25 жовтня в стінах КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Світові конфлікти у ХХІ сторіччі: філософська рефлексія соціальних, економічних, екологічних, політичних та релігійних аспектів".

Пленарне засідання відкрив декан ФСП к. філос. н. А.А.Мельниченко. Його вступне слово містило не лише традиційне привітання й побажання плідної роботи та конструктивного діалогу, але й окреслювало комплекс складних питань, що містить багатовимірна проблема світових конфліктів у ХХІ сторіччі.  Анатолій Анатолійович звернув увагу на роль саме філософської рефлексії в розумінні витоків цього явища та зазначив особливу затребуваність тих знань, якими сьогодні має володіти людина – "…не викривлене уявлення про характер та закономірності розвитку суспільних відносин у межах конкретної суспільно-економічної формації". Декан також підкреслив, що в КПІ ім. Ігоря Сікорського вперше в нашій державі у 2017 році була започаткована підготовка фахівців з врегулювання конфліктів та медіації, які можуть допомогти окремим соціальним групам – учасникам конфлікту.

Виступ завідувача кафедри філософії Б.В.Новікова було присвячено феномену війни в оптиці ХХІ сторіччя. Спираючись на логіку історичного процесу як стародавнього світу, так і відносно недавніх подій, наукові факти та статистичні дані, філософ розкрив ту реальність, впритул обличчям до якої людство існує сьогодні: "або – або". Тільки невігластво допомагає його носіям не мати страху. Але якою ціною? На терези безвідповідальності покладене життя в усіх його формах та проявах.

Попри багатомірність проблематики світових конфліктів і пронизливе для кожного з нас звучання цієї теми, всі виступи мали не алармістський характер, а містили глибокий дослідницький підхід, історико-філософську аргументацію, відображали напрями сучасних наукових розвідок. Виступи учасників пленарного засідання стосувалися низки актуальних вимірів філософського осмислення феноменів війни та миру: когнітивних (проф. О.М.Рубанець), онтологічних (асп. С.В.Алушкін), технологічних (доц. І.А.Муратова), антропологічних (канд. філос. наук М.О.Колотило), релігійних (канд. філос. наук С.С.Ставрояні). Філософське бачення концепту "вічного миру" у своїх виступах представили доц. В.Г.Семенов та викл. Н.В.Денисенко. Осмисленню проблеми сучасних форм рабства, що продовжує лишатися одним з найбільш конфліктогенних чинників у суспільстві, була присвячена доповідь студентки ФСП Ольги Петрової.

По завершенню пленарної частини конференції професійною роботою представників відділу технічних засобів навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського було налагоджено скайп-зв'язок з учасниками з інших міст. Проблематика діалогу продовжувала одну із стратегічних ліній у питанні налагодження й вирішення конфліктів – сфері соціальної роботи. Студенти ФСП – майбутні соціальні працівники – заслухали і обговорили разом зі своїми колегами з Криворізького педагогічного університету доповіді на такі актуальні теми, як домашнє насильство в Україні та шляхи його подолання, реабілітація військовослужбовців по завершенню військових дій, роль соціальної роботи у вирішенні проблем тимчасових переселенців та ін. Відбувся обмін думками, який, на думку учасників медіа-платформи, був важливим та корисним, і мав як теоретичну, так і прикладну спрямованість подальшої взаємодії.

Останнім етапом конференції стала секційна робота – доповідями, основні ідеї яких були сформульовані в тезах, що увійшли до збірника матеріалів конференції. Після виступів проходило активне обговорення доповідей.

По завершенню конференції всі учасники дійшли спільного висновку: отримані в процесі колективної рефлексії відповіді актуалізують нові, не менш вагомі питання, що потребують окремого осмислення в рамках наступних заходів. Суспільний запит на проведення публічних зустрічей стосовно найбільш гострих та актуальних проблем сьогодення є великим, а відтак, наукові дискусії триватимуть!

І.К.Покулита, доцент каф. філософії ФСП
М.О.Колотило, викладач каф. філософії ФСП

Дата події