Засідання відбулося в дистанційному режимі. Головував на ньому ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровський.

Про роботу впродовж попереднього тижня та про плани на найближчі дні відзвітували проректори за напрямами діяльності та керівники головних служб університету. Було напрацьовано рішення щодо вирішення винесених на обговорення питань та надано відповідні доручення:

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Завершення оформлення режимів роботи, відпусток і простою НДП та адміністративного  персоналу на період карантину в кожному підрозділі. Це буде актуальним не лише на квітень, а можливо й на травень 2020 року. Цю роботу завершено майже по всіх підрозділах, але залишаються зауваження до деяких факультетів.

Оновлення «Правил внутрішнього розпорядку» відповідно до змін у законодавстві та особливих режимів. Документ виноситься на затвердження комісії по Колективному договору.

Підготовча робота до впровадження системи електронного документообігу «Мегаполіс»: тестова заливка серверу, розробка інструктивних документів тощо.

Освітній процес

Продовжується вибірковий контроль організації дистанційного навчання через «Електронний кампус» і опрацьовується ДООП. Започатковано звітність  підрозділів з проведення занять у дистанційному режимі.

Завершується редагування і затвердження «Положення про дистанційну освіту». Розгляд спільно з ДНВР і всіма підрозділами результатів студентського опитування «Якість дистанційноі освіти» (114 звернень, в яких згадано 69 викладачів). На цьому тижні додатково надійшли 18 звернень. Жодне не залишилося без реагування. Результати направлено на розгляд до підрозділів. Уже отримали відповіді майже від усіх підрозділів, проводимо їхній аналіз.

Створено сайт «Sikorskydistance.org». Здійснюється завантаження навчальних курсів і курсів з підвищення кваліфікаціі через  ІПО в «GSuiteforeducation».  Проводиться організація дистанційних захистів наукових магістрів.

Триває підготовка до дистанційного проведення сесії: впровадження в «Електронному кампусі» модулів «Сесія», «Адміністратор сесії», «Моніторинг поточного контролю». Проводиться узгодження освітніх PhD програм з науковими школами і кадровим забезпеченням наукових підрозділів.

Отримано лист від МОН щодо  проведення ЗНО і вступної кампанії в період з 25 червня по 30 вересня. Заняття у такому випадку будуть розпочинатись не у вересні, а у жовтні. Ця інформація є попередньою, але проєктнаказу вже підготовлено.

Разом з Віталієм Анатолійовичем Пасічником і Сергієм Івановичем Сидоренком здійснюємо узгодження PhD на основі залученням до освітнього процесу наукових шкіл університету.

Організуємо дистанційне проведення конференції IEEE "ELNANO" (22-24 квітня 2020 року, 180 доповідей, 25 країн). Для участі у конференції відкрито вільну реєстрацію для викладачів, науковців і студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Акредитація

Завершено роботи експертних комісій з акредитації освітніх програм ФММ, ІПСА та ВПІ. Проведено обговорення попередніх рекомендацій та зауважень на заключних брифінгах.

Робота комісії з підготовки Колективного договору

Завершено приймання пропозицій до проєкту Колдоговору. Комісія в режимі онлайн оформлює введення в дію всіх трьох документів: «Колективного договору», «Стратегії», а також «Правил внутрішнього розпорядку». На цьому тижні буде все зроблено.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Пріоритети за вашим і суміжними напрямами такі: 

 1. Потрібно за нових умов успішно закінчити навчальний рік. Непросто викладачам прийняти заліки, іспити за цих умов, але потрібно докласти максимальних зусиль, щоб це відбулося і було зафіксовано результати сесії.
 2. Ми повинні максимально розвивати нові технології навчання. Це і платформа «Сікорський», і подальший розвиток «Електронного кампусу». Це наші напрацювання, і ми маємо їх максимально вдосконалювати.
 3. Підготовка до прийому за нових умов. Це  наступний етап роботи, але він буде дуже непростим і важливим для нас. 
 4. Автоматизація управлінської діяльності. Вона як ніколи стає актуальною. Прошу вас і  Віталія Анатолійовича Пасічника  надати план першочергових впроваджень нових інформаційних підсистем. Він має бути реалістичним. Усе це покладається на вас і вашу  команду.

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

Протягом минулого тижня департамент організації освітнього  процесу спрямовував свої зусилля на таких напрямах.  

Проведення сесії і захистів в дистанційному режимі

До фіксації результатів ми в основному готові.  Питання розроблення модулів в «Електронному кампусі» потребує пояснень. Розроблена ДООП інструкція після погодження буде передана підрозділам. Питання полягає як у використанні певних засобів, так і у забезпеченні ідентифікації людей, які будуть складати іспити або заліки. У червні, якщо карантин буде продовжено, матимемо можливість вирішити всі питання й завершити навчальний рік успішно.

Аспірантура і докторантура

Завершено прийом документів до докторантури. У грудні 2019 попереднє замовлення складало 10 осіб. Станом на 21.04.2020 подано 7 заяв. Можливість подавати документи продовжено до 24 квітня. Одна людина відмовилася подавати документи, ще двоє у процесі підготовки. Утім, кількість тих, хто бажає  вступити до докторантури, порівняно з минулим роком збільшилася. Але головною причиною відмови від вступу є те, що стипендія докторанта, який іде з посади доцента, вдвічі менша від окладу доцента. Виходом може бути зарахування в докторантуру із збереженням половини ставки на кафедрі. Другою причиною є зменшення терміну навчання на рік (два роки замість трьох). Такий час потрібен лише для оформлення результатів.

