На засіданні Вченої ради: 09.11.2020

9 листопада 2020 року відбулося засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського в онлайн-режимі.

Перед розглядом питань порядку денного учасники засідання вшанували хвилиною мовчання пам'ять члена Вченої ради, декана хіміко-технологічного факультету І.М.Астреліна, який пішов із життя 23 жовтня.

Першим питанням порядку денного Вчена рада заслухала конкурсні справи – рекомендації до присвоєння вчених звань та обрання лічильної комісії. Доповідали вчений секретар університету Валерія Холявко та голова Вченої ради Михайло Ільченко.

Ректор Михайло Згуровський висвітлив деякі питання управління КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема зміни в структурі та системі управління. Також Михайло Захарович привітав співробітників нашого університету з отриманням державних нагород.

Далі було обговорено питання вдосконалення менеджменту наукової діяльності університету згідно з рішеннями Координаційної ради. Доповідав проректор з наукової роботи Віталій Пасічник. Він представив загальну концепцію вдосконалення менеджменту наукових проєктів, описав процедуру відбору проєктів на Конкурс держбюджетних НДР, наголосив на необхідності посилення ефективності й результативності участі університету в міжнародних конкурсах і проєктах. Також Віталій Анатолійович поінформував про розробку і запровадження системи управління публікаційною активністю науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського, реалізацію політики університету в сфері інтелектуальної власності та активізацію роботи наукових груп в Інноваційній екосистемі "Sikorsky Challenge".

Після цього було розглянуто питання про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського в умовах карантину. Доповідав перший проректор Юрій Якименко. Він оголосив результати вступної кампанії 2020 року, представив інформацію щодо забезпечення дистанційного навчання та форм контролю, а також внутрішньої акредитації освітніх програм у 2020 році. Окрім того, членів Вченої ради було поінформовано про перебіг конкурсного відбору науково-педагогічних працівників на факультетах/інститутах.

Наступним питанням була доповідь голови комісії Вченої ради з питань етики та академічної доброчесності, директорки Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І.Денисенка Оксани Бруй щодо культури академічної доброчесності КПІ ім. Ігоря Сікорського. Було наголошено на необхідності активізації взаємодії та спільної роботи комісії Вченої ради з етики та академічної доброчесності й робочої групи з академічної чесності університету, департаменту навчально-виховної роботи, департаменту якості освітнього процесу, департаменту організації освітнього процесу, департаменту науки та інноватики, НТБ ім. Г.І. Денисенка, студентських рад, факультетів та інститутів задля запобігання плагіату та формування і розвитку культури академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Насамкінець були розглянуті поточні справи, зокрема питання про створення спеціалізованих вчених рад для захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії, затвердження тем докторських дисертацій, рекомендації до друку періодичних наукових видань університету, монографій та навчально-методичних видань.

Інф. служби вченого секретаря КПІ ім. Ігоря Сікорського