Засідання ректорату 18 травня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського.

На початку засідання ректор привітав його учасників, а в їх особі й усіх співробітників і студентів університету з Днем науки, який Україна відзначила  16 травня.

Проректори за напрямами діяльності та керівники головних служб університету відзвітували на ньому про роботу впродовж попереднього тижня та про плани на найближчі дні. Під час обговорення деяких проблем було напрацьовано рішення щодо їх подолання та надано відповідні доручення. З-поміж питань, які обговорили учасники, особливо слід виокремити  так.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Проведено моніторинг сайтів підрозділів, за його результатами прийнято відповідне рішення Адмінради.  Керівникам окремих підрозділів (29 завідувачам кафедр та 8 деканам/директорам інститутів) направлено попередження щодо неповного виконання пунктів контрактів щодо інформаційного забезпечення діяльності підрозділів. Розробляється система заходів з удосконалення системи інформаційного супроводження діяльності підрозділів університету.

Відпрацьовуємо перелік офіційних джерел нашого університету і систему їх реєстрації.

Сформовано та затверджено Адмінрадою перелік рейтингових показників - профілів підрозділів.

Впровадження системи ЕДО - здійснюється заповнення довідників і тестування функцій системи: адміністрування, безпека та аудит, робота з документами, архівне зберігання.

Освітній процес

Продовжується постійний системний контроль стану та якості дистанційного навчання через систему «Поточний контроль» в «Електронному кампусі»:  його заповнення, розгляд  і направлення до підрозділів скарг студентів у системі опитування. На цьому тижні отримано 5 скарг від студентів. Їх проаналізовано і передано до відповідних підрозділів.

Працюємо над організацією проведення атестації та залікової сесії в дистанційному режимі. Для цього здійснюється доопрацювання і впровадження в систему «Електронного кампусу» модулів «Сесія» і «Адміністратор сесії».

Приймальна комісія

На засіданні Приймальної комісії 14 травня затверджено окремі зміни до правил та термінів прийому. З 12 травня здійснюється електронна реєстрація вступників до магістратури з дотриманням усіх вимог захисту інформації та її  представлення в ЄДЕБО. На першому тижні зареєструвалося лише 287 випускників - бакалаврів КПІ і 28 людей з інших закладів освіти. В КПІ випускається 3038 бакалаврів, тобто кількість тих, хто поки що зареєструвалися (лише 287),  складає менше 10%. Однак реєстрація триватиме до 5 червня. Були зауваження щодо того, що при реєстрації в системі «ЕК» буцімто не захищаються персональні дані вступників. Слід зауважити, що реєстрація абітурієнтів має відповідати вимогам ЄДБОУ. Перший її тиждень показав, що передача даних відбувається чітко і без збоїв у роботі.

Розпочато підготовку до проведення Єдиного фахового іспиту (ЄФІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступників до магістратури (близько 2000 осіб), що будуть проводитися в КПІ  1 і 3 липня. Для цього передбачено виділення аудиторного фонду, забезпечення інструкторів з числа наших працівників.

Акредитація

Відбувається процедура прийняття рішень НАЗЯВО з акредитації 7 освітніх програм. Очікуємо на прийняття рішення після 30 травня.

Сьогодні відбулася розмова з експертною комісією, яка почала роботу зі спеціальності «Соціологія». 20 травня розпочинає роботу ще одна експертна комісія зі спеціальності «Публічне управління». У травні проходять акредитацію 3 освітні програми.

Коментар М. З. Згуровського

Головними завданнями є успішне проведення сесії за нових умов. На засіданні Адмінради було затверджено регламент складання іспитів у дистанційному режимі. Дуже важливо довести цей регламент до кожного викладача, до кожного студента. Я ще, на жаль, не побачив його на ресурсі загального відділу та на інших. Цю інформацію потрібно якомога швидше доводити до всіх учасників освітнього процесу.

Щодо роботи Приймальної комісії. Це також будуть для нас абсолютно нестандартні умови. Тому те, що ми обговорили на засіданні Адмінради, – питання інформаційної політики в частині просування інформації про діяльність кожного підрозділу та пояснень, чим він привабливий для молоді, яку він дає перспективу, – це дуже і дуже важливо.

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

Наближається до завершення робота над навчальними планами – вже опрацьовано 90% з них. Залишилися два підрозділи. Триває робота над робочими навчальними планами, навантаженням на наступний навчальний рік.

У взаємодії з департаментом науки та інновацій проводимо подальшу роботу щодо узгодження освітніх програм та їх гарантів з функціонуванням наукових груп.

Проводимо роботу щодо організації вільного вибору аспірантами дисциплін шляхом формування відповідних каталогів.

Продовжується робота з переведення/зарахування аспірантів на оновлені освітні програми. Станом на 15.05.2020 отримано від аспірантів 312 сканкопій заяв. Крім того, спільно з Приймальною комісією узгоджуються особливості оформлення вступниками до аспірантури документів, що подаватимуться дистанційно.

Підготовлено інформаційний лист для гарантів PhD-програм щодо особливостей оновлення освітніх програм доктора філософії з урахуванням критеріїв акредитації цих програм, запланованої на наступний рік. 

Проводилася підготовка до Адміністративної ради з питань, які стосуються роботи департаменту. Зокрема, керівники підрозділів проінструктовані щодо особливостей проведення літньої сесії та захистів, а також напрямів удосконалення інформаційної політики підрозділів. Також на Адмінраді до відома деканів було доведено результати проведеного моніторингу наповнення платформи «Сікорський» навчальними дисциплінами. Напередодні було проведено моніторинг цієї платформи. З одного боку, спостерігається  зростання кількості зареєстрованих курсів, а з іншого, – не всі вони наповнені змістовною частиною. Проводяться роботи щодо зменшення наявності таких «пустушок», щоб ми нормально виглядали перед зовнішнім світом і перед своїми здобувачами освіти, вченими.

