Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 27 липня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М. З. Згуровського.

На початку засідання ректор висловив занепокоєння з приводу спалаху коронавірусу серед курсантів ІСЗЗІ й звернувся з проханням до співробітників університету дотримуватися всіх необхідних норм, правил, режиму з метою запобігання подальшого поширення  коронавірусної інфекції.

Проректори за напрямами діяльності та керівники головних служб університету відзвітували про роботу впродовж попереднього тижня та про плани на найближчі дні. Під час обговорення деяких проблем було напрацьовано рішення щодо їх подолання та надано відповідні доручення.

Проректор із навчальної роботи А. А. Мельниченко

Адміністративно-управлінська робота

До підрозділів доведені обсяги фондів на основі упровадженої системи формульного фінансування підрозділів. Вони здійснювались на основі тих принципів формульного фінансування, яке було затверджене Вченою радою.Виникли деякі неузгодженості,і тому з метою забезпечення прозорості ухвалення рішень із підрозділами ведеться робота щодо надання додаткової інформації, на основі якої формувалися фонди, особливо бралися до уваги їхні показники. Усі питання загалом були з’ясовані.

За підписом першого проректора на всі кафедри надіслані зауваження за результатами моніторингу сайтів.

Спільно з ДЕФ велася робота щодо доведення до підрозділів преміального фонду за попередній квартал на основі нових принципів, із урахуванням проходження акредитації, якості організації освітнього процесу в дистанційному режимі, виконання рішень Адмінради щодо удосконалення інформаційної політики. Були передбачені додаткові кошти, виділені тим підрозділам, які пройшли акредитацію, і тим підрозділам, які мали високі показники при організації навчального процесу в дистанційному режимі, які були для нас дещо новими.

Переданий для затвердження штатний розпис оновленого КБІС.

Приймальна комісія

Розпочали свою роботу освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» для організації прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та АР Крим.

Проводиться завантаження до АІС «Електронний кампус» відсканованих додатків бакалаврських дипломів випускників КПІ, які вступають до магістратури.

Ведеться підготовка до активної фази вступної кампанії. Від 01 серпня розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників, тобто розпочинається активна фаза вступної кампанії.

Освітній процес

Спільно зі службами Департаменту адміністративної діяльності ведеться робота з підготовки до нового навчального року.

Підписано та оприлюднено нове Положення про організацію освітнього процесу.

Проходить стадію погодження з проректорами й органами студентського самоврядування Положення про дуальну освіту, Положення про екзаменаційну комісію та атестацію, Положення про вільний вибір дисциплін, Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук (доктора філософії) та ін.

Донедавна було чинне Положення про підготовку в аспірантуру докторів філософії. Із цього року знову відновили інститут здобувача, що дозволить підвищити наші можливості підготовки кадрів вищої кваліфікації. Продовжується опрацювання документів поданих для вступу в аспірантуру.

Дуже важливим є те, що нова команда МОН почала звертати увагу на природничі науки, математику та створила робочу групу щодо їх популяризації.

До МОН України представлено кандидатуру від КПІ щодо участі в робочій групі (Клесов О. І.) та висловлено пропозиції стосовно популяризації природничих наук та математики серед школярів.

Акредитація

23 липня НАЗЯВО ухвалило остаточне рішення про акредитацію двох програм «Адміністративний менеджмент» та «Електронне урядування». Щодо однієї програми, зокрема «Врегулювання конфліктів та медіація», спеціальність 054 соціологія, надісланий лист до НАЗЯВО. Її розгляд перенесено на вересень.

Коментар та запитання М. З. Згуровського

Зараз ведеться дуже відповідальна робота з абітурієнтами через інформаційні ресурси. Тиждень тому ІМЯО надав результати моніторингу змісту сайтів підрозділів, факультетів, кафедр, на яких розміщена інформація про ці підрозділи для абітурієнтів. Анатолію Анатолійовичу, як зробити більш швидко й ефективно співпрацю із завідувачами кафедр з  метою проведення профорієнтаційної роботи через інформаційні ресурси щодо зацікавлення абітурієнтів вступати в КПІ ім. Ігоря Сікорського?

А. А. Мельниченко

Листи з вищезазначеного запитання були надіслані минулого четверга за підписом Юрія Івановича Якименка. І сьогодні наявний результат нового моніторингу, з яким будуть ознайомлені керівники підрозділів.

