2 листопада 2018 року відбулася презентація і гасіння трьох нових поштових марок, які вводяться в обіг для оплати послуг поштового зв'язку в Україні. Ці марки присвячені винаходам, які прославили Україну на весь світ. Одна з марок присвячена винаходу принципово нового типу електродвигуна – п'єзодвигуна, автором якого є старший науковий співробітник КПІ В'ячеслав Васильович Лавриненко.

Винахід було зроблено у 1964 році. Молодий фахівець В.В.Лавриненко на кафедрі діелектриків і напівпровідників (нині – кафедра мікроелектроніки ФЕЛ) проводив дослідження силового п'єзотрансформатора та виявив його обертання у тримачі. Дослідивши це явище, він створив перший у світі п'єзоелектричний двигун обертання, а згодом і лінійний п'єзодвигун для приводу реле. Роботи В'ячеслава Васильовича на десятиріччя випереджали подібні роботи за кордоном. У подальшому В.В.Лавриненко розробив усі основні принципи роботи і конструкції п'єзодвигунів. На винахід п'єзодвигуна було одержано більше ніж 200 авторських свідоцтв і патентів, понад 50 з яких – патенти у зарубіжних країнах.

Враховуючи перспективність використання п'єзодвигунів, при кафедрі мікроелектроніки було створено галузеву лабораторію п'єзодвигунів, яку очолив В.В.Лавриненко. Розробки цієї лабораторії втілено в серійне виробництво двигунів для відеомагнітофону "Електроніка-532", для діапроектора "Днепр-2", для кінокамер, приводів торговельних автоматів, шарових кранів тощо. На цей час у різних країнах світу серійно виготовляють мільйони п'єзодвигунів різного призначення.

Винахід п'єзодвигуна, безумовно, належить до видатних винаходів світу. На жаль, у нашій державі наразі немає підприємств, які б серійно виготовляли п'єзодвигуни. Сьогодні В.В.Лавриненко продовжує роботу над удосконаленням п'єзодвигунів на дуже скромній посаді інженера кафедри мікроелектроніки.

О.В. Борисов, в.о. зав. кафедри мікроелектроніки

Дата події