Готуємося до проведення вебінару «Школа якості НАЗЯВО», на якому ми висвітлимо кращі практики нашого університету в  організації навчального процесу в дистанційному режимі.

Проводиться робота щодо організації сесії та підсумкової атестації в дистанційному режимі відповідно до затверджених регламентів.

Розпочинаються захисти дисертацій у наукових магістрів. Проведено декілька передзахистів в онлайн-режимі. Ця робота також здійснюється відповідно до прийнятих регламентів.

Спільно з ДЯОП та кафедрами ФСП брали участь у підготовці до акредитації трьох освітніх програм.

Коментар і запитання М. З. Згуровського

Чи відомо вам,  Анатолію Анатолійовичу і Олексію Анатолійовичу Жученко, за якими критеріями НАЗЯВО оцінює інформаційне супроводження освітньої програми на сайті під час її експертизи?

Директор департаменту якості  освітнього процесу О.А.Жученко

Так, є окремі критерії щодо публічності інформації. По перше, це дотримання законодавства щодо матеріалів, які обов'язково мають бути розміщені: фінансова діяльність, нормативні документи. Окремо приділяється увага Приймальним комісіям, тобто визначається, чи розміщено інформацію щодо набору за відповідною освітньою програмою.

М. З. Згуровський 

Сергію Івановичу Сидоренко, ви відповідаєте за комунікації з зовнішніми рейтинговим агенціями Webometrics, Unirank, Scopus та  іншими. Дві агенції –Webometrics і Unirank – оцінюють також сайти університетів. Якщо Webometrics оцінює їх частково, причому в них є ще компонента "публікації в Scopus", то Unirank оцінює повністю сайти на 100%. Чи відомі нам їхні критерії оцінювання університетів в інформаційному просторі?

С. І. Сидоренко

По сайтах такої детальної інформації немає.

М. З. Згуровський

Прошу вас, Сергію Івановичу, вивчити глибше це питання. Ми в КПІ маємо це знати. Коли нас оцінюють за цими критеріями, ми в результаті отримуємо певне місце в рейтингу. МОН враховує ці результати, і це впливає не лише на репутацію університету, але й навіть на формулу його фінансування. Про це слід пам'ятати.

Анатолію Анатолійовичу, я вас прошу разом з Сергієм Івановичем Сидоренком, Олексієм Анатолійовичем Жученком і, звичайно, з усією вашою командою, зібрати оці критеріальні вимоги в єдину таблицю, щоб ми розуміли, за якими показниками нас оцінюють в інформаційному середовищі зовнішні агенції та НАЗЯВО. Цю систему критеріїв слід оприлюднити, довести до кожної освітньої програми. І для того, щоб у цій компоненті у нас не було збоїв, слід привести інформаційні ресурси у відповідність до цих об'єктивних вимог.

Окрім того, перш ніж виводити на акредитацію освітню програму, ми мусимо в рамках нашої внутрішньої акредитації здійснювати аналіз її інформаційного супроводження. Тому це слід якось формалізувати. Тож до наказу, який стосується інформаційного супроводження діяльності підрозділів, слід додати пункт щодо того, що ми наші офіційні ресурси повинні створювати такими, щоб вони відповідали щонайменше двом переліченим групам  критеріїв. А спеціальна комісія Адмінради, яку я пропонував би очолити А.А. Мельниченку, повинна робити відповідний моніторинг.  Тож хочу просити вас, Анатолію Анатолійовичу, готуючи наказ про інформаційну політику, включити пункти про визнання інформаційних ресурсів наших підрозділів в якості офіційних і про порядок їх визнання. До цієї комісії  мають увійти директор КБ ІС, директор КПІ-Телеком, інші відповідальні особи, які цими питаннями професійно займаються.

Проректор з навчально-виховної роботи Н. В. Семінська

Спільно з профільними департаментами здійснюється робота над розробкою положень про: 1) подвійний диплом КПІ;  2) пільгове кредитування; 3) деканат; 4) куратора; 5) дії в конфліктних ситуаціях.

Проводилася підготовка до зустрічі з експертами НАЗЯВО (за напрямами академічної мобільності, соціального, навчально-виховного напрямів роботи).

Мобільність

Активізовано інформаційну підтримку міжнародних стипендіальних програм і програм мобільності через соцмережі.

Здійснюється підготовка до конкурсного відбору студентів і викладачів до Університету Лотарингії.

Здійснюється підготовка до організації лекції Посольства Аргентини (спільно з ДМС).

Навчально-виховна робота

17.05 завершено другу атестацію весняного семестру. Первинний аналіз результатів свідчить про незначне поліпшення успішності навчання студентів по університету (+130 «атестованих» з усіх дисциплін). Це відбувається на тлі погіршення результативності навчання в дистанційному режимі студентів 1-го та 2-го курсів (+400 «н/а» з трьох і більше дисциплін). Після детального аналізу даних ця ситуація буде оперативно відпрацьована на Раді з НВР та точково по інститутах/факультетах.

Узгоджено з ДЕФ зміни до наказу про відшкодування коштів для тих, хто повторно вступає на 1-й курс на бюджет. Готуємо наказ про розподіл за освітніми програмами студентів 2-го курсу бакалаврату, враховуючи останні зміни.

Стипендіальний відділ

Проведено засідання стипендіальної комісії університету. Призначено академічні стипендії Президента України. Розроблено фірмовий дизайн та виготовлено дипломи для нагородження стипендіатів.

Спільно з ДЕФ забезпечуємо вчасну виплату стипендій.

Розроблено спрощену процедуру подання студентами документів для нарахування додаткових балів, про що розроблено інформаційний пост та максимально поінформовано на каналах університету.

Соціально служба

Упродовж  тижня психологи надали 13 індивідуальних психологічних консультацій.

Спільно з Ukrainian Medical Students Association (UMSA, НМУ ім. О.О. Богомольця) заплановано проведення серії вебінарів: 21.05 «Тонке мистецтво планування сім'ї», 20.05 «Захворювання, що передаються статевим шляхом» та інші.

