26 квітня 2019 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася Друга науково-практична конференція "Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності", присвячена Міжнародному дню інтелектуальної власності. Співорганізаторами цієї події виступили Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності та Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України.

Відкрили конференцію проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського М.Ю. Ільченко, заступник директора Департаменту розвитку інноваційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Б.М. Падучак, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України О.П. Орлюк, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Г.О. Андрощук і перший заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України О.Д. Довгань. Голова програмного комітету конференції В.А. Барбаш здійснював модерацію заходу.

Основна увага на конференції зосереджувалася на розробці та впровадженні політики у сфері інтелектуальної власності для університетів і наукових установ в Україні, розподілу прав інтелектуальної власності в договорах з проведення досліджень і розробок між університетами, науковими установами та підприємствами в державах-членах ЄС та Україні, проблемах комерціалізації інтелектуальної власності університетами України. Розглядалися також питання створення стартапів на основі інтелектуальної власності, що є досить актуальним для КПІ. До того ж розкривалися питання охорони об'єктів патентних прав в Україні, запобігання зловживанню правами інтелектуальної власності. Проблематика комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності розкривалася в розрізі країн прискореного розвитку саме у період Четвертої промислової революції (Індустрії 4.0). Окремо зроблено наголос на проблемі розмежування рівнів правового регулювання захисту комерційної таємниці в Україні. Неабиякий інтерес учасники конференції виявили до доповіді студентки КНЕУ Юлії Лахай "Карикатура в авторському праві: межі дозволеного".

Організаційним комітетом конференції за матеріалами тез і виступів учасників розроблено рекомендації для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства освіти і науки України, департаменту науки та інноватики університету. 

Загалом, конференція стала продовженням тісної співпраці трьох структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, фахівці яких безпосередньо беруть участь у створенні, охороні, захисті та комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, а саме ФСП, ММІ та ФММ. Організатори планують і надалі продовжувати цю традицію співпраці факультетів та інститутів КПІ, інших закладів вищої освіти, підприємств і організацій України. 

С.Ю. Петряєв, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП;
А.С. Ромашко, кафедра конструювання верстатів та машин ММІ;
С.В. Войтко, кафедра  міжнародної економіки ФММ

Дата події