Здійснюється робота із внесення змін до предметних екзаменаційних комісій з прийому вступних випробувань аспірантів у 2020 році. Це пов'язано з укрупненням освітньо-наукових програм підготовки  PhD. Створено і надано підрозділам зразки документів для переведення (зарахування) аспірантів на затверджені освітні програми.

Освітній процес і дистанційне навчання

Проводиться аналіз і відпрацювання пропозицій, висловлених експертами НАЗЯВО,  щодо вдосконалення організації освітнього процесу. Питання його організації в КПІ загалом  визначалося як позитивне. Окремі побажання експертів взяті в роботу. Побажання стосуються і вибіркових дисциплін. Нині в нас завершується етап вибору таких дисциплін. Упродовж двох тижнів планується завершення цієї процедури. Реалізація права вибору не повинна порушуватися.

Триває робота з оновлення освітніх програм та підготовки навчальних планів. Ті кафедри, які проходили акредитаційну експертизу, здійснюють заходи щодо оновлення і модернізації освітніх програм і приведення навчальних планів до тих вимог, які сьогодні висуває НАЗЯВО. При цьому ми постійно наголошуємо керівникам підрозділів, що  при оновленні та модернізації програм дуже важливо враховувати думки стейкхолдерів. Також постійно нагадуємо завідувачам кафедр, що питання, які ми порушуємо, це  питання виконання ними свого контракту.

Триває робота з підготовки до проведення сесії в дистанційному режимі (підготовлено  інструктивні матеріали, які після погодження з ДЯОП і ДНВР  будуть розіслані підрозділам). Готуємося до забезпечення дистанційного захисту магістерських дисертацій магістрів, які навчаються за освітньо-науковими програмами.

Центр «Соціоплюс» продовжує опитування роботодавців, а його фахівці взяли участь в онлайн-зустрічах з експертами НАЗЯВО.

Остаточний варіант Положення про дистанційне навчання в КПІ пройшов усі погодження.

Взаємодіяли з Медіалабораторією та газетою «Київський політехнік» щодо висвітлення стану і перспектив   розвитку платформи «Сікорський» та окремих сервісів «Електронного кампусу». На платформі «Сікорський» є збільшення користувачів майже вдвічі. Таке   зростання відбуватиметься й  надалі. 

Запитання М. З. Згуровського

Наскільки інтегрованими є платформа «Сікорський» та «Електронний  кампус» зараз?

А.А.Мельниченко

На програмному рівні вони не інтегровані. Поки що деякі викладачі в разі розміщення свого дистанційного курсу в електронному кабінеті розміщують на платформі повідомлення, яким чином здійснювати вхід у «Кампус».

М. З. Згуровський

Було б зручніше викладачу, студенту, заходячи в свої робочі кабінети,  мати можливість виходу на певні дисципліни платформи «Сікорський» і забезпечення  відповідної організації діалогового режиму. Взаємозв'язок між цими двома платформами міг би бути корисним в практичному аспекті.

А. А. Мельниченко

На стартовій сторінці «Електронного кампусу» можна розмістити банер на «Сікорський», і потім уже в електронних кабінетах викладачів і студентів це продублювати. Зараз КТ ІС доопрацьовує інші модулі.

М. З. Згуровський

Про подання документів до докторантури. Традиційно це питання вів проректор з наукової роботи. Тепер, у зв'язку з тим, що третій цикл має бути нерозривно пов'язаний з першими двома, ця частина роботи підпорядкована вам. Слід не допустити, щоб при цьому відбулося штучне роз'єднання цієї роботи з діяльністю департаменту науки. Нині ми, навпаки, маємо створити таку команду у вигляді Координаційної ради, яка б пов'язувала усі ці складові: науку, підготовку кадрів, участь науковців у міжнародних тендерах, міжнародних грантах, інноваційних проєктах. Все це має робитися в одному нероздільному середовищі. В частині третього циклу, який перейшов до Вас, так само, як і при підготовці докторів наук, слід вибудувати міцні зв'язки з департаментом науки.

Ю. І. Якименко

Останні два тижні ми займалися цим з Віталієм Анатолійовичем Пасічником. Усі сформовані на сьогоднішній день освітні програми PhD сформовано з урахуванням наукових шкіл, наукових груп. У нас 43 освітні програми, з яких 37 безпосередньо відповідають науковим школам та їхнім керівникам. По 6 програмах продовжується робота. Спільно з Сергієм Івановичем Сидоренком ми проводимо паралелі з міжнародними конкурсами і грантами тощо. Ця робота проводиться системно.

М. З. Згуровський

Робота над новими інструментами – удосконаленням «Електронного кампусу», платформи «Сікорський» також має проводиться спільно  вашим департаментом і департаментом науки. Тут має бути  тісний зв'язок. Особливо з огляду на те, що в департаменті науки є група з інформатизації. Ви маєте спільно здійснювати розвиток усіх цих електронних систем. Адже слід «зшивати» сегменти нашої роботи.