Роботодавці

На цьому тижні розпочато двотижневий онлайн-інтенсив від SoftServe. Отримали подяки від компаній-партнерів за організацію активної участі студентів у вебінарах.

Профорієнтація

Продовжуємо Марафон факультетів (здійснюємо максимальну інформаційну підтримку факультетів від розробки інформації до поширення  по всіх інформресурсах КПІ для вступників). Спільно з Приймальною комісією  розпочали активну роботу щодо інформування студентів про перебіг вступної кампанії до магістратури у КПІ. Оперативно надаємо відповіді на запитання вступників у боті.

Триває підготовка до проведення «ТехноАртКПІ». Збільшується кількість зацікавлених в участі серед студентських гуртків інженерного спрямуваня (11) та проєктів КМАН (7). Переможці Sikorsky Challenge своєї згоди поки не надали.

Взяли участь у погоджувальній нараді з першим проректором, ДООП, ДЯОП. Представлено результати аналізу сайтів факультетів та інститутів (питання оновлення новин, зручності користування, повідомлення про заходи для вступників, інформація про партнерів та роботодавців, соціальна робота).

Організаційна робота зі студентами

У неділю, 17 травня, протягом доби було проведено університетську олімпіаду з програмування «КПІ-онлайн». Участь у ній  взяли 28 команд з 7 факультетів. Перше місце у команди з ІПСА, друге і третє – у команд з ФІОТ. Процедуру нагородження переможців та обговорення результатів заплановано провести також онлайн.

Підготовлено і проведено відеоконцерт вокальної студії «Натхнення» (взяли участь 15 студентів з різних інститутів і факультетів).

У четвер відбудеться День вишиванки. Готуємося до нього, у нас уже є кілька ідей щодо цього. Працюємо над його проведенням в онлайн-режимі.

Усі начальники відділів ДНВР пройшли курс з боротьби з корупцією та отримали сертифікати.

Робоча група з медичного забезпечення студентів

Надійшов офіційний лист-звернення від компанії «Мій лікар», чекаємо на листа від «proHEALTHmedicalcenter».

Київська міська студентська поліклініка – без змін.

Департамент у співпраці з директором студмістечка та представниками інших підрозділів університету щодня здійснює інформування широкого загалу про стан самопочуття студентів та співробітників КПІ, а також про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу (статистика, дії студмістечка, допомога від компаній-партнерів, співробітників та студентів, розробки наших науковців та інше). На жаль, цього тижня жодний з департаментів не надав даних з цього приводу, що унеможливлює повноцінне щоденне оновлення інформації. Звертаюсь до підрозділів з проханням надавати інформацію з вищенаведених питань просто мені, на Телеграм- канал.

Результати моніторингу «Забезпечення дистанційного навчання»

Цього тижня отримали 5 скарг. Їх розглянуто  та передано до підрозділів для розгляду та реагування. 

Представники профкому студентів та Студради КПІ взяли участь у засіданні стипендіальної комісії університету.

Студрада студмістечка

Моніторінг щоденного опитування про стан здоров'я студентів, які залишаються на період карантину в гуртожитках.

Інформування про дистанційне виселення з гуртожитків.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Деякі питання з інформації, яку ви надали, безпосередньо пов'язані з нашою інформаційною політикою. На засіданні Адмінради було ухвалено рішення про виділення групи загальноуніверситетських ресурсів, на яких ми виставляємо відповідну загальноуніверситетську інформацію, а також інформацію, що стосується  системи вищої освіти, науки, різноманітних нових рішень уряду. Юрій Іванович Якименко та Анатолій Анатолійович Мельниченко проведуть ідентифікацію групи загальноуніверситетських ресурсів, на яких уся ця інформація має виставлятися. А уже підрозділи – факультети, інститути, кафедри – повинні моніторити все те, що є на центральних і загальоуніверситетських ресурсах, і те, що їх стосується, розміщувати у себе. Не ми їм будемо нав'язувати контент, а вони самі обиратимуть те, що їм потрібно. Ми їм допомогли створити платформу Телеграм-каналів, допомогли у просуванні їхніх ресурсів, далі вони мають активніше працювати самостійно.

Проректор з наукової  роботи В.А. Пасічник

Основним питанням роботи департаменту науки та інновацій на найближчий період є організація роботи підрозділів задля забезпечення ефективної участі КПІ ім. Ігоря Сікорського в конкурсах Національного  фонду досліджень.  Виділено 4 можливі потужні міжфакультетські проєкти, спрямовані на протидію COVID-19. На 18 травня призначено 3 відеоконференції з питань організації подання заявок на конкурс НФД. Опрацьоване питання кандидатур керівників і учасників проєктів НФД, які мають понад 5 статей за останні 5 років або 10 статей за останні 10 років у виданнях, які входять до першого і другого квартилів Scopus/WoS. Станом на  15 травня маємо інформацію про 61  науковця  з 13 факультетів та інститутів.

Друге питання, яке постійно перебуває в полі нашої уваги, – це питання самоаналізу підрозділів на предмет існуючих в них наукових груп та їхньої діяльності. Створено ІІС «Наукові групи», доступну профільним проректорам.

На 17 травня подано інформацію про  211 наукових груп (інформацію про ще кілька НГ буде надано ближчим часом). У взаємодії з першим проректором Ю.І.Якименком та проректором А.А.Мельниченком ведемо роботу щодо забезпечення відповідності наукових груп освітнім програмам з їхніми гарантами. У взаємодії з проректором С.І. Сидоренком фактично завершили роботу щодо забезпечення відповідності наукових груп пріоритетним кластерам і галузям міжнародної програми «Горизонт Європа». Всю цю інформацію систематизовано і  представлено в ІІС «Наукові групи». Тепер ведеться робота із внесення до ІІС «Наукові групи» інформації про персональний склад учасників НГ і їх ролі, а також про наукові розробки кожної групи. Станом на 17.05 маємо інформацію про 407 учасників НГ та про 34  розробки.

