Постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 6 листопада 2020 року №6 "Про призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених" стипендії Кабінету Міністрів України призначено чи продовжено їх виплату одинадцяти молодим науковцям Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського": 

 • Пишнограєву Івану Олександровичу – доценту факультету мене­джменту та маркетингу;
 • Жученку Олексію Анатолійовичу – професору інженерно-хімічного факультету;
 • Лесику Дмитру Анатолійовичу – старшому викладачеві Механiко-машинобудiвного iн­сти­туту;
 • Воробйовій Вікторії Іванівні – доцентці хiмiко-технологiчного факультету;
 • Трус Інні Миколаївні – докторантці інженерно-хімічного факультету;
 • Соломасі Андрію Сергійовичу – докторанту теплоенергетичного факультету;
 • Васильєву Георгію Степановичу – доценту хiмiко-технологiчного факультету;
 • Владимирському Ігорю Анатолійовичу – доценту Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона;
 • Скулиш Марії Анатоліївні – професорці Iнституту телеко­му­нi­ка­цiйних систем;
 • Струтинському Сергію Васи­льо­вичу – доценту Механiко-маши­но­будiвного iнституту;
 • Білоус Інні Юріївні – доцентці Інституту енергозбереження та енергоменеджменту.

Нарахування та виплата цих стипендій проводитиметься з листопада 2020 року по квітень 2021 року.

Як повідомив проректор з наукової роботи В.А.Пасічник, стипендії було надано (продовжено виплату) усім молодим вченим КПІ ім. Ігоря Сікорського, кандидатури яких висунув університет.

Вітаємо стипендіатів і зичимо їм великих успіхів, нових відкриттів і вагомих здобутків у їхній творчій праці!

Дата події