публікацій на одного викладача; кількість іноземних студентів; представлення у Web-просторі.

Погіршення відбулося за такими 5 параметрами оцінювання: оцінка академічних експертів; співвідношення викладачі/студенти; параметри цитування в розрахунку на одну статтю; мережування в наукових дослідженнях («міжнародні колаборації»); кількість візит-професорів.

Від імені робочої групи по рейтингах було підтверджено готовність КПІ бути базовою організацією для пілотного проєкту групи світових рейтингів (THE, QS і Шанхайського), які планують такий спільний проєкт здійснити для університетів України. Також робоча група ще раз звернула увагу експертів рейтингу QS на незбалансованість, з точки зору КПІ, вагових коефіцієнтів двох параметрів рейтингу: оцінка академічних експертів і оцінка експертів від роботодавців (40% та 10%, 30% та 20%).

4.3. Працювали над виконанням доручення ректора М.З. Згуровського від 15 грудня 2020 року щодо аналізу причин негативної динаміки позиціювання КПІ в QS. Такий аналіз підготовлено. Його обсяг з додатками 59 сторінок.

Хоча протягом кількох останніх років КПІ просідав у глобальному рейтингу QS, у 2020 році зниження позиції КПІ вдалося призупинити. Головний позитивний результат, якого робоча група змогла досягти в 2019 році, – призупинення просідання в глобальному рейтингу QS 2021, підтвердження позицій в рейтингу THE 2021 і в предметному рейтингу QS, а також підвищення позицій в регіональному рейтингу EECA QS 2021 і в Національному Топ-200 (в останньому з другого місця ми перейшли на перше)

При цьому позитивної динаміки параметрів КПІ в глобальному рейтингу QS вдалося досягти за чотирма напрямами діяльності: 1) з 2018 року тенденція монотонного зниження параметру КПІ «Employer Reputation» змінено на тенденцію зростання цього параметру; 2) параметр «Citations per Faculty» протягом 2015-2020 років щорічно зростає; 3) параметр «International Faculty» і параметр «International Students» також зростають.

За трьома параметрами зберігається тенденція до зниження. Це, на жаль, параметри «Overall» (загальна оцінка), «Academic Reputation» та «Faculty Students».

Сьогодні положення КПІ у світових рейтингах дає максимальний із можливих коефіцієнт (1,1) у формульний розрахунок фінансування КПІ від МОН України.

Підготовлений аналіз містить також причини сьогоднішнього розташування КПІ у світових рейтингах та пропозиції щодо організаційних і змістовних заходів для посилення позицій КПІ.

М.З.Згуровський

Прошу підготувати нараду щодо місця КПІ у рейтингах на середу або четвер цього тижня. Надайте на ній динаміку змін місця КПІ у світових рейтингах (особливо в рейтингу QS) за відповідними показниками. Звісно, з аналізом причин зниження і пропозиціями щодо того, що слід зробити, щоб змінити цю ситуацію.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • Триває позапланова перевірка інспекторами ДСНС України виконання приписів, які були видані  за результатами перевірки на початку 2020 року. Протягом тижня обстежено 13 гуртожитків та 3 навчальні корпуси. Інспектори позитивно відзначають проведену роботу з виконання приписів та вжиття заходів підвищення протипожежної безпеки;
 • продовжували виконувати роботи з подолання наслідків ожеледиці на території університету і підготовки до наступних погіршень погоди з ожеледицею;
 • оперативно виконали аварійний ремонт водопроводу біля 19-го навчального корпусу;
 • виконали аварійний ремонт системи теплопостачання в 9-му навчальному корпусі;
 • продовжуємо готувати та планувати територію під благоустрій за 18-м навчальним корпусом (зона Б) та будемо розпочинати планування території поруч із 28-м навчальним корпусом;
 • підготували річний план проведення ремонтно-відновлюваних робіт на об'єктах господарського призначення та в навчальних корпусах на 2021 рік;
 • закінчуємо готувати річні плани закупівель по господарському напряму роботи;
 • закінчуємо роботи з гідроізоляції 6-го корпусу Відділу авіації та космонавтики ДПМ;
 • спільно з факультетами/інститутами перевірили акти виконаних будівельних робіт та прийняли роботи, термін виконання яких був визначений до 15 грудня, у підрядних організацій;
 • продовжуємо працювати над процедурою щодо передачі університету літака АН-2, роботи з реставрації літака тривають;
 • узгоджуємо проєкт договору на закупівлі вузлів обліку теплової енергії;
 • розпочали тестувати та випробовувати роботу системи дистанційного енергомоніторингу в університеті;
 • розпочали роботу з АТ «Київгаз» щодо подачі газу в 2021 році;
 • провели зустрічі з двома компаніями щодо виконання з наступного року проєкту із сортування сміття;
 • організували та виконали вивезення спеціальною лабораторією на утилізацію використані засоби особистого захисту з 45 об'єктів університету.