14 травня підготовлено та надіслано до МОН України на конкурс українсько-латвійських проєктів 6 пропозицій (ІЕЕ, ММІ, ФЕЛ, ХТФ, ФСП (2)),  а також  4 листи-підтримки партнерів з Латвії, що беруть участь у конкурсі українсько-латвійських проєктів.

14 травня  повністю погоджено текст договору між КПІ та EUROCONTROL. Очікуємо інформації від EUROCONTROL про можливий час і процедуру підписання договору.

14 травня проведено нараду щодо можливості виконання ДКР «Логістика» (ФІОТ, Міноборони).

15 травня проведено ZOOM-конференцію з представниками ДКАУ щодо опрацювання в КПІ «Вимог до космічної системи» та відповідної порівняльної таблиці (С.П.Пуха).

Провели низку відеоконференцій щодо вдосконалення представлення наукової та інноваційної діяльності на сайтах КПІ (kpi.ua, science.kpi.ua, report.kpi.ua, journals.kpi.ua, io.kpi.ua (в розробці)) та визначили засади інформаційної політики в цій сфері, зокрема через розвиток присутності в соціальних мережах.

Надали відповідь заступнику міністра охорони здоров'я пану Віктору Ляшку на запит щодо робіт з розробки апаратів ШВЛ та підготовку фахівців у сфері медичної інженерії.

Провели відеоконференцію і визначили план дій щодо суттєвого розширення участі та підвищення ефективності участі КПІ у тендерах на платформі ProZZoro та подібних.

М.З.Згуровський

Скажіть, який відсоток наукових груп від тих, що існують в університеті, ви вже інвентаризували? Який відсоток цих наукових груп є вже в вашій базі, і на яку кінцеву кількість ви очікуєте?

В.А. Пасічник 

Ми очікуємо, що їх буде приблизно 220. Оцінюватимуться наукові групи за  ефективністю їх розробок, за їх міжнародною діяльністю та присутністю в освітній діяльності. Оце три головні складники та критерії.

М.З.Згуровський

З якою частиною наукових груп з тих, що є в університеті, ви вже детально ознайомилися, тобто вивчили їх діяльність, дізналися про їх дослідження,  про їхню  активність та здатність брати реальну участь у конкурсах, тендерах тощо? Це потрібно нам для того, щоб почати вибудовувати загальну архітектуру більш комплексних і великих проєктів.

В.А. Пасічник 

Коли ми почали працювати з факультетами та інститутами, то вийшли приблизно на 50 найбільш ефективних наукових груп, цілком здатних брати участь у будь-яких проєктах. Це з тих 211 груп, про які ми знаємо. Окрім того, ми очікуємо, що наші молоді вчені представлять нам кілька окремих наукових груп, тож  загальна кількість таких груп буде дорівнювати приблизно 220.

М.З.Згуровський

Прошу докладніше вивчити питання участі наших науковців у конкурсах Національного фонду досліджень. Чи готові ми до участі в них? З якими проєктами?

В.А. Пасічник 

Я на початку своєї доповіді вже почав про це говорити. Ми нині бачимо 4 міжфакультетські  проєкти, що їх може подати КПІ на перший  конкурс («Наука задля здоров'я і безпеки людини (протидія COVID-19)»). Перший з них – це проєкт «ФОРСАЙТ COVID-19» Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток»; другий – проєкт, присвячений детекції  коронавірусів  на різних поверхнях та розробці технологій знезараження людей та приміщень; третій стосується модернізації апаратів ШВЛ – у ньому братимуть участь кілька наших факультетів у співпраці з українською компанією, що виробляє таку техніку, і четвертий – з розробки технологій застосування штучних  нейромереж для розпізнавання рентгенівських знімків і комп'ютерної томографії та  детекції хвороб людини.

М.З.Згуровський

Вимоги НФД до учасників проєктів з точки зору рейтингу їх публікацій, їх внеску в науки тощо є дуже високими. Тому по кожному з цих проєктів потрібно подивитися на їх колективи і визначити, наскільки їх члени відповідають цим вимогам. З чотирьох проєктів, які ви назвали, два мають відношення до розробки технологій боротьби з COVID-19. І якщо по одному з них, або й по кожному окремо, ми не будемо виглядати дуже впевнено з точки зору авторських колективів та їх наукової ваги на тлі інших потужних учасників, то може об'єднати їх в один масштабніший? Разом вони, безумовно, матимуть вищий рейтинг. Що ж стосується двох інших проєктів, які мають  аналітичний напрям і стосуються роботи з великими даними та застосування нейромереж, то їх також, можливо, слід було б об'єднати.  І тоді ми з двома такими масштабними проєктами в конкурсі «Наука задля здоров'я і безпеки людини  (протидія COVID-19)» виглядатимемо значно переконливіше, ніж з невеличкими чотирма, нехай навіть за формальними ознаками. Тож попрацюйте спільно з М.Ю.Ільченком над можливістю такого об'єднання.

В.А. Пасічник 

Я хочу ще доповнити інформацію про конкурси НФД. Річ у тім, що Фонд оголосив не один, а два конкурси. В умовах першого не прописано дуже жорстких умов щодо кількості та якості публікацій членів наукових колективів. Вони будуть, але вони не будуть такими жорсткими. Але там є чіткий акцент на боротьбі з COVID-19. А от в умовах другого, який стосується підтримки провідних учених, у тому числі молодих, визначено доволі жорсткі критерії щодо публікацій учасників наукових колективів у виданнях, які входять до першого і другого квартилів Scopus/WoS. Понад те, там є специфічна вимога, щоб у науковій групі кількість молодих дослідників була не меншою, ніж кількість досвідчених. Отож на це ми також звертатимемо увагу.

