На засіданні Вченої ради: 07.10.2019

7 жовтня 2019 р. відбулося чергове засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

На початку засідання голова Вченої ради М.Ю.Ільченко привітав ювіляра – завідувача кафедри електронної інженерії д.т.н., професора Володимира Івановича Тимофєєва, а також вручив атестат професора д.т.н., професору кафедри електронних приладів та пристроїв Анатолію Івановичу Кузьмичєву.

Після цього відбулося вручення Подяк МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та плідну науково-педагогічну діяльність співробітникам нашого університету: доценту кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем Максиму Олександровичу Маркіну та доценту кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем Ользі Миколаївні Маркіній.

Першим питанням порядку денного за доповіддю першого проректора Ю.І.Якименка Вчена рада затвердила зміни у структурі підрозділів університету: Механіко-машинобудівного інституту, Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, інженерно-хімічного та хіміко-технологічного факультетів.

Наступним було розглянуто "Положення про призначення деканів факультетів/директорів інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського". Доповідав перший проректор Ю.І. Якименко. Він представив Тимчасовий порядок призначення керівника факультету (навчально-наукового інституту) КПІ ім. Ігоря Сікорського і повідомив про те, що Тимчасовий порядок приймається у зв'язку з тим, що Верховна Рада України внесла низку змін до Закону України "Про вищу освіту"; він має діяти до внесення відповідних змін до Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Далі було заслухано питання про зміни до Положення про Вчену раду та склад постійних комісій Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Доповідав голова Вченої ради М.Ю.Ільченко. Було оголошено про створення наступних постійно діючих комісій Вченої ради: з освітньої діяльності, з атестації наукових кадрів, з наукової та інноваційної діяльності, з експертно-правових питань, з міжнародних зв'язків, з питань етики та академічної доброчесності, з економіки та фінансів університету, з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів, а також науково-технічної комісії з розгляду спеціальних питань. Членам Вченої ради було запропоновано за бажанням вносити свої кандидатури до складу зазначених комісій.

Наступним було розглянуто питання про "Положення про участь КПІ ім. Ігоря Сікорського в університетських рейтингах". Доповідав директор ФТІ О.М.Новіков. Він представив результати участі КПІ ім. Ігоря Сікорського у світових рейтингах та визначив завдання з покращення наявних показників.

Насамкінець було розглянуто конкурсні питання і поточні справи, зокрема інформацію про Фестиваль інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2019", затвердження кандидатур на отримання стипендій компанії "Мелексіс-Україна", про рекомендацію до друку періодичних наукових видань університету.