Міжнародна конференція "Стохастичні рівняння, граничні теореми та статистика випадкових процесів"

17–22 вересня 2018 р. в нашому університеті пройшла Міжнародна науково-практична конференція "Стохастичні рівняння, граничні теореми та статистика випадкових процесів", присвячена 100-річчю від дня народження відомого українського вченого Йосипа Ілліча Гіхмана. Значення цієї людини для теорії випадкових процесів важко переоцінити: достатньо згадати, що він разом з японським математиком К. Іто створив теорію стохастичних диференціальних рівнянь, яка нині є базою для опису багатьох природних та соціальних явищ, у тому числі флуктуації цін на фінансових ринках.

Серед організаторів конференції – КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститут математики НАН України та Університет Осло (Норвегія), з яким наш університет успішно виконує спільний проект у галузі математичної освіти, що підтримується Міністерством освіти Норвегії. Напрями конференції були пов'язані з творчістю Й.І.Гіхмана: стохастичні рівняння, граничні теореми для випадкових процесів, проблеми статистики випадкових процесів, застосування випадкових процесів.

Урочисте пленарне засідання конференції пройшло у Великій фізичній аудиторії. Його відкрив співголова організаційного комітету професор Франк Проске (Осло), який відзначив досягнення українських математиків та плідну співпрацю між математиками КПІ та Університету Осло. Зворушливою була доповідь учня Й.І.Гіхмана, члена-кореспондента НАН України М.І.Портенка, який розповів не лише про наукову діяльність, а й про видатні людські та педагогічні якості Йосипа Ілліча. З пленарною доповіддю виступив  зав. кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей д.ф.-м.н., проф. О.І.Клесов.

У роботі конференції взяли участь учені майже з 20 країн, як знані спеціалісти, так і молоді вчені, аспіранти та студенти, для яких конференція дала новий поштовх розвитку і вдосконаленню їх наукових здобутків. Науковці з КПІ були представлені гідно на цій конференції: загалом вони зробили 17 доповідей.

У програму конференції було включено два міні-курси лекцій про сучасні напрями в теорії випадкових процесів, які викликали жвавий інтерес у слухачів. Кілька аспірантів з Європи відвідали конференцію саме для того, щоб прослухати лекції професорів Х.-Ю.Енгельберта (Йена, Німеччина) та А.А.Дороговцева (Київ).

О.А. Тимошенко, ст. викладач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей
На фото: Учасників конференції вітає професор Франк Проске (Університет Осло)