М.З.Згуровський

Звичайно. Але повертаючись до першого конкурсу, слід зауважити, що інформацію про авторів слід подавати за дуже чіткою структурою, надаючи відомості про їхні публікації та їх рівень тощо. І експерти обов'язково  на це зважатимуть. Тому чим з потужнішими колективами ми братимемо участь у  цьому конкурсі, тим більше матимемо шансів на успіх.

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського М. Ю. Ільченко

Я погоджуюся з тим, що при підготовці наших проєктів  до участі в конкурсі Національного фонду досліджень курс слід взяти на поєднання можливостей. Це витікає ще й з того, що на перший конкурс щодо протидії COVID-19 виділяється 100 млн гривень. Максимальна сума на проєкт – 5 млн гривень. Тобто, на перемогу в цьому конкурсі можуть розраховувати приблизно 20 проєктів. Очікувати на те, що 4 з них – це будуть проєкти КПІ, навіть теоретично неможливо. Тож ми далі спільно з Віталієм Анатолійовичем будемо працювати над оптимізацією  цього питання.

Тепер до питань моєї доповіді.

1.Приємно зазначити, що сьогоднішні вітання з Днем науки збіглися в часі з преміюванням, згідно з наказом ректора, найуспішніших науковців за їхні публікації, що працюють на підвищення іміджу науки КПІ ім. Ігоря Сікорського. Це питання практично вирішене. Матеріал про досягнення відзначених науковців та підсумки заохочення розташовано на шпальтах газети «Київський політехнік». Дуже важливо, що серед авторів цих публікацій поряд з нашими провідними науково-педагогічними працівниками і науковцями є також наші талановиті студенти. Це студенти з 6 факультетів.  Це наші майбутні аспіранти, доценти і професори. Але їх треба супроводжувати, щоб не загубити. 

2. Постійна комісія Вченої ради університету з атестації наукових кадрів упродовж останніх тижнів напрацювала конкретні пропозиції щодо сприяння якісній підготовці докторів філософії та докторів наук. Ці пропозиції стосуються таких напрямів:

  • активізація зазначеної підготовки кадрів через запровадження системи морального і матеріального заохочення наукових керівників;
  • удосконалення аспірантської підготовки та збільшення контингенту здобувачів наукового ступеня доктора філософії;
  • створення умов для розширення дослідницької діяльності креативної студентської молоді. Напрацьовані пропозиції комісії Вченої ради ми передаємо проректорам Ю.І.Якименку, А.А.Мельниченку та В.А.Пасічнику для подальшого спільного розгляду та запровадження.

3. Наприкінці минулого тижня НАЗЯВО винесло на громадське обговорення новий проєкт Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами і проєкт Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня. До розгляду цих документів та реагування на них долучилася комісія Вченої ради університету з атестації наукових кадрів.

4. Службою вченого секретаря надані вичерпні відповіді на понад 20 звернень здобувачів вчених звань і наукових ступенів університету, вчених секретарів спеціалізованих вчених рад. Працівниками служби вченого секретаря здійснена участь в організації засідання Адміністративної ради у форматі відеоконференції, оновлено сайт Вченої ради університету інформацією про нові фахові наукові видання України тощо.

М.З.Згуровський

Виходячи з того, що ви сказали про конкурс Національного фонду досліджень, чи не варто нам взагалі з 4-х проєктів, які стосуються подолання і протидії COVID-19, зробити один? Два проєкти, що стосуються аналітичних досліджень, звести в один його блок, а два інших, з розробки нових технологій,  – у другий? Тоді, можливо, ми матимемо гарні шанси конкурувати з дуже потужними проєктами Національної  академії наук та Академії медичних наук. Тому я прошу вас спільно з В.А.Пасічником провести аналіз, як нам краще виходити на цей конкурс з двома проєктами – одним технологічної спрямованості та другим – аналітичним, або з одним загальним.

Проректор з міжнародного  співробітництва С. І. Сидоренко

1. Міжнародні контакти

На минулих вихідних в Україні відзначено не лише День науки, але й День Європи. З цієї нагоди департамент міжнародного співробітництва надіслав привітання всім посольствам європейських країн.

Почали спільно з першим проректором Юрієм Івановичем Якименком і проректором з навчальної роботи Анатолієм Анатолійовичем  Мельниченком  працювати над пропозицією  Надзвичайного і Повноважного Посла Південної Кореї в Україні в 2016–2019 роках  Лі Янг Гу створити на базі КПІ професійну школу підготовки спеціалістів з ремонту ескалаторів та ліфтів з можливістю подальшого розширенням кола професій, які можна буде в ній опанувати. Фінансуватиме  цей  проєкт корейська компанія Samsug.

Низку міжнародних заходів проведено  або буде проведено із застосуванням ІКТ. Головні з них такі.

XXI традиційна міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у  XXIстолітті" (за участю Польської академії наук), яка в дистанційному режимі пройшла 14–15 травня. Конференція зібрала більше ніж 130 учасників, у  тому числі з Польщі, зокрема науковців з Варшавської політехніки. Відеозапис конференції розміщено на сайтах ДМС.

На 20 травня за пропозицією Надзвичайного і Повноважного Посла Аргентинської Республіки в Україні Елени Летісії Мікусінскі готується відеоконференція з нагоди 242-ої річниці від дня народження Генерала дона Хосе Франсіско де Сан-Мартіна, національного героя, Батька Вітчизни та Визволителя Аргентини, Чилі та Перу. Початок о 16:00. 

 2. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

Про деякі заходи в цьому напрямі вже йшлося. Про пропозиції ДМС вже говорив голова Вченої ради КПІ Михайло Юхимович Ільченко. Серед головних інших, що пропонуються в цьому напрямі, такі:

Визначити групу з приблизно 50-70 аспірантів, які виявляють схильність до дій у міжнародному просторі, і приділити їм особливу увагу, тобто скоординованими діями навчального, наукового і міжнародного департаментів  надати методичну і практичну допомогу для залучення їх до програм міжнародної мобільності, створення консорціумів для участі науковців КПІ у європейських грантових програмах тощо.