Запитання М. З. Згуровського

Чому не можна більш оперативно надіслати електронні листи кожному керівникові з рекомендаціями щодо удосконалення його інформаційних ресурсів?

А. А. Мельниченко

Беремо до уваги таку пропозицію й зазначаємо, що новий моніторинг якнайшвидше буде оприлюднений для всіх керівників підрозділів.

Коментар М. З. Згуровського

Пропоную працювати над покращанням ситуації в інформаційному просторі й провести нараду з приводу усунення недоліків та функціонування інформаційних ресурсів серед підрозділів університету. Основний наголос має бути зроблено на  опрацюванні результатів моніторингу й управлінським діям  керівників кафедр, спрямоваих на  удосконалення власних інформаційних ресурсів. Друге питання стосується розподілу коштів, який здійснюється за затвердженою формулою. Кожен підрозділ має робити свій внесок у ті показники, за які навчальний заклад звітує й отримає  фінансування. Інша складова навчального процесу - репутаційна, яка також враховується у цій формулі.

Начальник відділу ДНВР Н. М. Пожарська

Стипендія

Підготували наказ на виплату стипендії ДП «Мелексіс-Ураїна» студенту ФЕЛ та студенту ФПМ.

Перевірка, формування загальноуніверситетських робочих списків на виплату соціальної стипендії в липні та серпні 2020 року, які надали факультети/інститути, та підготовка пакету документів на виплату соціальної стипендії для передачі до Управління соціального захисту.

Спільно з ДЕФ на попередньому тижні виплачена академічна стипендія за результатами літнього семестрового контролю.

Навчально-виховна робота та академічна мобільність

Робота над документами:

Доопрацьовані спільно з відділом мобільності Положення про вирішення конфліктів та про визнання результатів навчання, проекти готові для розгляду в юридичному управлінню. Положення про визнання результатів навчання підготовлено для обговорення.

Готове до підписання Положення про подвійний диплом.

Узгоджені питання розподілу повноважень між департаментами та відділами у зв'язку зі змінами в структурі університету та зміною функціональних обов'язків проректора з навчально-виховної роботи. Наразі узгоджується проєкт положення про відповідний відділ.

Профорієнтація

22.07 спільно з приймальною комісією проведено майстер-клас «Питання та відповіді вступників» із відповідальними факультетів/інститутів, які залучені до роботи в офіційних чатах для абітурієнтів (їх перелік було надано відповідальними за профорієнтацію на факультетах). Мета онлайн-зустрічі – роз’яснення особливостей вступної кампанії 2020, підготовка оперативних відповідей на актуальні запитання вступників та акцентування уваги на останніх змінах.

Проведено онлайн-марафон «42 запитання про вступ до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році», під час якого в прямому ефірі на запитання відповідав заступник Голови приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського Валерій Можаровський. Дякуємо медіалабораторії за організацію прямого ефіру на Youtube-каналі університету.

Підготовлено та записано серію подкастів «Як вступити до закладів вищої освіти у 2020 році?». Перший випуск запущено в неділю.

Закінчили розробку інформаційного календаря вступникам із основними датами освітнього процесу та корисними посиланнями.

Працевлаштування

Продовжується робота щодо вирішення поставленого завдання ректора стосовно визначення критеріальних вимог до наших випускників на основі проаналізованих сайтів наших партнерів (214 компаній) та сайтів інтернет-ресурсів work.ua, job.ua. Як приклад, опрацьовані освітні програми декількох факультетів/інститутів. Станом на 24.07 опрацьований матеріал із 32-х спеціальностей: 133, 073, 144, 131, 161, 121, 122, 123, 133, 122, 172, 113, 123, 035,281, 075, 061,136, 143,144, 023, 186,173, 184, 105, 101, 104,162,227,054, 231, 142 та 47-ми освітніх програм.

23.07 спільно з проректором із наукової роботи взято участь у зустрічі з представниками Європейської асоціації програмної інженерії. Обговорені питання співробітництва щодо працевлаштування здобувачів вищої освіти та їхня участь в асоціації «Sikorsky Challenge».

Організаційна робота

Отримали від керівників гуртків звіти (51 звіт) за півріччя. Їх було виконано за новою формою, розробленою спільно з проректором із наукової роботи, яка дозволить визначити ефективність роботи.