Проректор з навчально-виховної роботи Н. В. Семінська

Стипендія

Виплата академічної стипендії очікується 22 квітня. Підготовлено робочий список для замовлення соціальної стипендії на травень. Минулого тижня здійснено виплати при працевлаштуванні студентам-сиротам.

Від факультетів/інститутів зібрано заявки на замовлення державних пільгових кредитів на наступний навчальний рік. Усього замовлено 61 кредит (замовлення здійснено тільки 12-ма інститутами/факультетами; 2 факультети (ФІОТ та ПБФ) не надали інформацію; 10 – відмовились від замовлення).

Мобільність

Спільно з ФЛ поновлено онлайн-тестування з англійської мови для учасників академічної мобільності з КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У контексті співпраці з Посольством Аргентини надано інформаційну підтримку онлайн майстер-класам з фольклорних танців та аргентинського танго.

Навчально-виховна робота

Проведено засідання Ради з НВР. Обговорено результати проставлення заліків в «Електронному кампусі». Всі відомості закрито після проведення роз'яснювальної роботи з викладачами, які не зробили це вчасно. Повторно наголошено на необхідності координації зі студентами, які залишились у гуртожитках.

Відпрацьовуємо із заступниками деканів та КБІС алгоритм виставлення результатів переддипломної практики в електронні відомості в «Кампусі».

Взяли участь у зустрічі з експертами НАЗЯВО з питань акредитації ІПСА (14.04). В акредитації ФЛ задіяні начальники трьох відділів ДНВР.

Сформовано відповіді на запитання опитувальника ЮНЕСКО щодо успішності студентів та інклюзії, результати передано до ДМС.

Спільно с комісією Вченої ради напрацьовано пропозиції до листа МОН щодо внесення змін до форм академічних довідок студентів та аспірантів (розроблено форму академдовідки (укр./англ. мовами), запропоновано варіант диплома доктора філософії).

Проведення фестивалю KPI-Open

Проведено онлайн-нараду оргкомітету фестивалю. Прийнято такі рішення:

1) 15-ту олімпіаду перенести на 2021 рік;

2) враховуючи високу зацікавленість студентів (72 команди у попередніх етапах олімпіади), 17 травня 2020 провести Міжфакультетську олімпіаду  «КПІ – онлайн».

Профорієнтація

Підписано накази про скасування проведення Всеукраїнських олімпіад для вступників з дисциплін «Математика», «Фізика», «Хімія», «Біологія» у 2020 р. На продовження ДВД (КПІАбітФест) розпочато Марафон факультетів на тему «Ви запитували? Ми відповідаємо», мета якого зв'язати вступників з представниками факультетів/інститутів.

За період з 20 березня по 17 квітня ФЕЛ та ІТС провели в режимі онлайн 2 міжнародні науково-технічні конференції за участю вихованців відділення технічних наук КМАН з публікацією тез. Керівники науково-дослідних робіт – викладачі КПІ.

Відбувся онлайн-конкурс шкільних стартапів «СLass IDEЯ» (організатори - Департамент освіти і науки виконавчого органу КМР та КМАН), на який подано 5 проєктів під керівництвом викладачів КПІ. Проєкт «Платформа «Toucan», ПЛ (10 клас), керівник Л.  Булигіна (ФТІ) – переможець конкурсу в номінації «Технічний стартап»!

Співпраця з роботодавцями

Продовжуємо збирати статистичні дані від компаній партнерів щодо наших випускників. На цьому тижні отримано детальну статистику від компанії lifecell, в якій працюють 103 випускника КПІ з 18 факультетів/інститутів.

Протягом тижня проведено 6 вебінарів (Media&Production 1+1, lifecell, Kitamura, Binary Studio, Academy Genesis). Наступного тижня планується розпочати двотижневий онлайн-інтенсив «Проєктний майндсет: від замовлення до релізу» від SoftServe.

Продовжено роботи за напрямом «Покращення сприйняття КПІ роботодавцями»: адаптація переліку освітніх програм для іноземних компаній; налагодження роботи з профільними асоціаціями України (ІТ, інженерних, ФРУ), посилення використання інтернет-сервісів, реєстрація нової сторінки Linkendin; збір інформації для аналізу ринку праці (залучено факультети для визначення, за якими професіями працюють їх випускники).

Соціальна служба

Проаналізовано та взято до відома результати опитування 500 студентів, проведеного студмістечком, щодо психологічного стану студентів під час карантину. Відповіді, що стосувалися покращення організації дистанційного навчання, передано для аналізу ДООП.

Робоча група з медичного забезпечення студентів

1. Київська міська студентська поліклініка поки не отримала право на ПМД.

2. Проведено дві зустрічі з компаніями Ameda та Universum Clinic. Обговорено основні умови співпраці, проведено ознайомлення з приміщеннями поліклініки. Чекаємо на їхнє  рішення (22.04). Отримали пропозицію від компанії «Мій лікар».

3. Проаналізовано та  подано пропозиції щодо розробленого ФБМІ «Положення про навчально-науковий оздоровчий комплекс «Здоров'я КПІ».

