Світова концепція сталого розвитку побудована на необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Усвідомлюючи глобальне виснаження світових життєво важливих природних і невідновлюваних ресурсів, прагнучи зробити свій внесок у покращання якості життя на планеті, члени шведської родини Нобелів виступили засновниками Нобелівського фонду сталого розвитку (НФСР). Засновники Фонду вважають, що економічне та соціальне здоров'я цивілізації значною мірою залежить від наявності енергії і сталого підходу до сільського та лісового господарств, промислового виробництва, очищення води. Це потребує значних інтелектуальних і фінансових зусиль. Метою Нобелівського фонду сталого розвитку є допомога саме в цьому напрямі.

Відповідно до Угоди між КПІ ім. Ігоря Сікорського та НФСР базовою національною інституцією України для Фонду виступає наш університет, на базі якого організовано і роботу секретаріату Національного номінаційного комітету України.

До складу Національного номінаційного комітету України увійшли визнані в Україні вчені, які користуються незаперечним авторитетом і довірою в академічному середовищі і наукові інтереси яких належать до сфер, наближених до місії НФСР. Серед них – президент НАН України академік Б.Є. Патон (голова Комітету), перший віце-президент НАН України академік А.Г. Наумовець, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік М.З. Згуровський,  академіки О.О. Кришталь, В.О. Кошечко, член-кор. НАН України Г.М. Зінов`єв, заступник голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки В.С. Стогній, завідувачі кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського акад. А.А. Халатов, акад. І.В. Кривцун, член-кор. С.І. Сидоренко, проф. В.Б. Максименко.

20 лютого 2019 р. під головуванням академіка Б. Є. Патона відбулося засідання Національного номінаційного комітету України з премії Нобелівського фонду сталого розвитку.

Комітет розглянув результати експертизи робіт, висунутих від організацій і вчених України для участі в національному етапі першого конкурсу 2018–2019 років на премію Нобелівського фонду сталого розвитку, зокрема від Інституту кібернетики НАН України, від Харківського національного університету радіоелектроніки та ін.

Після розгляду та обговорення результатів експертизи Комітет ухвалив висунути від України для участі в наступному етапі експертного розгляду конкурсу проект Світового центру даних "Геоінформатика та сталий розвиток" Міжнародної наукової ради: "Розробка он-лайн платформи системного аналізу і сценарного планування сталого розвитку країн і регіонів світу в контексті якості та безпеки життя людей".

Інформація про засідання Національного номінаційного комітету України буде доступною також на його сайті за адресою https://nobelsd.kpi.ua.

Дата події