Соціальний напрям

 • Триває робота їдалень 1, 31, 32-го (курсантська) корпусів та буфетів у 24-му і 27-му корпусах. Усі їдальні та буфети працюють з урахуванням протиепідемічних заходів при COVID-19. Проводиться постійний моніторинг стану здоров'я працівників шляхом огляду, температурного скринінгу та контрольного ПЛР-тестування на COVID-19;
 • проводиться оптимізація роботи  ЦСХ;
 • здійснюється  робота з планування і закупівлі товарів та продовольства для підрозділу;
 • відбулося підписання договорів на: 
 • лабораторну центрифугу та приладдя;
 • комутатори, провід та кабель;
 • хімічні реактиви;
 • сушильну шафу;
 • тренажер серцево-легеневої реанімації;
 • видання друковані для поповнення бібліотечного фонду;
 • продовжує працювати спільна з регіональним Фондом держмайна комісія, яка перевіряє  режим роботи орендарів та списання з них орендної плати відповідно до Постанови КМУ;
 • підготували та надали необхідну інформацію для комісії з аудиту площ університету;
 • здійснюємо планування господарської діяльності оздоровчих підрозділів на 2021 рік;
 • розпочали  капітальний ремонт котельні спального корпусу СОТ «Політехнік»;
 • триває робота з відстеження оплати послуг, які були проведені згідно з договорами в 2020 році.

Безпека

 • Продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;
 • за попередній тиждень серйозних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • спільно з поліцією відпрацьовуємо план спільних посилених заходів з охорони громадського правопорядку на новорічні свята.

М.З.Згуровський

Мені поскаржилися прибиральниці, що в них знижено оплату їхньої праці. Ви щось можете сказати про причини цього?

В. А. Кондратюк

Так. На жаль, без мого відома рішення про це прийняли представники департаменту господарської роботи. В п'ятницю я отримав цю інформацію, і тоді ж це питання було вирішено. Всі люди як працювали, так і працюватимуть, будуть отримувати свою зарплату. Рішення було прийнято помилково, і воно вже виправлено.

М.З.Згуровський

Дякую. Це найменш захищена категорія наших працівників, і нам слід ставитися до них дуже уважно. Не можна ображати таких людей. Вони щоденно виконують важку невдячну працю, і ми маємо захищати їх, використовуючи всі наші можливості. 

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Фінансування грудня за усіма бюджетними програмами отримали повністю по захищених статтях. Видатки розвитку в сумі 500,0 тис. грн за програмою «Підготовка кадрів» поки що не надійшли.

Отримали додаткове фінансування  за програмою «Наукова діяльність» в сумі 578,9 тис. грн.

Академічна стипендія та компенсаційні виплати  студентам пільгових категорій  нараховано, на картки перерахуємо 21 грудня. Соціальну стипендію також  нараховано, чекаємо фінансування.

Опрацьовуємо накази по співробітниках, які звільняються. Нараховуємо заробітну плату за грудень. Плануємо виплатити 28 грудня.

У зв'язку із закінченням бюджетного року:

 • провели аналіз використання коштів за усіма програмами, особливо контролюємо бюджетні програми;
 • спільно з НДЧ формували звітність для подання до Національного фонду досліджень;
 • готуємо кошториси по нових роботах, договори по яких плануємо підписати на наступний рік (у тому числі й по великих роботах, які нині погоджуються);
 • на постійній основі співпрацюємо з МОН та Казначейством стосовно оперативного проведення платежів та складання звітності.

Попри стислі терміни та брак коштів в Казначействі, всі платежі по Фонду досліджень пройшли вчасно. Але загалом проплати через Казначейство здійснюються із затримкою у два-три дні, тому перебувають на постійному контролі.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Епідемічна ситуація в студмістечку є контрольованою. Впродовж минулого тижня в нас захворіли двоє студентів, які поїхали лікуватися до батьків, а також 4 співробітника гуртожитку №19, які також лікуються вдома. Місць для ізоляції захворілих, якщо вони з'являться, у нас достатньо.  Всі заходи щодо запобігання поширенню інфекції вживаються.

Ремонти. Всі підрядники, окрім тих, які займаються встановленням ліфтів, уже завершили свою роботу. Продовжують виконувати ремонтні роботи лише працівники нашої служби експлуатації студмістечка. Вони працюють у 10, 16, 18, 19 та 20-му гуртожитках.  

Соціально-виховний напрям. Триває робота зі студентами щодо виконання правил протипожежної безпеки, особистої безпеки перебування в Києві на святах, а також, звісно, необхідності дотримання санітарних норм і правил під час епідемії.

Окрім того, у нас відбувається перевірка комісії ДСНС України. Вона перевіряє виконання припису, зробленого навесні.  Перевіряльники говорять про значне поліпшення ситуації та відзначають, що в наших гуртожитках ситуація є набагато кращою, ніж у гуртожитках інших вишів Києва.

Правопорядок. У минулу суботу о 13:00 на території студмістечка було виявлено підпал сміття в сміттєвій кабіні. Наш співробітник помітив підпалювача в камуфляжі, звернувся до нього з вимогою припинити, той утік. Утім, наш співробітник розгледів обличчя  зловмисника і зараз ми з поліцією працюємо над встановленням цієї особи.

