Доброю традицією для кафедри менеджменту стало проведення щовесни Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні підходи до управління підприємством" – для обговорення актуальних питань управління підприємствами в контексті загострення соціально-економічних, політичних та інституційних протиріч розвитку економіки і суспільства, обміну знаннями й передовим досвідом. Ювілейна, десята, пройшла 11 квітня 2019 р.

За десять років існування конференція перетворилась на потужну рушійну силу формування наукових підвалин і набуття практичних менеджерських навичок для студентів ФММ. За ці роки у ній взяли участь понад тисячу учасників з більш ніж тридцяти ЗВО України. Відвідували захід й іноземні гості.

Урочисте відкриття цьогорічної конференції відбулося в НТБ ім. Г.І. Денисенка – студентському просторі Belka. У ньому взяв участь В.Г.Герасимчук – професор кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського. Завідувач кафедри менеджменту проф. В.В. Дергачова у вітальному слові підкреслила важливість проведення конференції для підсилення освітнього та наукового рівня студентів, аспірантів і молодих учених, реалізації їх творчого потенціалу.

Було заслухано доповіді: Є.В.Хлобистова – професора кафедри екології НаУКМА та prof. Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna (Polska, Bielsko-Biala)  – "Сталий розвиток та екологічна безпека на транскордонних територіях (Схід-Захід)", О.М.Ляшенко – професора кафедри менеджменту ФММ – "Поліфонія менеджменту: сучасні виклики", С.В.Смерічевської – професора кафедри логістики НАУ – "Стратегія тотальної логістизації національної економіки: реалії та перспективи", В.М.Тупкала – завідувача кафедри менеджменту та інформаційних технологій Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія" – "Методичні  засади системного підходу щодо забезпечення бізнес-стійкості підприємства".

Перед учасниками конференції також виступили колишні випускники кафедри менеджменту, а нині представники сфери бізнесу: С.В.Буковинський, менеджер управління Департаменту нагляду НБУ (доповідь "Сучасні тенденції розвитку бізнес-спільноти, або Стартап для великого бізнесу"); М.С.Мороз, PR-спеціаліст у Програмі сприяння громадській активності "Долучайся!" (доповідь "Міжнародні проекти в Україні: сутність, особливості, успішні підходи"); В.П.Панченко, телеведуча Newsone (доповідь: "П'ятдесят відтінків телевізійного менеджменту"); В.Б.Рзаєва, бренд-менеджер ТОВ "Галицький фонд" (доповідь "Сучасні інноваційні стратегії розвитку багатопрофільного державного медичного закладу").

Для учасників конференції викладачі кафедри підготували і провели воркшоп "Розвиток критичного мислення: мистецтво ставити питання" та "Розвиток креативного мислення з використанням стратегічного планування". 

У конференції (очна/дистанційна участь) взяли участь фахівці, вчені різних закладів вищої освіти та державних установ України, а також Польщі. Особливу увагу в доповідях було приділено науковим та прикладним аспектам управління в різних галузях та сферах реального сектору економіки. Представлені дослідження спрямовано на вирішення важливих економічних питань, вони розкривають проблематику інноваційно-інвестиційного підприємництва, реалізації міжнародного бізнесу в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів, менеджменту сучасного бізнесу з урахуванням трансформаційних перетворень економіки, вітчизняного та закордонного досвіду логістики та управління ланцюгами поставок. Автори кращих доповідей були відзначені дипломами та грамотами. За результатами конференції видано збірник тез доповідей. 

Проведення конференції на високому організаційному та науковому рівні стало можливим завдяки командному підходу до співпраці членів організаційного комітету, викладачів та аспірантів кафедри менеджменту.

В.В. Дергачова, проф., К.О. Бояринова, доц., Г.А. Мохонько, доц., ФММ

Дата події