Забезпечення дистанційного навчання

Усі скарги студентів розглянуто спільно з першим проректором та передано на факультети. Декани/директори  провели роз'яснювальну роботу з викладачами та надали пояснювальні записки. Цього тижня надійшло 18 нових скарг, які були опрацьовані спільно з ДООП.

Студрада долучилась до допомоги у Штабі протидії COVID-19 та зібрала волонтерів на пости при в'їзді до Києва. Студенти забезпечені повним комплектом особистого захисту (респіратори, рукавички, халати, окуляри).

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Важливо тримати руку на пульсі студентства і адекватно та вчасно реагувати на ті виклики, можливо настрої, що мають місце в студентському середовищі. Це має бути постійним Вашим пріоритетом.

Ми багато робимо, але з деяких чутливих питань не завжди вважаємо за потрібне постійно інформувати громадськість. Особливо за такими чутливими питаннями, як захист людей від захворювань та усіх тих заходів, які вживаються в країні загалом, і у нас в КПІ зокрема.  Про це слід розповідати більше. 

Щодо медичного забезпечення. Це також чутлива тема. Людям потрібно розповідати про хід справ, про процес. Зверніть увагу, як це робить зараз новий міністр охорони здоров'я Степанов і його заступник Ляшко. Вони щоденно виходять на телебачення й інформують, що відбувається в країні, яких заходів вживає МОЗ. Хотів би просити вас, Наталіє Валеріївно, спільно з Сергієм Мандзюком та його департаментом систематизувати інформацію від інших підрозділів, які виконують такі заходи. Потрібно інтегрувати цю інформацію і періодично, один раз на тиждень, з цим виступати. Вам потрібно спільно з Медіалабораторією це робити, і поставити це на постійну основу. Студенти і викладачі хвилюються про те, що робити і  до кого звертатися, якщо з ними щось трапиться. Про це також слід розповідати. 

Прошу робити це щотижня, системно і на регулярній основі.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Про основні заходи

Разом із ДМС продовжили серію відеоконференцій з деканами ПБФ, ІФФ, ММІ, ЗФ, ФБТ, ФБМІ, ФСП, ІХФ, ФПМ та їх заступниками з наукової роботи стосовно наукових шкіл та наукових груп, перспектив їх розвитку. На наступний тиждень заплановані останні 6 підрозділів – ВПІ, ФМФ, ІТС, ФТІ, ФММ, ФЛ.

Разом із ДООП узгоджено відповідність наукових шкіл освітнім програмам підготовки докторів філософії.

13.04 взяли участь у відеоконференції з ДКАУ (Усов В.В., Токарєв А. представники НЦУВКЗ) щодо включення проєктуКПІ «Мікросупутник» до Космічної програми України (Ільченко М.Ю., Пасічник В.А., Сидоренко Ю.М., Пуха С.П.). 14.04.2020 електронною поштою отримали «Вимоги до космічної оптико-електронної системи».

15.04 проведено відеоконференцію з керівництвом і науковцями ФІОТ та представниками Міністерства оборони щодо можливості реалізації проєкту«Логістика». Напрацювали умови, за яких КПІ готовий повернутись у проєктяк головний виконавець.

15.04 проведено відеоконференцію з науковцями ФІОТ щодо реалізації проєктудіагностування захворювання на COVID-19 шляхом інтелектуального аналізу рентгенівських знімків та комп'ютерної томографії. Визначено план першочергових дій.

16.04 надіслали до Польщі примірник Договору про співпрацю з Познанською політехнікою в рамках проєктуPolyITAN-3-PUT. Раніше пошта Польщі не працювала через карантинні обмеження.

17.04 опрацьовано питання подання кандидатур (науковців університету) як експертів Національного фонду досліджень. Наразі подано 16 кандидатур (ІФФ - 6, ФСП - 5, ІЕЕ - 2, ХТФ - 2, ІХФ - 1 (4 планують подати). На факультети надіслано повторний лист, що реєстрацію на сайті НФД України відновлено.

Підготовлено проєктнаказу «Про підсумки конкурсу науково-дослідних робіт, які фінансуватимуться із загального фонду державного бюджету в 2020 році, та призначення керівників НДР». Враховуючи стислі терміни оформлення документації, проєктцього наказу 17.04 розіслали по факультетах.

Опрацьовано і 17.04 погоджено з головою Вченої ради Положення та склад Координаційної ради з удосконалення менеджменту науки в університеті.

КПІ-Телеком надав пропозиції підрозділам щодо додаткового сервісу проведення відеоконференцій BigBlueButton та готовий забезпечувати технічну підтримку.

М. З. Згуровський

У вас має бути повна база даних про наші наукові групи з їх розробками. До вас має надходити інформація, з якими PhD програмами ті чи інші наукові групи співпрацюють і що там конкретно роблять. Припустимо, PhD студент працює в конкретній науковій групі і пише там дисертацію з певної тематики. Потрібно, щоб ви мали інформацію аж до тем цих дисертаційних робіт і прізвищ тих пошукачів, які співпрацюють з відповідними науковими групами. Ця робота не повинна бути епізодичною. Хтось у вас мусить супроводжувати цю базу даних, а ви спільно з А.А. Мельниченком маєте її аналізувати. Координувати цю роботу буде Юрій Іванович Якименко. Це потрібно для того, щоб не відірвати від вас підготовкуPhD і докторів наук.