Для вступників та студентів була підготовлена серія гайдів – презентацій (гуртки, олімпіади, фізичне виховання та ЦКМ), які було анонсовано на офіційних каналах університету.

Соціальна служба

Протягом минулого тижня психологи надали 10 індивідуальних психологічних консультацій.

Схвалено реєстрацію університету та його соціальні проєкти для здобуття грантів. Колектив відділу запрошений до участі в міжнародному проєкті «Civil Match» (інтенсивний онлайн-нетворкінг для організацій громадського сектору, що допоможе знайти партнерів у 10 країнах та отримати міжнародне фінансування майбутніх проєктів).

Медичне забезпечення студентів

Продовжується укладання декларації з лікарями Київської міської студентської поліклініки. На сьогодні близько 700 студентів та 10 працівників університету уклали таку угоду.

Департамент у співпраці з дирекцією студмістечка, з командуванням ІСЗЗІ, з адміністрацією ІТС та Медіалабораторією здійснює інформування широкого загалу про стан самопочуття курсантів та студентів КПІ, які мешкають у гуртожитку, в якому виявлено захворювання на коронавірус.

М. З. Згуровський

Прошу оновити інформацію про функціонування Facebook-сторінок та стан Телеграм-каналів підрозділів, які вже мають цікаву інформацію для вступників. Інформація, в якій ідеться про життя підрозділу, про різні заходи, про події кафедри, може становити цікавість для вступника. Інформаційні ресурси підрозділів мають бути спрямовані на привернення уваги до їх діяльності та змісту роботи.

М. Ю. Ільченко

Проблема з ІСЗЗІ зачепила повністю також і ІТС. В 12 гуртожитку виявились ізольованими 10 студентів, які зараз там проживають. Якщо в курсантів ІСЗЗІ наявна система медичного нагляду, то ці 10 осіб не мають права виходити з гуртожитку. Доопрацюємо медичний огляд через студентську поліклініку і вирішимо проблему щодо цих студентів.

М. З. Згуровський

Прошу якнайшвидше вирішити питання з харчуванням 9 студентів ІТС із 12 гуртожитку. Доручаю Ю. М. Гурку щоденно виділяти додатково харчування на ці 9 студентів, яке буде профінансоване з Фонду розвитку університету.

Проректор із наукової роботи В.А. Пасічник

24.07.2020 від колег із Познанської політехніки отримали повідомлення про завершення виробництва (в Італії) сонячних елементів для спільного наносупутника PolyITAN-3-PUT та початок підготовки комплекту документів щодо експорту цих елементів до України.

Виконання рішень Координаційної ради КПІ

24.07.2020 запущено в роботу оновлений сайт із науки та інноватики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Запустили систему електронного підписання комплекту документів ОПІВ та їх електронного подання до ДП «Укрпатент».

Виконання доручень ректора

21 та 23 липня 2020 проведено наради з НТБ імені Г.І. Денисенка стосовно організаційних заходів із підвищення статусу наукових видань КПІ. Визначено повний перелік обов’язкових та рекомендованих показників, їх джерела, відповідальних щодо заходів із підвищення статусу наукових видань та періодичність здійснення контролю. Із 27 по 31 липня заплановано проведення персональних зустрічей із Головними редакторами наукових видань КПІ (віднесених до категорії «Б»).

Щодо розширення участі КПІ у ProZorro як виконавця наукових послуг. Із майданчиком zakupki.prom.ua підписуємо Договір про участь у закупівлях.

Взаємодія зі структурними підрозділами КПІ

Із ДЕФ погоджено проєкт спрощеної Службової записки на закупівлю товарів та послуг у рамках виконання наукової тематики.

Взаємодія із зовнішніми партнерами

22.07.2020 представники університету взяли участь у підготовці та проведенні зустрічі з т.в.о. Міністра освіти та науки України С. М. Шкарлетом.

22.07.2020 делегація КПІ взяла участь у виїзній нараді в ДКАУ щодо виконання спільної космічної наукової тематики. Заступнику голови передано звернення щодо підтримки отримання статусу національного надбання для наукового об’єкта «Комплекс експериментальних стендів для досліджень та випробувань виробів космічної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського».

23.07.2020 підготовлено та надіслано замовнику договір щодо проведення термовакуумних випробувань спеціальних двигунів (НООСФЕРА).

24.07.2020 взяли участь у підготовці та проведенні наради за участі Укроборонпрому та Ліги оборонних підприємств.