Ще одне. З метою посилення інформованості науковців, а також керівників наукових груп і підрозділів ми вийшли з пропозицією підписатись на Телеграм-канал Національних контактних пунктів Програми "Горизонт 2020", що функціонують при КПІ. Цей канал супроводжує ДМС.

Також триває робота з підготовки інформаційних матеріалів для рубрики «Проєктному менеджеру на замітку» для газети «Київський політехнік», для університетських сайтів і Телеграм-каналів. Нині в роботі матеріали, присвячені Програмі Фулбрайта, секторальні пропозиції Програми ЄС «Горизонт 2020» та наступної «Горизонт Європа» з напряму «Енергетика» і про програму в структурі нової програми ЄС «Горизонт Європа» у сфері космосу.

3. Діяльність щодо забезпечення  позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

15 травня упорядники рейтингу ТНЕ проводили демонстраційну е-сесію для співробітників КПІ, які займаються параметрами КПІ у світових рейтингах університетів. На ній було презентовано BenchmarkingPlatform – платформу порівняльного аналізу параметрів рейтингу ТНЕ "UniversitiesImpactRankings" та її інструмент – інформаційну панель (Impact Dashboard). На цій сесії працювали 20 співробітників КПІ. Відеозапис демонстраційної сесії виставлено на сайтах ДМС.

Щодо питання співпраці з європейською організацією безпеки авіаційної навігації EUROCONTROL. Після доволі тривалої паузи, пов′язаної з карантинними заходами, які було запроваджено в Брюсселі, від EUROCONTROL'ю надійшов доопрацьований  варіант угоди про співпрацю. Тож  її підписання вийшло на фінішну пряму.

4. Насамкінець

Ми підготували лист-співчуття у зв'язку з раптовою смертю колишнього  Надзвичайного і Повноважного Посла Китайської Народної Республіки в Україні Ду  Вея.  Він дуже  плідно співпрацював з нашим університетом, зокрема з розвитку співпраці КПІ з партнерами в Китаї. Окрім того, саме він сприяв встановленню в КПІ  пам'ятника Конфуцію, що свідчить про високу оцінку з боку китайського уряду внеску нашого університету в зміцнення контактів між нашими країнами. Тож це був наш добрий друг. 

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

1.Господарська  робота

Протягом тижня працювали над усуненням недоліків, зазначених у приписах ДСНС щодо забезпечення протипожежної та техногенної безпеки. Усі питання з цього напряму відпрацьовувалися спільно зі спеціально створеною  комісією, юридичним управлінням та відповідальними особами від факультетів і студмістечка. 

Працювали навіть у суботу та неділю, оскільки сьогодні, 18 травня, ми маємо подати відповідну інформацію до Адміністративного суду.

Окрім того, провели роботу щодо виконання приписів по корпусу №7. Вже отримали позитивний лист-відповідь від районного відділення ДСНС, у якому відзначено, що їхні приписи по цьому навчальному корпусу враховано. Це  взято до уваги, тож позовні заяви щодо цього об'єкту до суду не подаватимуться.

Розробили та будемо подавати на розгляд проєкти з благоустрою території навколо майбутнього Технохабу.

Провели випробування індивідуального теплового  пункту в корпусі №19.

Розпочали роботу з розробки проєктів нових модулів 12 індивідуальних теплових пунктів в інших навчальних корпусах.

Завершили першу половину проєкту благоустрою території перед навчальним корпусом № 17.

Розпочали роботи з модернізації та оновлення ліфтового господарства в університеті.

Завершуємо вкладати тротуарну плитку у скверику біля 20-го навчального корпусу та переходимо до асфальтування і встановлення металевого паркану навколо пам'ятника Олександрові Лелеченку.

Розпочинаємо прокладення тротуарних пішохідних доріжок на територіі за Музеєм авіації та космонавтики.

Провели спеціальне оброблення дезінфікуючими засобами поверхонь, з якими найчастіше контактують люди.

Щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлорвмісними розчинами.

15 травня відбулася  розмова з керівником департаменту транспорту КМДА щодо  спецперепусток для співробітників університету. За інформацією, яку він надав, з 22 травня в Києві буде частково знято обмеження на роботу міського транспорту. Наші співробітники зможуть діставатись до роботи за спеціальними довідками, які будуть видаватися  безпосередньо в університеті.  У вівторок маємо отримати зразок таких довідок. Після остаточного визначення порядку їх видання, усі керівники будуть поінформовані через офіційні інформаційні ресурси університету та Телеграм-канали про спосіб їх отримання.

2. Соціальний напрям

Продовжуємо передавати в підрозділи засоби особистого захисту для співробітників та здобувачів вищої освіти.

Успішно пройшли перевірку їдальні курсантів ІСЗЗІ санітарною службою Державної служби спецзв'язку України. Перевірялося дотримання вимог надання послуги з харчування курсантам.

Цього тижня плануємо провести перше розширене засідання оздоровчої комісії. Проводитимемо його спільно з департаментом економіки та фінансів.  Працюємо над підготовкою наших баз відпочинку до оздоровчого сезону, який відкриється в разі послаблення карантинних заходів. Проблемним питанням є забезпечення відпочивальників харчуванням. Розглядаються два варіанти: перший – бази не надаватимуть цієї послуги; другий – їжу на базах готуватимуть, але роздаватимуть її в закритих ланч-боксах.  Спільно з юридичним управлінням готуємо всю необхідну для відкриття баз документацію.

Провели засідання тендерного комітету в дистанційному режимі.

3. Напрям безпеки

Розпочали проводити спеціальні навчання для чергових відділу стаціонарних постів департаменту безпеки. 

Продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території  університету.

14 травня о 24:00 на території університету було пограбовано іноземну студентку, але завдяки оперативним та узгодженим діям співробітників поліції та відділу інформаційних технологій та відеоспостереження зловмисників було затримано і всі речі було повернуто власниці.  Інших тяжких порушень на території університету виявлено не було.

