Міжнародний семінар з проекту MASTIS на ФІОТ

12–13 березня 2019 року на базі факультету інформатики та обчислювальної техніки пройшов міжнародний семінар у рамках проекту "MASTIS – Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems" ("Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем") за програмою Європейського Союзу Erasmus+.  

Від українських учасників були представлені університети: НТУ "ХПІ", КПІ ім. Ігоря Сікорського, Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, Вінницький НТУ, НУ "Львівська політехніка", Херсонський державний  університет. Європейський консорціум представляли професори Jean Hugues Chauchat, координатор проекту з Університету Ліон 2 ім. братів Люм'єр (Франція);  Tommaso Federici з Університету Luiss Guido Carli (Італія), Jens Brunk з Вестфальського університету ім. Вільгельма (Німеччина), Borut Werber з Університету у Мариборі (Словенія), Eli Hustad з Університету Агдера (Норвегія). Організатори семінару – кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління (АСОІУ).

Учасників семінару привітали: проректор з міжнародних зв'язків чл.-кор. НАН України С.І.Сидоренко, який передав привітання від ректора М.З.Згуровського та побажав успіхів у роботі семінару, та заступник декана ФІОТ О.І.Лісовиченко, який підкреслив унікальну можливість для фахівців з різних міст України й зарубіжжя зібратися разом та обговорити рекомендації щодо результатів і перспектив розвитку проекту MASTIS.  

Мета проекту полягає в поліпшенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства, в наданні можливості університетам наблизитися до змін на світовому ринку праці та в освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців, надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць у сфері інформаційних систем з метою сприяння працевлаштуванню. Завдяки цьому проекту Україна отримала програму підготовки магістрів з інформаційних систем європейського рівня, яка гармонізована з вимогами ІТ-індустрії України та європейськими вимогами до ІТ-професій.

Програма підготовки магістрів з інформаційних систем у проекті MASTIS реалізується в таких навчальних дисциплінах:

  • Розгортання та впровадження інформаційних систем (Information System Development and Deployment);
  • Інфраструктура інформаційних технологій (Information Technology Infrastructure);
  • Управління проектами інформаційних систем (Management of Information System Projects);
  • Інновації та підприємництво (Innovations and Entrepreneurship);
  • Управління архітектурою підприємств (Enterprise Architecture Management);
  • Стратегія розвитку інформаційних систем (Information System Strategy);
  • Бази та сховища даних (DB and Data Warehousing);
  • Безпека інформаційних систем (Information System Security).

У своїх виступах представники КПІ ім. Ігоря Сікорського розповіли про викладання дисциплін освітньої програми проекту: методи навчання,  результати успішності студентів та їх сприйняття матеріалу, результати опитування студентів, які вивчали дисципліни проекту MASTIS. Доцент М.О.Сперкач, яка викладала  дисципліну "Управління проектами інформаційних систем", у своїй презентації показала технологію проведення ділових ігор з методів Scrum та Kanban управління проектами. Презентація курсу "Управління архітектурою підприємств", з якою виступила координатор проекту в КПІ ім. Ігоря Сікорського доц. Т.В.Ковалюк, продемонструвала цілі, результати навчання, компетенції, яких набули студенти. Для активізації вмотивованості студентів були запропоновані нестандартні підходи до викладання у вигляді методу кейсів, ділових ігор, хакатону, семінарів-дискусій, командних презентацій з питань, що виносились на самостійну роботу, вікторин, розв'язання кросвордів.

У презентації курсу "Великі дані та сховища даних", яку представив ст. викладач Ю.О.Олійник, було розглянуто основні інструменти для аналітики big data та сфери їх застосування. Жваву дискусію викликала презентація курсу "Розробка та впровадження інформаційних систем", з якою виступив професор В.М.Томашевський. Лектор показав, як традиційні технології та методи можна застосувати для розв'язання нестандартних задач розробки і впровадження ІС. Зміст дисципліни "Стратегія інформаційних систем" та методи навчання продемонструвала доц. Т.О.Тєлишева. Її презентація показала складність і багатогранність цієї дисципліни: необхідність володіти аналітикою бізнес-процесів, орієнтуватися в технології менеджменту інформаційних систем, мати обізнаність з проведення аудиту ІС тощо.

У роботі семінару взяли участь і магістранти, які поділилися своїми враженнями від вивчених дисциплін, впливу цих дисциплін на розвиток їх знань, умінь та кар'єри,  сприйняття нових методів навчання. Учасники семінару відзначили креативність студентів та високий рівень володіння ними англійською. Студенти продемонстрували свої стартапи, також відбувся скайп-сеанс зв'язку з Г.Шехетом, який за програмою академічної мобільності проходить стажування в ІТ-компанії в Сан-Франциско (США).

До участі в семінарі долучилися представники ІТ-компаній, з якими співпрацює кафедра АСОІУ. З питаннями професійної орієнтації студентів, працевлаштування та розвитку професійної кваліфікації присутніх ознайомив менеджер компанії  Data Art А.Михайлюк. З доповіддю про зміст та структуру магістерської дисертації з інформаційних систем виступила доцент О.Г. Жданова. Розширення можливостей для реалізації магістерської програми з інформаційних систем продемонструвала доц. М.О.Сперкач. Обговорювались питання залучення викладачів з ІТ-індустрії, участі студентів і викладачів у міжнародних конференціях і хакатонах, виконання реальних проектів.

Варто відзначити високу оцінку організації семінару, змісту доповідей та активності викладачів і студентів, яку дали координатор проекту Jean Hugues Сhauchat та його колеги з університетів Європейського Союзу.

Інф. ФІОТ