24.07.2020 підготовлено перелік НДР та ДКР, що виконувалися в КПІ ім. Ігоря Сікорського на замовлення СЗРУ.

Ключові завдання на наступний тиждень

Робота з головними редакторами наукових видань КПІ щодо підвищення їх статусу.

Підготовка оригінал-макету брошури з інформації про проєктні заявки науковців університету, що були подані на конкурси НФД України «Наука для безпеки людини та суспільства», «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» і підготовка документів для отримання свідоцтва авторського права на твір.

Активізація наповнення матеріалів до сайту – https://science.kpi.ua/ .

Підписання Договору з майданчиком zakupki.prom.ua.

Робота над підготовкою доповіді на сесії професорсько-викладацького персоналу.

М. З. Згуровський

Прошу вас, Віталію Анатолійовичу, готуватися до двох нарад, які проведемо на цьому тижні. Новий заступник Міністра з питань науки отримав доручення ознайомитися з нашими проєктами загальнонаціонального масштабу для подальшого просування на рівні держави. Дата візиту буде узгоджена пізніше. У п’ятницю приймаємо нове керівництво СЗР. Ми виконали з 2007 року по теперішній час близько 40 проєктів для цієї організації. І зараз виникла велика потреба в розширенні та продовженні окремих розробок. Фізико-технічний інститут, РТФ, КБ «Шторм» мають брати участь у цій нараді.

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського М. Ю. Ільченко

1. Узгодження з членами ректорату В. А. Пасічником й А. А. Мельниченком напрацьованих комісією Вченої ради з атестації наукових кадрів пропозицій до виставлених НАЗЯВО для громадського обговорення текстів «Порядку присудження наукових ступенів» і «Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад».

2. Комісією Вченої ради університету з питань етики та академічної доброчесності розглянуто лист від НАЗЯВО щодо опублікованої за участі професора Туза Ю. М. статті, в якій виявлено порушення академічної доброчесності. Перевіркою виявлено, що це звинувачення хибне, оскільки проф. Туз Ю.М. не має жодного стосунку ні до написання, ні до процедури публікації статті. Відповідний лист-спростування надсилається до НАЗЯВО.

3. У конструктивній взаємодії з проректором В. А. Пасічником і начальником НДЧ Ю. М. Сидоренком:

 • підготовлені та презентовані на зустрічі 21 липня з т.в.о. міністра С. М. Шкарлетом інформаційні матеріали щодо здобутків наукової та інноваційної діяльності університету;
 • взято участь у нараді 22 липня у ДКАУ стосовно виконання університетом нового проекту з космічної тематики;
 • підготовлено проведення 23 липня на базі університету наради з питань оборонного комплексу.

4. Підготовлені тези для доповіді на сесії ПВС університету стосовно модернізації роботи Вченої ради університету, створення та діяльності Координаційної ради з удосконалення менеджменту науки в університеті.

Проректор із міжнародного  співробітництва С. І. Сидоренко

Міжнародні контакти

Найбільш важливим серед міжнародних контактів відзначаємо таке:

● Після зустрічі ректора М. З. Згуровського з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні паном Фань Сяньжуном, яка відбулася тиждень тому, Послу Фань Сяньжуну надіслано лист вдячності ректора КПІ та запрошення відвідати КПІ, ознайомитись із його історією і сьогоденням, виступити перед студентами, а також, на прохання Посла Фань Сяньжуна, передані матеріали щодо проєкту створення Науково-дослідного інституту КПІ в місті Чунціні.

За результатами розмови готуються й інші матеріали до Посольства КНР в Україні, які можуть бути корисними для розвитку співпраці КПІ з партнерами в Китаї, зокрема, щодо направлення китайських громадян на навчання в Україні (отже, й на навчання в КПІ) з метою збільшення кількості китайських громадян, які навчаються в КПІ.

Для обговорення нових пропозицій КПІ на цьому тижні запланована зустріч керівників ДМС із першим секретарем Посольства КНР в Україні паном Ваном Дадзюнем.

● На 27 липня 2020 року з 12:00 готуємо урочистий захід «Презентація оновлених експозицій Державного підприємства «Антонов», Київського відділення корпорації «Boeing», групи компаній «Прогрестех», ТОВ «Аеропракт» у Державному політехнічному музеї України при КПІ ім. Ігоря Сікорського».

