Виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку пройшло ввечері 4 грудня в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Народні депутати, які нині відповідають за законодавче забезпечення економічного розвитку нашої держави та визначення його стратегічних напрямів, ознайомилися з експозиціями Державного політехнічного музею при університеті й зустрілися з керівництвом та провідними науковцями КПІ.
Відповідно до попередніх домовленостей з керівництвом Комітету для гостей було зроблено низку презентацій.

Насамперед про створену в КПІ Інноваційну екосистему «Sikorsky Challenge» як модель майбутнього високотехнологічного розвитку економіки України та про її переваги, можливості й статистику виведення на ринки реалізованих у цьому середовищі інноваційних проєктів розповів присутнім проректор з наукової роботи Віталій Пасічник.

«Керівництво країни започатковує перехід на інноваційні рейки розвитку. Саме тому ми сьогодні тут, адже ми знаємо, що така модель уже є, вона працює, – наголосив після цього виступу перший заступник голови Комітету Сергій Тарута. – Тож треба ваш досвід брати за приклад і далі тиражувати для забезпечення розвитку економіки».

Ще однією презентацією, яка надзвичайно зацікавила гостей, стала презентація «Інноваційно-аналітичний ситуаційний центр як інструмент аналізу та прогнозування поведінки складних соціоекономічних систем», з якою виступив ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський. Він розповів, що те море інформації, яке функціонує нині у світі, має бути обробленим і осмисленим, щоб на базі цього осмислення можна було приймати відповідні рішення та вибудовувати певні стратегії розвитку. Задля такої обробки і створюються центри, які працюють з надвеликими обсягами інформації, тобто використовують методи та інструментарій Big Data. У діяльності таких центрів передусім зацікавлені особи, які ухвалюють рішення державного рівня – високопосадовці, депутати, керівники стратегічно важливих підприємств тощо. Саме для цього засновано й Інноваційно-аналітичний ситуаційний центр КПІ. Михайло Згуровський також розповів про наукові методики побудови й аналізу сценаріїв розвитку тих або інших процесів та вироблення Інноваційно-аналітичним ситуаційним центром відповідних рекомендацій. «В основі методології їхнього вироблення лежить так звана методологія передбачення, або Форсайту, яка дозволяє репрезентувати майбутнє, що не може бути інтерпретованим як звичайне продовження минулого, як це робиться при використанні методології прогнозування, – пояснив він. – Адже прогнозування – це результат побудови певного сценарію на основі даних і трендів минулого, що екстраполюються на якісь часові відтинки майбутнього. Але якщо ми перебуваємо на етапі зламоподібного розвитку, минуле вже не відображатиме адекватно майбутнього, оскільки це майбутнє набуватиме принципово нового змісту, форми, структури. Отож прогнози даватимуть хибні результати, і для вибудови сценаріїв майбутнього потрібно використовувати саме методологію Форсайту…». На базі вивчення групи таких ймовірних сценаріїв, тобто проведення так званого сценарного аналізу, і розробляються стратегічно важливі рішення – чи то на рівні галузі, чи то на рівні регіону, чи то на рівні держави. Михайло Згуровський, окрім того, познайомив депутатів з методами сценарного аналізу, методиками обробки результатів досліджень і вироблення відповідних рекомендацій для прийняття оптимальних рішень, а також з деякими результатами Форсайту соціально-економічного розвитку України на середньому та довгостроковому часових горизонтах.

Депутатам також було представлено інформацію про космічну програму КПІ, досвід роботи співробітників університету в космічних проєктах, нинішні напрацювання у цій сфері, зокрема про лінійку наносупутників КПІ та її перспективи – про все це розповів гостям голова Вченої ради університету академік НАН України Михайло Ільченко.

Останньою, відповідно до порядку денного, була презентація «Водозабезпечення України. Проблеми та шляхи вирішення». Її було присвячено шляхам вирішення проблеми забезпечення населення чистою водою, яка в багатьох регіонах, надто на сході України, є надзвичайно болючою. Про наукові й технологічні рішення, напрацьовані у цій царині в КПІ, розповів завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічного факультету професор Микола Гомеля. Доповнив його президент компанії «Технології природи» Володимир Рисухін – він поінформував учасників засідання про позитивний досвід спорудження першого на пострадянському просторі заводу з очищення шахтних вод для ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (який, на жаль, нині перебуває на окупованій території), та співпраці в проєктах з водоочищення та водопідготовки з науковцями КПІ.
Після обговорення презентацій учасники виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку домовилися з керівництвом університету про продовження зустрічей, але вже за темами, які стосуватимуться окремих напрямів його діяльності, а також про можливе залучення фахівців НАН України та вищої школи, зокрема й КПІ, до розробки законопроєктів відповідного спрямування.

Дата події