В.А. Пасічник

У нас є ситуації, коли гарантом освітніх програм є одна особа, а керівником наукової школи – інша. Але в цьому немає суперечності, адже, здебільшого, це відомий, авторитетний вчений і відповідна наукова школа працює.

М. З. Згуровський

Від проректорів залежить, як ви об'єднаєте освітній процес, науку інноваційну та міжнародну діяльність. Отже, прошу хоча б приблизно спланувати, коли ви зможете надати ректорату каталог наукових груп з їх науковими реальними розробками і з прив'язкою кожної наукової групи до підготовки кандидатів і докторів наук, та інформацію щодо участі кожної цієї групи в тих або інших міжнародних і національних грантових проєктах. Нам потрібно вийти на таку базу даних, яка б лежала перед проректорами і оновлювалася та коригувалася. Прошу Юрія Івановича Якименка разом з Людмилою Григорівною Субботіною подумати, як залучити на платній основі науковців до спів керівництва PhD дисертацій. Відправною точкою при цьому, повторюся, має стати база, яку Віталій Анатолійович Пасічник сформує. Коли робота над нею буде завершена? 

В. А. Пасічник

Двох тижнів буде достатньо.

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського М. Ю. Ільченко

Упродовж тижня до 17 квітня основні результати роботи такі:

1. Підготовлено, попередньо погоджено та передано на візування та підпис проєкт наказу «Щодо створення Координаційної ради з удосконалення менеджменту науки в університеті». До її складу входять проректори з наукової роботи, навчальної роботи, міжнародної діяльності, чотири голови постійних комісій Вченої ради: це Лінючова – наука, атестація кадрів – Струтинський та інші.

2. Комісією з атестації наукових кадрів Вченої ради університету за участю проректорів А.А. Мельниченка, Н.В. Семінської підготовлено остаточну редакцію листа щодо внесення змін до проєктунаказу МОН України «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки», а саме:

 • щодо форм документів доктора філософії, доктора наук і додатка до них, усього 8 пропозицій;
 • щодо форми і змісту академічних довідок здобувачів 1–2 рівнів вищої освіти та аспірантів – 4 пропозиції;
 • щодо уточнення інформації стосовно галузей знань, спеціальностей, спеціалізацій, кваліфікацій та інше – всього 6 пропозицій.

 Лист подається до МОН за підписом першого проректора Ю.І. Якименка.

 3. Комісією з наукової та інноваційної діяльності Вченої ради університету розпочата робота з отримання від факультетів та інститутів зауважень, побажань і рекомендацій щодо усунення існуючих недоліків і завад на шляху  покращення наукової роботи в університеті. У тому числі визнано доцільним провести за допомогою центру «Соціо+»  дистанційне опитування науковців і викладачів.

4. Спільно з фахівцями проведено дві наради щодо виконання нових можливих науково-технічних робіт на замовлення Державного космічного агентства та установ Міноборони України.

 5. Службою вченого секретаря університету:

 •  оброблено 20 звернень здобувачів і працівників університету з наданням вичерпних відповідей;
 •  проаналізовано зміст нових 4-х нормативних документів Верховної Ради України та МОН України;
 •  через сайт і листами до голів і вчених секретарів 23 спеціалізованих вчених рад надано інформацію щодо можливостей приймання до захисту в дистанційному режимі дисертацій, а також з'ясовано, що в 2020 році спецради планують до захисту 23 докторські та 85 кандидатських дисертацій.

М. З. Згуровський

Чи увійшли до складу Координаційної ради М.Ю. Ільченко, Ю.І. Якименко,  В.А. Пасічник, А.А. Мельниченко та С.І. Сидоренко? Думаю також, що до її складу потрібно ввести Наталію Валеріївну Семінську. Прошу М.Ю. Ільченка та Ю. І. Якименка стати співголовами цієї Ради.  

А. А. Мельниченко

Пропоную також ввести до складу Ради голову комісії з освітнього процесу Вченої ради КПІ В.І.Тимофєєва.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Михайле Юхимовичу, я просив би вас спільно з Віталієм Анатолійовичем проаналізувати головні критеріальні вимоги МОН до проєктів, які подаються на конкурси, і порівняти їх з показниками наших проєктів. Потрібно зрозуміти, чому наші проєкти не завжди приймаються. Напевно, до цієї роботи потрібно долучити і Ольгу Володимирівну Лінічову.

М. Ю. Ільченко

Саме з нею ми готуємо цей матеріал. Але нині в Міністерстві формуються нові критерії, нові вимоги і ми маємо  також це врахувати і долучитися до їхнього формування.

М. З. Згуровський

Але було відхилено половина проектів з КПІ. Чому, яким критеріям вони не відповідали? Давайте проаналізуємо хоча б те, що відбулося, і додамо нові критеріальні вимоги.

М. Ю. Ільченко

Відповідь на це питання дамо найближчим часом, максимум за десять днів.

М. З. Згуровський

Беріть два тижні і разом з Ольгою Володимирівною попрацюйте над цією проблемою.  Нам потрібне її системне бачення. Аналітичний матеріал, який ви напрацюєте, ляже в основу алгоритму дій на наступних конкурсах.