● На звернення президента UNICA (Мережа 53 університетів у столицях країн Європи) проф. Сасо, проректор Сидоренко С. І. провели бесіду в режимі телеконференції. Обговорювались питання активізації роботи КПІ в UNICA, КПІ запрошено виступити з пленарною доповіддю на конгресі ректорів університетів – членів UNICA – в листопаді 2020 року. Здійснюються дії на реалізацію досягнутих домовленостей:

● Із Північно-Західним політехнічним університетом готуємо проєкт тексту угоди на створення Українсько-Китайської спільної лабораторії космічних технологій.

У зв′язку з пропозицією від китайських партнерів (ПЗПУ) здійснити запуск наносупутника КПІ переговорна група (Пасічник В. А., Сидоренко С. І., Шишолін А. П., Сидоренко Ю. М.) зробила запит у китайської сторони й отримала анотацію на спільний проєкт та характеристики пускових можливостей. Зараз вивчення цих матеріалів для підготовки наступного раунду перемовин за проєктом перебуває на відпрацюванні в підрозділах В. А. Пасічника.

За дорученням ректора, почали працювати з Ford Foundation – однією із 10 найбільших фундацій у США, які фінансово підтримують університети.

Протягом останніх 10 років фундація, капітал якої складає 12,2 млрд. $, надала 1510 грантів (у сфері гуманітарних і соціальних наук, включаючи право) в обсязі 358 млн. $ для 286 університетів 39-ти країн, із них:

університетів США – 65%, Китаю – 8%, Південної Африки – 7%, Бразилії – 4%, Єгипту – 2,5%.

ДМС починає співпрацювати з фундацією стосовно допомоги багатьом нашим факультатам отримати її гранти.

Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

На виконання завдань, поставлених ректором:

● 24 липня відбулася зустріч факультетів гуманітарного спрямування, присвячена розгортанню в цих трьох підрозділах міжнародної проєктно-грантової діяльності загалом та підготовки до участі в новій Програмі ЄС «Горизонт Європа» зокрема.

Розглянуто першочергові заходи, які, за ініціативою двох проректорів, мають здійснити декани факультетів, директори інститутів на забезпечення виконання завдань Стратегії.

● Для гарантів магістерських та PhD освітніх програм, керівників наукових груп, проєктних менеджерів продовжується серія презентацій нового вебсервісу, створеного ДМС на підтримку міжнародної проєктно-грантової діяльності – «Інформаційна платформа можливостей міжнародних проєктно-грантових програм» («Міжнародна мозаїка»).

Інформаційними одиницями (елементами «мозаїки») є інформація про пропозиції міжнародних грантових програм із можливістю безпосереднього звернення до вебсайтів цих програм, до актуальних оголошень, із доступом до навчально-методичних та допоміжних матеріалів, до онлайн консультацій, до рубрики «Типові запитання й відповіді авторів проєктних заявок», до телеграм-каналів ДМС, національних контактних пунктів КПІ програми ЄС «Горизонт».

Робота щодо організації набору іноземних громадян на навчання в КПІ

ДМС розпочав практичні дії з метою вже зараз організаційно посилити роботу щодо набору іноземних громадян на навчання в КПІ з метою досягнення змін на краще вже в цьому році.

За координації першого проректора Ю. І. Якименка сформовано й було подано на розгляд ректору перелік першочергових заходів, а також заходів на перспективу, які необхідно здійснити для зміни на краще ситуації з набором іноземних громадян на навчання в КПІ.

Із ключових і важливих проблем, які треба вирішити якнайшвидше, відзначимо проблему більш комфортних умов проживання іноземних громадян (із диференціацією ціни за житло різних рівнів комфортності) та доведення оплати праці за викладання іноземним студентам, безпосередньо до тих викладачів, хто працює з іноземцями.

Серед першочергових заходів, які вже почали здійснюватися, наведемо такі:

1. 24 липня відбулася перша презентаційна зустріч з 23-ма компаніями, які вже позитивно виявили себе в організації набору іноземних громадян на навчання в технічні університети України.

Відбулося знайомство з КПІ, відвідання відремонтованого житлового фонду в гуртожитку № 19 та ознайомлювальна бесіда з директором студмістечка О.А. Іщенком.

Компанії запрошені до співпраці з КПІ на безоплатній основі.

Наступна аналогічна зустріч запланована на 31 липня 2020 року.