М. З. Згуровський

Розкажіть, будь ласка, докладніше про комплекс робіт і заходів із забезпечення протипожежної безпеки, який ви маєте виконати спільно з Олександром Анатолійовичем Іщенком та відповідальними особами на факультетах і в підрозділах.

В.А.Кондратюк

За виконання вимог, визначених у кожному приписі, призначено відповідальних осіб. Щодня я проводжу збори, в яких беруть участь співробітники юридичного управління, студмістечка, представники протипожежної служби. Розглядаємо кожний пункт припису окремо. Минулого тижня підготували технічні завдання та відповідну документацію для закупівлі та встановлення автоматичної протипожежної сигналізації, а також  забезпечення просочування вогнетривкою речовиною дерев'яних елементів конструкцій у студмістечку та в приміщеннях університету, щоб після засідання тендерного комітету виставити на закупівлю таких послуг.   Практично всі приписи вже виконано і по гуртожитку №18, і по навчальних корпусах. Оперативно спрацював у цьому плані і директор Центру культури і мистецтв Михайло Галушко.  Відразу після отримання припису він почав працювати, і на сьогодні з 32 його пунктів у ЦКМ виконано 30. 

М.З.Згуровський

Чи повідомляєте ви ДСНС про виконання їх приписів? Чи є між вами якась комунікація з цього приводу?

В.А.Кондратюк

Звичайно. Ми повідомляємо про це їх посадових осіб. А після завершення  виконання  всіх приписів по гуртожитках №№  8 і 18 відразу паралельно направимо їм і відповідного листа. Тож якщо під час суду виникнуть запитання, чи підтверджено документами виконання їхніх вимог, вони зможуть його представити.

М.З.Згуровський

Прощу й надалі постійно тримати цю справу під контролем. Питання протипожежної безпеки є для нас надзвичайно важливими не з формальної точки зору, а тому, що від цього залежить здоров'я і життя наших студентів і співробітників.

Начальник  департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Фінансування за всіма програмами у травні отримано в повному обсязі.

Виплачено заробітну плату за першу половину травня. Нараховуємо академічну стипендію за травень. Планується отримання її на картки здобувачами вищої освіти 22 травня. Соціальну стипендію нараховано, чекаємо на фінансування.

Спільно з ДНВР  підготовлено та надано до МОН складені на підставі даних підрозділів пропозиції щодо отримання кредитів на навчання у 2020/2021 н.р. Всього заявку зроблено на 64 кредити на загальну суму 1900,0 тис. грн. Чекаємо на відповідь  міністерства.

Спільно з ДНВР працюємо над Положенням про надання кредитів на навчання та «Положенням про відшкодування коштів до державного бюджету при повторному навчанні».

Працюємо над подальшим впровадженням та апробацією програмного забезпечення ДЕФ.

Пропонуємо на цьому тижні провести засідання Ради розвитку університету. Є декілька пропозицій від низки  департаментів, які Рада має розглянути.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Нині в гуртожитках проживають 2800 студентів. Але кількість студентів, які  повертаються до гуртожитків, збільшується. Це вже привело до того, що профілакторій та ізолятори повністю заповнені. Адміністрація студмістечка почала розміщувати прибулих студентів на самоізоляцію у вільних блоках гуртожитків.

У гуртожитках епідеміологічна ситуація контролюється. Хворих немає.

Пропускний режим, прибирання та дезінфекція забезпечується на належному рівні.

Нині планові ремонтні роботи проводяться на 27 об'єктах у 9 гуртожитках. На двох об'єктах працюють підрядні організації, на одному – виробничо-експлуатаційний комбінат, на решті – співробітники студмістечка. 

Працюємо над усуненням недоліків, які вказані в приписі ДСНС, і підготовкою документів про вжиті протипожежні заходи для ДСНС України та суду.

М. З. Згуровський

Давайте знову повернемося до недоліків у забезпеченні протипожежної безпеки в гуртожитках №№ 8 та 18, які були вказані в приписах ДСНС. Що ви зробили для усунення цих недоліків упродовж минулого тижня?

О. А. Іщенко

Дрібні роботи та складніші, які вимагали залучення технічних служб студмістечка та університету, ми вже виконали. Залишилися лише заходи, виконання яких потребує проведення тендерних процедур. Це, наприклад, закупівля та встановлення протипожежних дверей, виконання робіт зі встановлення систем оповіщення. Необхідні документи ми вже підготували, тобто зробили технічні завдання, склали кошториси. Тепер ми їх передаємо для оголошення торгів.

М. З. Згуровський

Чому ви не подали заявку на оголошення торгів на початку цього року, одразу після отримання приписів ДСНС? Час згаяно. Комісія з вивчення цих питань, яку я призначив, з'ясує усі обставини і наддасть пропозиції, спрямовані на якнайшвидше вирішення проблеми. Відповідні дисциплінарні висновки будуть також зроблені.

О. А. Іщенко

Із 32 пунктів зауважень припису ДСНС ми усунули більшість. Лише 3 пункти вимагають проведення тендерних процедур і виконання робіт силами підрядних організацій, що мають на це відповідні ліцензії. Тому ми надамо копії  оголошень на ProZZoro  про те, що ми підготували технічну документацію і оголосили торги. При цьому ми беремо на себе зобов'язання до початку нового навчального року всі зауваження усунути в повному обсязі. 

М. З. Згуровський

Що ж, з ситуації, яка склалася, нам усім слід зробити висновки.

Помічник ректора з історико-архітектурних питань В. Й. Котовський

Роботи з благоустрою навколо пам`ятника О.Г. Лелеченку практично завершено.

Бронзова частина скульптурного портрету з художніми елементами повністю виготовлена і знаходиться в стадії чистової авторської обробки.

М.З.Згуровський

Чи зможемо ми відкрити пам'ятник до дня народження  О.Г.Лелеченка?

В. Й. Котовський

Залишається лише остаточний монтаж монумента. Кошти від спонсорів поволі надходять, тому я думаю, що й монтаж ми завершимо вчасно.