Проректор з міжнародного співробітництва С. І. Сидоренко

Насамперед про пропозиції ДМС щодо того, як зробити, щоб навчальний, науково-інноваційний і міжнародний напрями університету почали працювати максимально зближено і щоб міжнародний напрям більш розгалужено та диференційовано представляв можливості міжнародних проєктно-грантових програм в освіті (адаптація в КПІ кращого світового досвіду, розвиток потенціалу вищої школи, мобільність), у науці та  інноватиці. А також, щоб можливості міжнародних програм були приведені у відповідність до фахових спеціальностей тематичного спрямування, освітніх магістерських і PhD програм, реально діючих науково-інноваційних груп.

Отже, може бути запропонована ідея використати навчальну вертикаль як стрижень у взаємодії з науково-інноваційною та міжнародною вертикаллю. організаційно (так би мовити, «за горизонталлю»), Така взаємодія може бути реалізована через вчених – керівників магістерських освітніх програм і гарантів PhD освітніх програм з одного боку, і вчених – керівників реально діючих наукових груп – з іншого. Організаційно («за вертикаллю») така взаємодія може бути реалізована через механізми координаційної взаємодії першого проректора з чотирма проректорами (Мельниченком А.А., Пасічником В.А., Семінською Н.В., Сидоренком С.І.).

Міжнародна вертикаль може виконати роль «рекомендаційного сервісу» через спеціальну «Інформаційну платформу» для пошуку змістовного та фінансового забезпечення розвитку кожного фахового спрямування відповідно до потреб (тобто «замовлення») останнього.

Загальні питання «прив'язки» всіх сфер діяльності в дослідницькому університеті до навчальної вертикалі попередньо проговорювалося з першим проректором Юрієм Якименком. Для остаточного формулювання потрібно ще кілька днів.

ДМС також працював за такими напрямами:

1.Міжнародні контакти («віртуальна дипломатія»):

 • завершується надсилання листів ключовим партнерам КПІ про новий режим роботи з нами. Минулого тижня такі листи були надіслані до університетів-партнерів в Канаді, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Індії, Мексиці, США.
 • вдалося результативно завершити перемовини на китайському напрямку:

15 квітня відбулася  онлайн-зустріч з першим секретарем Посольства КНР в Україні п. Ван Дадзюнь, який від імені Посольства опікується відкриттям в КПІ Центру китайської мови технічного та інноваційного спрямування – такого типу, який було відкрито в Мінську при Білоруському технічному університеті. Для подання документів у штаб-квартиру Інституту Конфуція (Ханьбань) нам залишилось підготувати:

1) деталізований план діяльності майбутнього Центру;

2) кошторис в обсязі 30 тис. доларів на перший рік, ще 50 тис. юанів – на комплектацію Центру методичним забезпеченням та книжками (бібліотеки китайської мови і літератури) та проєкткошторису на другий рік діяльності Центру.

3) представити затверджену схему розміщення Центру на площах КПІ.

За три роки фінансування Центру буде збільшено, і його буде перетворено на Інститут Конфуція технічного спрямування.

За погодженням із Ю.І. Якименком директором Центру з українського боку пропонується призначити Малюкову І.Г.

 2.Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності:

 • виконували завдання ректора М.З. Згуровського щодо максимального забезпечення інтеграції освітнього напряму з науковим з метою виведення наших науковців, викладачів і студентів на участь у міжнародних програмах і проєктах. На виконання цього завдання:
 • взяли участь у зустрічах керівників наукового напряму з факультетами, інститутами (минулого тижня – на ФСП, ІХФ, ФПМ, ФБМІ, ФБТ, ІЕЕ, ТЕФ та ін.);
 • підготували черговий матеріал до рубрики «Проєктному менеджеру – на замітку» в газеті «Київський політехнік», який присвячено досвіду ДМС в залученні членів консорціумів, що готують проєктні пропозиції до європейських програм, партнерів з країн Євросоюзу.

3.Розвиток нормативної бази університету в міжнародній сфері:

 • сформовано перелік нормативних документів, які пропонується створити. Робота проводиться спільно з юридичним управлінням (Є.В. Дергачов), департаментом управління справами (М.О. Мазур) та з комісією з міжнародної співпраці Вченої ради КПІ (Г.Б. Варламов);
 • триває робота над новою версією попереднього договору щодо реалізації проєкту «Створення амбасади високих технологій в Україні» спільно з компанією «WWIC» (Wonderful World Investment & Consulting LTD) в особі власника Давіда Ар`є (Держава Ізраїль) (спільно з Ю.І.Якименком,  І.Г. Малюковою та Є.В Дергачовим);
 • розроблено фінальну версію проєктуугоди з EUROCONTROL'ем –європейською організацією безпеки авіаційної навігації. Її доопрацьовано спільно з підрозділами проректора В.А. Пасічника та юридичним управлінням. Документ відправлено на узгодження до Брюсселя. 