2. Визначено країни, які вважаються потенційними для навчання їх громадян в КПІ та з якими вже зараз можна провести інформаційно-іміджеву компанію (це Туреччина, Іран, Китай, В′єтнам, Єгипет, Пакистан, Індія, Туніс, Марокко, Нігерія, Перу, Еквадор, Аргентина, Бразилія). Заплановані зустрічі керівників ДМС із представниками Посольств цих країн щодо співпраці з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ.

3. Розпочато роботу з посольствами України в цих зарубіжних країнах, співпраця з якими важлива з погляду можливого обсягу контингенту громадян цих країн на навчання в КПІ.

4. Спільно з медіалабораторією КПІ посилюється іміджеве представлення університету в ресурсах, які спрямовані на абітурієнтів – іноземних громадян в цих потенційних країнах щодо залучення їхніх громадян на навчання в українських вишах – у ресурсах Посольств України за кордоном та Посольств зарубіжних країн в Києві, на порталі Українського державного центру міжнародної освіти (за сприяння О. О. Шаповалової).

Ця робота буде продовжена в серпні 2020 року.

5. ДМС розпочав працювати з Посольствами України в «перспективних» країнах із метою організувати приїзд до КПІ делегацій впливових видань, телевізійних каналів та інших інформаційних ресурсів для знайомства з КПІ і формування позитивного іміджу нашого університету в цих країнах із метою сприяння набору на навчання до КПІ.

За рекомендацією і особистого сприяння Посла України в Державі Кувейті О. О. Балануци на минулому тижні керівництво ДМС разом із Б. І. Дудою приймали головного редактора журналу «Україна по-арабськи» та відповідного інформаційного ресурсу «Щоденно про Україну в арабському світі» пана Мохаммада Фараджаллаха.

Журнал та інформаційний ресурс видаються арабською й англійською мовами в країнах арабського світу з метою сприяння розвитку співробітництва країн арабського світу з Україною, зокрема, в сфері освіти.

Перший візит групи журналістів впливових видань країн арабського світу буде підготовлений на жовтень 2020 року, який сприятиме створенню позитивного іміджу КПІ в цьому регіоні, а відтак і збільшенню набору арабських громадян на навчання в КПІ.

Коментар М. З. Згуровського

Ця робота включає багато напрямів, взаємопов’язаних між собою, і свідчить про реформування однієї з ланок університету.

Проректор із адміністративної роботи В. А. Кондратюк 

Щодо напряму господарської роботи

 • закінчили роботи стосовно просочування дерев’яних конструкцій вогнетривкою спеціальною речовиною згідно з планом. Надіслали взяті зразки за результатами роботи на експертизу;
 • підготували технічне завдання з розроблення проєктної документації щодо встановлення автоматичної пожежної сигналізації в усіх гуртожитках студмістечка;
 • розпочали ремонтні роботи у вестибюлі 15 та 16-го навчальних корпусів;
 • на попередньому тижні ми інтенсивно продовжили готувати університет до нового навчального року і до наступного опалювального сезону;
 • провели частковий ремонт системи водопостачання;
 • інтенсивно продовжуємо готувати кошторисну документацію щодо виконання поточних ремонтів аудиторного фонду Університету та місць для загального користування згідно з затвердженим планом на Раді з питань розвитку. Оголошено процедуру закупівлі послуг стосовно 5, 7, 21, 22, 23, 27-ого навчальних корпусів. Готуємо технічну документацію ще стосовно 10-ти об’єктів, яку плануємо виставляти на майданчик «ProZorro» наступного тижня;
 • продовжуємо повторну перевірку щодо виконання робіт на факультетах/інститутах стосовно підготовки їх матеріально-технічної бази до нового навчального року;

Щодо упорядкування території

 • у скверику за музеєм авіації та космонавтики продовжуємо роботи з викладання тротуарної плитки. Розпочали проводити підготовчі роботи щодо прокладання другої половини системи зрошення;
 • закінчуємо підготовку проєкту упорядкування території за 28-им навчальним корпусом;
 • завершуємо виконання другого етапу з упорядкування території біля 17-го навчального корпусу;
 • розпочали підготовчі роботи згідно з проєктом щодо утеплення фасаду 7-го навчального корпусу в тій частині, де розташовуються великі аудиторії;
 • завершено розробку проєкту на конкурс із сортування сміття Veolia. Термін подачі документів до 31.07;
 • завершено розробку Положення про поводження з відходами. Завершено розробку інструкцій про поводження з відходами;
 • підписано договір на проведення дослідження води з бювету з ДП МОЗ України;
 • провели спеціальне оброблення поверхонь, із якими найчастіше контактують люди в університеті, дезінфікувальними засобами з використанням розпилювальних пристроїв;
 • щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікувальними та хлорованими розчинами.