М.З.Згуровський

Це для нас дуже важливо. Олександр Лелеченко знакова для нас фігура.  Дуже багато зроблено для увічнення його пам'яті, слід достойно завершити цю роботу.

Щодо Фонду розвитку. Прошу спільно з членами комісії, з Людмилою Григорівною Субботіною розглянути всі пропозиції за усіма напрямами. Наскільки мені відомо, там є заявки за господарським напрямом, заявка від Інституту аерокосмічних технологій. Слід їх всі розглянути, щоб люди почали працювати. 

В. Й. Котовський

Так, на цьому тижні проведемо засідання і плануємо все вирішити.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Бібліотека працює в штатному режимі. Надаємо доступ до ресурсів у віддаленому режимі, консультуємо дослідників, забезпечуємо сприяння публікаційній активності тощо. Окрім того, бібліотека надає сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань. Так, постійні адреси в домені kpi.ua на платформі OJS отримали збірники матеріалів конференції «Управління персоналом в інституційній економіці» та конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти», надавалися рекомендації  представникам редакцій наукових періодичних видань та оргкомітетів конференцій з питань використання платформ OJS, OCS, особливостей переходу на OJS 3.0, порядку реєстрації ISSN, щодо планування роботи редакції згідно з міжнародними стандартами, подання документів про черговий випуск журналу на засідання Вченої ради, про підготовку звіту про роботу редакцій за 2019 рік і таке інше.

На сайті університету відкрито сторінку «Академічна доброчесність». Тут зібрано офіційні документи, що регламентують політику академічної доброчесності на рівні держави, КПІ, методичні рекомендації, освітні курси, інші корисні посилання.

Проведено низку культурно-освітніх заходів: онлайн-зустріч клубу німецької мови Brettspiel «Tabu» zusammen spielen; товариський турнір за швейцарською системою клубу шахів Табія; онлайн-марафон креативних спільнот «Донорський соціальний проєкт ZdaiBlood»; онлайн-лекцію Вечірньої школи подорожей «Норвегія»; онлайн-марафон креативних спільнот «Інженерний гурток Екотранспорт»; засідання літературної платформи Лепорт «Жан Жак Руссо «Сповідь». Опубліковано добірку №2 «Фактів про відомих» (Алла Григорівна Бондар); віртуальну виставку «Вернісаж вільних картин».

Директор департаменту якості  освітнього процесу О.А.Жученко

Сім освітніх програм пройшли експертизу. З них по трьох освітніх програмах уже є позитивні рішення галузевих експертних рад. Матеріали готуються до розгляду на засіданні НАЗЯВО для прийняття остаточного рішення.

Узагальнюємо пропозиції від галузевих експертних рад щодо вдосконалення реалізації освітніх програм.

З понеділка розпочинають роботу ще дві експертні групи з акредитації освітніх програм ФСП (3 освітні програми).

Проведено нараду з гарантами цих ОП, завідувачами кафедр за участю проректора з навчальної роботи та декана ФСП.

Співпрацюємо з проректором з навчальної роботи Анатолієм Анатолійовичем Мельниченком у питанні щодо визначення програм PhD, які маємо подати на акредитацію наступного навчального року.

На засіданні Адміністративної ради затверджено структуру та зміст профілів кафедр.

За результатами Адміністративної ради направлено листи деяким керівникам підрозділів щодо виконання умов контракту.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Після завершення процедури акредитації перших освітніх програм прошу вас з колегами узагальнити набутий досвід і поширити цю інформацію серед навчальних підрозділів університету. Це потрібно для того, щоб наступні освітні програми виводилися на акредитацію озброєними цими знаннями. Крім того, це необхідно і для проведення внутрішньої акредитації, яка є надзвичайно важливою. Бо якщо непідготовлена кафедра отримає умовну акредитацію, або й не отримає її взагалі, – її майбутнє, і майбутнє отримати освіту її студентам опиняться перед  загрозою.  Краще такі колективи належним чином підготувати до зовнішньої акредитації, а в окремих випадках можливо вдатися до певної їх реконфігурації – укрупнення, об'єднання з іншими кафедрами – щоб вони могли відповідати всім вимогам. 

Директор ІМЯО М. М. Перестюк

Доуніверситетська підготовка

Завершили навчання і перейшли  до випускних кваліфікаційних робіт. Всі вони проводяться в онлайн-режимі як для слухачів курсів доуніверситетської   підготовки, так і для слухачів адаптаційних курсів. Плануємо їх найближчими тижнями закінчити.

За напрямом Центру тестування

Працюємо з Українським центром оцінювання якості освіти у питанні підготовки та проведення пробного ЗНО. Спочатку його планувалося провести в корпусі №16, але оскільки там уже відкриваються відбіркові комісії факультетів, ми прийняли рішення перенести цей захід у корпус № 18. Підготували вже відповідні документи і з'ясовуємо, наскільки це технічно можливо, враховуючи вимоги УЦОЯО.

Медіалабораторія

Працює у штатному режимі. Практично кожного дня на території університету працює знімальна група. Підготовлено ролик про ФСП, нині готується ролик про  ІТС.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Департамент працює у звичному режимі. Завершуємо тестування програми «Мегаполіс».

Голова  об'єднаного  профкому  КПІ М. О. Безуглий

Попри карантин, ми готуємося до оздоровчого сезону. Зокрема, відбулася координаційна зустріч представників ЦК профспілки, Міністерства соціальної політики та місцевих органів влади з питання організації дитячого відпочинку. Тендерні пропозиції вже підготовлено, і тепер усі перебувають в очікуванні третього етапу послаблення карантину для того, щоб усе це почати реалізовувати.

М. З. Згуровський

Зі студентською профспілкою ви співпрацюєте?

М. О. Безуглий

Вони тісніше співпрацюють з департаментом навчально-виховної  роботи. Ми за необхідності здійснюємо адміністративну або координаційну роботу.