4. Деякі інші важливі заходи:

 • завершено підготовку відповідей на  опитувальник ЮНЕСКО з питань особливостей організації в КПІ дистанційного навчання в період епідемії.  Окрім того, підготовлено відповіді на опитувальник ЮНЕСКО з питань інклюзивної освіти, гендерної рівності та сталого розвитку.
 • на ім'я ректора КПІ М.З. Згуровського надійшов лист від генерального секретаря Мережі університетів Чорноморського регіону (Black Sea Universities Network – BSUN) проф. Ідена Мамута із запрошенням взяти участь в Internet-конференції на тему «Solutions to Address the Impact of SARS C» («Рішення з усунення впливу коронавірусу»), яка відбудеться в період 27-29 квітня 2020 року. Долучаємо до участі в цій конференції окрім Світового центру даних (СЦД), факультети та інститути КПІ: факультет біомедичної інженерії, факультет соціології і права, факультет біотехнологій та біотехніки, факультет прикладної математики, факультет інформатики та обчислювальної техніки та фізико-математичний факультет.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

1. Прошу членів ректорату долучитися до опрацювання і завершення створення концепції інтеграції всіх підрозділів до єдиного науково-освітнього  простору   університету, після чого її можна буде оприлюднити на ресурсах КПІ.

2. Співпраця з Китаєм і відкриття у нас їхнього центру є для КПІ стратегічно  важливим напрямком, як і інші партнерські проєкти з цією країною, тож тримайте це питання в полі свого зору.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота (основні заходи):

 • з метою визначення першочергових та другорядних робіт у зв'язку з пандемією і можливим скороченням бюджету, переглянуто план виконання ремонтно-відновлюваних робіт у навчальних корпусах і об'єктах господарського призначення університету;
 • здійснили обхід території університету спільно з представником районного ДСНС щодо виконання приписів пожежної безпеки (по корпусу №26 вже усунено 22 приписи з 24), готуємо спільно із юридичним управлінням листи-відповіді;
 • розробили нову інструкцію про заходи пожежної безпеки у приміщеннях університету та загальні правила пожежної безпеки згідно з ISO 6309;
 • продовжуємо класти тротуарну плитку у скверику біля 17-го та 20-го навчальних корпусів;
 • провели санітарне обрізання дерев навколо розташованих на території університету житлових будинків;
 • здійснили кронування каштанів на парковій алеї;
 • спільно із Медіалабораторією працюємо над створенням відеоролику про благоустрій території для майбутнього звіту;
 • щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами.

Соціальний напрям:

 • збирали заявки та формували список на закупівлю засобів особистого захисту для співробітників та здобувачів вищої освіти;
 • надавали послуги з харчування для курсантів ІСЗЗІ;
 • провели наради та консультації, за результатами яких підготували сценарії реалізації заходів оздоровчого сезону 2020 року;
 • провели засідання тендерного комітету в дистанційному режимі.

Напрям безпеки:

 • продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;
 • упродовж минулого тижня і під час святкування Великодня серйозних  правопорушень виявлено не було.

Обговорення, коментар і доручення М.З. Згуровського

1. Карантин, напевно, буде продовжено. Тому прошу підготувати варіанти сценаріїв організації відпочинку співробітників і студентів на базах відпочинку залежно від того, наскільки довго він триватиме. Головну увагу при цьому звернути на витрати, необхідні для їх реалізації.

2. Прошу звернути увагу на забезпечення пожежної безпеки в корпусі №26. Ми в черговий раз отримали відповідні приписи від пожежної служби і, звісно, будемо працювати над їх усуненням. Але проблема існує, в корпусі працюють люди, тому ми мусимо привести протипожежний стан у цьому корпусі у відповідність до вимог чинних нормативно-правових актів.

Директор департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Кошти, передбачені кошторисом загального фонду бюджету університету, отримали в повному обсязі. Заробітну плату співробітникам за першу половину квітня виплачено. Стипендію нараховано, студенти її отримають на картки 21 квітня.

Щодо проплат по спеціальному фонду. Поточні видатки сплачуються швидко. Проплати видатків розвитку проводяться Казначейством з затримкою в середньому на тиждень.

Отримали ліміти  на виконання НДР за новими темами по загальному фонду. Терміново плануємо кошти за темами та доводимо до їхніх керівників.

Звітність за 1-й квартал 2020 р. до Казначейства надано своєчасно. Зауважень немає.

Кошти загального фонду першого кварталу використані за призначенням. Економія по комунальних послугах по загальному фонду бюджету склала 12,0 млн грн.

По спеціальному фонду/платні послуги/ річний кошторис складає 290,7 млн грн. За 1-й квартал надійшло 106,0 млн грн, тобто кошторис виконано на 36,5%.

Взяли участь у засіданні Ради розвитку університету. Було підготовлено кошторис  Фонду. Він, в основному, був схвалений.

Взяли участь у відеоконференціі з представниками НАЗЯВО.

Підготували та узгодили Положення про надання платних послуг.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Попри те, що фінансування університету поки що не скорочено, слід бути готовими до того, що його все ж таки зменшать. Вам потрібно дуже розумно спланувати наповнення Фонду розвитку для того, щоб другу  половину року і зимовий період ми пройшли стабільно настільки, щоб і людей підтримати, і матеріальна база університету була в порядку. Ви та департамент, яким ви керуєте, є головними дійовими особами в цьому процесі. Тож думаймо про ближчі шість, десять непростих місяців.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Нині в студмістечку немає жодного студента, який хворіє на ГРЗ.