Щодо соціального напряму

 • продовжуємо передавати в підрозділи засоби особистого захисту для співробітників та здобувачів вищої освіти;
 • у зв’язку з захворюваннями курсантів ІСЗЗІ було проведено повну дезінфекцію всіх приміщень центру студентського харчування;
 • надавали послуги з харчування для курсантів ІСЗЗІ в новому форматі – готували їжу в приміщеннях ЦСХ і в спеціальних термосах передавали в гуртожиток, де курсанти перебувають на самоізоляції;
 • проводимо тестування проходження службових записок на закупівлю в новій системі документообігу;
 • 16.07 проведено тестування працівників їдальні ОК «Маяк» на Covid-19. Результати негативні. Наступного тижня тестування пройдуть працівники ЦСХ, які працюють на території університету;
 • наступного тижня плануємо провести засідання орендної комісії для розгляду листів та пропозицій, які надійшли до університету;
 • бази відпочинку працюють у штатному режимі;
 • наразі станом на 17.07 середнє завантаження щодо путівок в ОК «Маяк» складає 50%, поступово заповнюється. У СВСТ «Сосновий» – 72%;
 • база відпочинку «Політехнік» протягом тижня заповнена на 50% та на вихідних на 100%; – проводимо рекламну кампанію для баз відпочинку в соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах;
 • провели засідання тендерного комітету в дистанційному режимі.

Щодо напряму безпеки

 • розробляємо нові інструкції для чергових стаціонарних постів, які будуть працювати з системою контролю та управлінням допуску в університеті з врахуванням рекомендацій ДСНС;
 • продовжуємо спільно з працівниками поліції спільне навчання зі спеціальної та правової підготовки;
 • продовжуємо спільне патрулювання по території університету з поліцією та з національною гвардією;
 • за попередній тиждень складних правопорушень на території університету не виявлено.

Коментар М. З. Згуровського

Ще раз нагадую про необхідність зв’язатися з Ю. М. Гурком із приводу забезпечення харчуванням 9-ти студентів ІТС.

В. А. Кондратюк 

Ситуацію беру під контроль. Від сьогодні студенти будуть забезпечені харчуванням.

Начальник департаменту економіки та фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

На попередньому тижні співробітники ДЕФ займались такими питаннями:

Нараховуємо заробітну плату за другу половину липня, в тому числі премію за 2-й квартал 2020 р. Плануємо виплати на картки 30липня.

Академічну стипендію виплачено 23.07.2020 р.

Соціальна стипендія нарахована, чекаємо фінансування.

Платежі через Казначейство здійснюються без затримок.

Здана консолідована розширена фінансова та бюджетна звітність до МОН України за 1 півріччя 2020 р.

Звітність здана без зауважень.

Що стосується платного навчання, то програми 1160 за півріччя виконали надходження коштів на 45%. Що стосується центру харчування, студмістечка, спорткомплексу, то з об’єктивних причин надходження значно зменшено. Щодо виконання надходжень із науки, то за перше півріччя отримали 35% затвердженого кошторису згідно з виконанням головної тематики.

Узгоджуємо разом із профільними департаментами проєкти положень про структурні підрозділи університету.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

На сьогодні в 12 гуртожитку 30 курсантів ІСЗЗІ безсимптомно хворіють на COVID-19. Хворі курсанти ізольовані на 3 поверсі гуртожитку. У гуртожитку наявні всі необхідні дезінфікувальні та захисні засоби.

Постійний медичний нагляд здійснює начальник медичної служби ІСЗЗІ. Ще 4 курсанти перебувають на лікуванні в 4 міській лікарні.

Студенти інших факультетів здорові.

Дирекція студмістечка поселяє абітурієнтів, які навчалися в КПІ і проживали у гуртожитках, у ті кімнати, в яких вони раніше жили. Поселення відбувається лише після медичного обстеження. Профілакторій підготовлено до поселення на самоізоляцію курсантів ІСЗЗІ, які прибудуть в кінці місяця на збори.