М.З.Згуровський

Дякую, Олександре Анатолійовичу. Готуємося до новорічних свят і до канікулярного періоду, який ще й буде періодом локдауну. Для гуртожитків це особливий період, до якого слід заздалегідь готуватися.

Директор ІМЯО М.М.Перестюк

На цьому тижні ми завершили монтаж україномовної версії фільму про підкорення космосу та космічну програму нашого університету. До кінця цього тижня завершимо англомовну версію цього фільму. Також паралельно готуємо демонстраційні відео для презентації партнерам і гостям університету. Окрім того, готуємо матеріал про підсумки року, що минає. Ближчим часом цей матеріал також вийде.

М.З.Згуровський

Дякую. Особлива вдячність вашій масмедійній команді, вона працює професійно і відображає головні тенденції діяльності університету. Тож передайте, будь ласка, велику подяку вашим колегам.

Заступник директора НТБ М.Л.Друченко

Сприяння публікаційній активності

Завершено частини звіту щодо стану публікаційної активності авторів КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 р. Динаміка наукометричних показників за даними БД Scopus свідчить про систематичне, стабільне зростання публікаційної активності. Вперше за кілька років університет за індексом Гірша зайняв п'яту позицію (впродовж останніх 5 років посідав шосту) і є нині лідером серед технічних дослідницьких університетів.

За результатами публікаційної активності 2020 року за понад 450 публікацій можуть подати заявки на преміювання їхні автори.

Завершено плановий щорічний моніторинг профілів авторів у БД Scopus для оновлення наукометричних показників у грудні.

Академічна доброчесність

22 грудня о 16:00 відбудеться вебінар «Запобігання академічному плагіату в кваліфікаційних роботах студентів». Його мета –  роз'яснення важливих питань, що виникають у процесі технічної перевірки та експертної оцінки кваліфікаційних робіт студентів на ознаки плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Інформаційна грамотність

Проведено онлайн-лекції з інформаційної грамотності для студентів І курсу ФБТ (2), ІПСА (3), ФПМ (1), ФТІ (2), ІАТ (5), ІМЗ (2).

Запроваджено нову послугу «Книга-поштою». Студенти та викладачі, які живуть не в Києві, можуть замовити доставку книг Укрпоштою або Новою поштою. Детальніше на сайті бібліотеки.

М.З.Згуровський

Дякую. Бібліотека виконує важливу роботу. І особливо в частині допомоги підрозділам у забезпеченні зростання публікаційної активності та зростання наукометричних показників.  Це для нас дуже важливо, адже впливає навіть на фінансування університету, вже не говорячи про репутаційні здобутки.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Ми завершуємо перевірку посадових інструкцій в особових справах. Залишилося кілька факультетів, які ще не надали своїх посадових інструкцій.

Окрім того, хочу нагадати, що при визначенні рейтингів підрозділів окрім навчальної складової враховується також адміністративна, про яку часто забувають. Скажімо, про те, що керівник підрозділу несе відповідальність за надання відпусток працівникам. Іноді відпустки накопичуються, і потім виникають проблеми стосовно виплат людям при їхньому звільненні – накопичуються  дуже великі суми. Такі речі потрібно відстежувати, тим більше, що відповідають за них керівники підрозділів. Отож нині ми готуємо інформацію для підрозділів щодо таких невикористаних відпусток. Прошу всіх керівників звернути на це увагу і забезпечити вирішення цих питань.

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Рада з питань розвитку провела останнє в цьому році, сьоме, засідання. Готуємо звіт для Адміністративної ради університету. Комісія з питань аудиту обладнання завершує заповнення відповідних таблиць для представлення керівництву.

Історико-архітектурний напрям. Триває робота зі скульпторами Анатолієм Валієвим і Олександром Кузьміним.  Кузьмін практично закінчив макети меморіальних дошок академікам Борису Патону та Віктору Бар'яхтару. Валієв завершує роботу над макетом пам'ятника академіку Борису Патону в натуральний розмір, наступним етапом буде погодження його з усіма зацікавленими структурами та особами, виготовлення його в гіпсі, а потім – і в бронзі. На прохання керівництва Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України ми надали інформацію щодо увічнення пам'яті Б.Є.Патона в нашому університеті.   

Голова об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Відбувся ХІ з'їзд Профспілки працівників освіти і науки України. На ньому було переобрано на новий термін дотеперішнього голову профспілки Георгія Труханова. Представник КПІ традиційно увійшов до складу Центрального комітету Профспілки на наступні 5 років.

Готуємо фінансову звітність за рік, що минає.

На цьому тижні докупили подарунки для дітей аспірантів. Діти отримають не лише наші подарунки, але й подарунки від  Київської міської організації профспілки.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

У п'ятницю привітали дітей із сімей, які мешкають у гуртожитках, з Днем Святого Миколая. Через карантин ми проводили святкування не в приміщенні, а просто неба. Були і музика, і привітання, і фотозона.  Дітей було дуже багато. Їм це святкування дуже сподобалося, хоча й тривало не дуже довго, та ще й при цьому ми дотримувалися карантинних обмежень. Новорічний настрій, здається, створили.

ДМС працює спільно із ДНВР.