Усі студенти, які повернулися в гуртожитки після 14-денного проживання в ізоляторі, переселені в свої кімнати.

З 01 квітня до дирекції студмістечка від студентів надійшло 1600 заяв про дистанційне виселення.

АТП надало студмістечку мікроавтобус, який забезпечує доставку частини співробітників на роботу і з роботи. Окрім того, перепускний режим забезпечується силами адміністрації гуртожитків, співробітниками департаменту безпеки та свідомої частини студентства.

Прибирання та дезінфекція приміщень виконуються в необхідному обсязі.

Порушень правил внутрішнього розпорядку та правопорядку за тиждень не зафіксовано.

Готуємо подання про преміювання тих, хто виконує роботу співробітників, які нині не в змозі дістатися роботи і виконувати свої обов'язки.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Ваш напрям є надзвичайно важливим. Те, що в студмістечку нині проживають понад 3000 студентів, - це досить великий ризик розповсюдження захворювання. Тому запобіжні заходи щодо унеможливлення захворювань у гуртожитках є для нас критично важливими.Це ваш головний пріоритет.

Помічник ректора з історико-архітектурних питань, завідувач кафедри загальної фізики В. Й. Котовський

Робота над пам'ятникомО. Лелеченку

Встановлення п`єдесталу пам`ятника з відповідними надписами переноситься на 23 квітня поточного року. Бронзова частина (погруддя з художніми елементами) нині в обробці. Встановлення відкладається до 29 квітня. Зважаючи на ці обставини, монтаж пам`ятника в цілому може відбутися 29-30 квітня. Відтермінування пов`язане з низкою проблем, насамперед з карантинними обмеженнями.

Діяльність Ради з питань розвитку

17 квітня поточного року відбулося перше засідання Ради з питань розвитку університету. Людмила Григорівна Субботіна представила і детально розповіла про його кошторис та план використання коштів. Рішення одноголосно підтримали всі члени Ради, що оформлено відповідним протоколом.

Директор Науково-технічної бібліотеки КПІ О. М. Бруй

Серед низки інших заходів хочу окремо звернути увагу на те, що бібліотека отримала два тестових доступи до дуже важливих ресурсів: академічного видавництва DeGruyter (доступ до повних текстів близько 75000 електронних книг з різних галузей знань) та платформи Access Engineering від видавничої компанії McGraw-HillEducation (це онлайнова довідкова та освітня політематична платформа з усіх галузей інженерної справи, призначена для підготовки, підвищення кваліфікації та допомоги у практичній діяльності представників інженерних спеціальностей). Продовжуємо надавати відповідні послуги дослідникам і студентам.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А. Жученко

На цьому тижні завершилась виїзна дистанційна експертиза за освітніми програмами ІПСА «Системний аналіз та управління» та ВПІ «Технології друкованих та електронних видань». Попередні результати експертизи очікуються 30.04. Провели низку дистанційних організаційних нарад з гарантами освітніх програм та зустрічей з експертами НАЗЯВО.

Опрацьовуємо пропозиції експертів.

Наступного тижня починає свою роботу експертна група НАЗЯВО з акредитації трьох освітніх програм спеціальності «Філологія» ФЛ. У четвер провели консультативну нараду з гарантами ОП та деканом ФЛ.

Директор Інституту моніторингу якості освіти М. М. Перестюк

Наш аналітично-дослідницький центр завершив аналіз питань організації практики на факультетах. Будемо опрацьовувати отримані матеріали як компоненти при побудові профілів кафедр.  Центр тестування також завершив опрацювання результатів ректорського контролю знань студентів 3-го курсу. За напрямом доуніверситетської підготовки готуємо проведення випускних робіт у дистанційному режимі. 

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Дякую за оперативне висвітлення співробітниками Медіацентру діяльності університету. Прошу спільно з Наталією Семінською звернути увагу на питання, які сьогодні найбільше хвилюють студентів і співробітників.  Наталія Валеріївна інтегруватиме цю інформацію, яку потім потрібно давати в інформаційний простір. 

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Оновлюється програмне забезпечення адміністративної діяльності університету. Почали впровадження системи електронного документообігу «Мегаполіс».

Відстежуються кадрові питання: кількість працівників, які працюють дистанційно, або тих, хто змушений піти на вимушений простій.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Прошу не забувати про питання інформатизації діяльності університету. Слід постійно бути в курсі того, які системи ми маємо втілювати в першу чергу. Без цього, за нових умов, ми ефективно працювати не зможемо.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я. Ю. Цимбаленко

В університеті затверджено антикорупційну програму. Прошу неухильно її дотримуватися. У ній визначено певні зобов'язання кожному керівникові.

Голова об'єднаного профкому КПІ М. О. Безуглий

16 квітня завершилася кампанія подання пропозицій і доповнень до проєктуКолективного договору і Стратегії розвитку університету. Готуємо протокол їх розгляду. До кінцятижняйого буде підписано.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Прошу після підписання нової колективної угоди на 2020 рік оперативно її оприлюднити і поінформувати громадськість про те, що новий Колективний договір і нова Стратегія розвитку університету набрали чинності. Люди мають знати, що ці документи вступили в дію, і ми працюємо відповідно до їх положень.

Секретар засідання, керівник секретаріату ректора Б.І. Дуда

Дата події