Постійно здійснюється моніторинг стану здоров’я за допомогою Google Forms та волонтерів із числа мешканців гуртожитків.

Продовжуємо підготовку гуртожитків до нового навчального року.

Пропускний режим та протиепідеміологічні заходи забезпечуються в усіх гуртожитках на рівні протиепідеміологічних вимог.

М. З. Згуровський

Віталію Йосиповичу, я чекаю від вас злагодженої організації роботи Ради фонду розвитку. Ваше завдання – аналізувати потреби, виклики перед університетом, перспективи й аналізувати запити, які надходять і, ґрунтуючись на цих перспективах і викликах, дуже справедливо і прозоро вирішувати питання задоволення цих запитів.

В. Й. Котовський

Так, Михайле Захаровичу. Маю деякі зауваження. Керівники підрозділів пишуть службові на ім’я голови ради. Але голова ради не є розпорядником коштів. Тут треба звертатися на ім’я ректора, а ректор має написати на розгляд ради.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

1. Надано 143 оперативні довідки (через сервіс «Бібліотекар онлайн» на сайті, е-пошту, усно, телефоном)

2. Обслуговування користувачів у приміщенні бібліотеки:

 • кількість відвідувань – 69;
 • кількість книговидач – 49;
 • кількість повернутих книг –150;
 • кількість консультацій – 29;
 • підписано обхідних листів – 184.

3. Сприяння публікаційній активності:

 • надано дослідникам 5 консультацій із питань актуалізації профілю Google Scholar, використання системи Unicheck тощо;
 • завершено та викладено в ElAKPI список публікацій дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського у Web of Science за ІI квартал 2020 р. До списку увійшло 123 публікації;
 • у списку джерел публікацій виправлено всі наукометричні показники журналів згідно з оновленням в БД Scopus та Web of Science. Внесено зміни в записи 140 назв журналів зі Scopus та 117 журналів з Web of Science.

4. Сприяння розвитку видавничих проектів наукових періодичних видань:

 • надано 10 консультацій представникам редакцій наукових періодичних видань та оргкомітетів конференцій із питань використання платформ OJS, OCS, особливостей переходу на OJS 3.0, рекомендації щодо планування роботи редакції згідно з міжнародним стандартом, користування програмою Unicheck.
 • участь у розробці показників рейтингування наукових журналів КПІ ім. Ігоря Сікорського, моніторинг поточного стану журналів згідно з цими показниками.

5. ElAKPI – відкритий електронний архів КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 • усього в ElAKPI станом на 24.07.2020 р. 30798 документів;
 • за останній тиждень в ElAKPI розміщено 181 документ, із них шляхом самоархівування – 150;
 • надано 4 консультації щодо розміщення матеріалів у ElAKPI, самоархівування тощо;
 • до статей Вікіпедії додано посилання на матеріали ElAKPI, які висвітлюють поняття енциклопедичної статті (відібрано та додано 61 документ).

Директор департаменту якості освітнього процесу О. А. Жученко

На минулому тижні відбулося засідання НАЗЯВО. Дві освітні програми остаточно акредитовані. Одна освітня програма перенесена на вересень. Інші акредитовані. Подаємо заявку на акредитацію освітніх програм на наступний навчальний рік. Заявка складатиметься із 41 освітньої програми: 15 освітніх програм бакалаврського і магістерського рівнів та 26 освітніх програм докторів філософії.

Голова об’єднаного профкому КПІ М. О. Безуглий

Із огляду на послаблення карантину для дитячих оздоровчих закладів очікуємо на інструкцію задля забезпечення цього оздоровчого процесу цього літа.

М. З. Згуровський

Михайле Олександровичу, я очікую на більший захист прав людей з боку профспілки. Надходять певні запитання, скарги про те, що не зрозуміла система формульного розподілу коштів. Не бачу профспілки тут. Виникло запитання про 9 ізольованих студентів. Чому студентська профспілка мовчить? Ви маєте звертатися з цього приводу до ректора, до проректорів і до всіх, кого це стосується. Насамперед маєте ініціювати вирішення цих питань.

Також запрошую вашого представника в групу формульного фінансування підрозділів, яка зараз попрацює з окремими підрозділами щодо удосконалення цієї системи. Хотілося б, щоб профспілка брала в цьому участь.