28–30 жовтня в КПІ ім. Ігоря Сікорського проходила VI Міжнародна конференція з високих технологій у матеріалознавстві "HighMatTech-2019".

Організатори конференції – НАН України, МОН України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Українське матеріалознавче товариство. 

Найактуальніші теми, які були висвітлені на конференції, такі:

 • Фундаментальні аспекти сучасного матеріалознавства.
 • Металеві матеріали та технології їх виробництва.
 • Оксидні матеріали, включаючи мультиферроїки.
 • Неоксидні матеріали, включаючи надвисокотемпературну кераміку.
 • Порошкова металургія.
 • Низькорозмірні матеріали для різних застосувань.
 • Композиційні матеріали, у тому числі багатофункціональні.
 • Технологія поверхні.
 • Cучасні технології з'єднання матеріалів.
 • Обладнання та методи атестації матеріалів.
 • Матеріали для наноелектроніки та нанофотоніки.
 • Матеріали для застосування в енергетиці.
 • Передові технології переробки промислових відходів.

У роботі конференції взяли участь близько 150 провідних фахівців, учених, представників осередків Українського матеріалознавчого товариства з України, науковці з Грузії і Республіки Білорусь, а також 62 студенти і 42 молодих учених.

У перший день роботи конференцію відкрив голова оргкомітету – чл.-кор. НАН України, президент Українського матеріалознавчого товариства А.В. Рагуля. На пленарному засіданні з доповідями виступили відомі вчені: академік НАН України С.О. Фірстов, чл.-кореспонденти НАН України Ю.В. Мільман, А.В. Рагуля, О.М. Григор'єв. У доповідях пленарного засідання були охоплені такі напрями: високоентропійні сплави; наноматеріалознавство; матеріалознавчі аспекти фізики пластичності; кераміка функціонального та конструкційного призначення; композиційні матеріали.  Було проведено спеціальну нараду щодо можливостей міжнародного співробітництва із зазначених напрямів.

У наступні дні конференція продовжувалась на інженерно-фізичному факультеті. Дослідження науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського були представлені практично на всіх секціях конференції, вони виступили з доповідями, які стосувалися порошкової металургії, фундаментальних основ сучасного матеріалознавства, проблем створення кераміки функціонального та конструкційного призначення, інженерії поверхні, надміцних та надтвердих композиційних інструментальних матеріалів, наноматеріалознавства та ін.

Проведення міжнародної наукової конференції "HighMatTech-2019" дало можливість обміну інформацією та останніми науковими результатами і сприятиме розширенню участі у міжнародних та європейських наукових програмах, входженню у світовий науковий простір, налагодженню зв'язків між ученими-матеріалознавцями та промисловими підприємствами, а також зануренню студентів у науково-дослідну роботу та набуттю ними наукового досвіду.

Олександра Юркова, заступник декана ІФФ

Дата події