Перший Національний Форум «Україна 2030»

14 червня в Залі засідань Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся Перший Національний Форум «Україна 2030».

Участь у ньому взяли керівники та науковці провідних українських вишів, представники профільних державних установ і громадськості. Форум став початком другого етапу обговорення шляхів реалізації положень Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» – стратегічного документу, що пропонує принципово нову траєкторію економічного розвитку України до 2030 року. Вихід на цю траєкторію дозволить до 2030 року забезпечити зростання ВВП країни до рівня 710-750 млрд. доларів США.

Перша презентація Доктрини відбулася навесні 2017 року і впродовж більш як дванадцяти місяців розробники знайомили з її положеннями науковців, підприємців, експертів, громадських активістів і усіх небайдужих громадян нашої країни. Нині перший етап всебічного обговорення Доктрини завершено. За його результатами видано збірник «Україна 2030: Консолідація мислення – консолідація дій», який отримали всі учасники Форуму. В збірнику вміщено аналітичні матеріали та пропозиції щодо можливих варіантів їх рішень, надані науковцями практично з усіх регіонів України. На черзі – об’єднання наукових і практичних зусиль команди Доктрини з найбільш активною частиною українських підприємців та об’єднаними територіальними громадами України. Тож і головною метою Форуму було створити умови і майданчик для консолідації наукової та бізнес-спільнот навколо ідей розбудови процвітаючої України, відштовхуючись від внутрішнього інтелектуального потенціалу українців

Форум проходив у форматі трьох панельних дискусій «Новий суспільний договір, розумне врядування, людський капітал», «Мережевізація, кластери, креативна економіка, активізація економічної діяльності» та «Інвестиційна безпека. Фактор стратегічних комунікації».

Доповіддю «Форсайт 2018: Загальні закономірності системних світових конфліктів початку XXI століття і їхній вплив на економіку та суспільство» першу панель відкрив ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський. Доповідь ґрунтувалася на матеріалах «Форсайту економіки України на середньостроковому (до 2020 року) та довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах», виконаного під його керівництвом групою науковців Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку Міжнародної ради з науки (ICSU) при КПІ ім. Ігоря Сікорського та Інституту прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського та НАН України. Це вже четвертий Форсайт, який зробили дослідники (перший – у 2008 році, другий – у 2015, третій – у 2016), і його було присвячено не лише питанням суто економічним, але й дослідженню чинників, які впливають на розвиток господарчого комплексу країни. Чинників, без урахування яких неможливо побудувати ефективну модель функціонування і розвитку держави. Серед найголовніших доповідач виділив фактор людського розвитку, особливо важливий з огляду на те, що в нинішніх умовах саме людський капітал може стати головним рушієм і каталізатором економічного зростання національної економіки України. Попри, загалом, доволі похмурі обставини, в яких опинилася наша держава, останнім часом в житті України намітилися й певні позитивні тенденції. Пояснюється це, передусім, низкою інституційних змін. Нехай їх поки що й не відпрацьовано повною мірою, але, за словами Михайла Згуровського, вони вже почали переорієнтовувати вектори соціально-економічного розвитку країни в бажаних напрямках.

Одним із найпомітніших був на цій панелі (й загалом на Форумі) виступ відомого українського промисловця, засновника «Індустріального Союзу Донбасу», співавтора Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» Сергія Тарути. Його було присвячено засадничим питанням функціонування держави, Ї хоча тему доповіді було сформульовано дещо загально, – «Суспільний договір: рамкові правила взаємодії у суспільстві», – доповідач порушував в ній питання цілком конкретні, особливо важливі для України на нинішньому етапі її розвитку. Зокрема, на його думку, слід змінити процедуру прийняття Конституції: її має приймати не Верховні Рада України, а Конституційні збори, сформовані з авторитетних представників усіх регіонів країни.

Власне, на Форумі випадкових чи «прохідних» доповідей не було. Достатньо згадати, що серед промовців були такі шановані науковці, бізнесмени і громадські діячі, як директор Інституту психології імені Г.С.Костюка академік Національної академії педагогічних наук України Сергій Максименко (тема доповіді «Психологічна закономірність зіткнень стандартів з новизною особистості, як джерело і рушійна сила прогресу»), ректор Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь) В’ячеслав Волошин («Концепція наукового і освітнього потенціалу Донбасу як передумова його реінтеграції у складі України, у межах стратегій «Україна-2030»), завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Тетяна Лепейко («Особливості прояву «теорії поколінь» в сучасній Україні», президент hi-tech холдингу КМ CORE, засновник мережевого кластера високих технологій «БОРЩ ventures», співзасновник фестивалю «ГогольFEST» і Дому освіти і культури «Майстер Клас» Євген Уткін («Капіталізація ідей: розвиток креативної економіки»), експерт з питань стратегічних комунікацій та розвитку, віце-президент Всеукраїнської ліги із зв'язків з громадськістю Аліна Севастюк («Вплив глобальних трендів на розвиток держав світу та можливості України у цифрову епоху») та багато інших. Усього ж на Форумі зі своїми міркуваннями щодо основних положень Доктрини та впровадження їх у життя виступили більше 20 доповідачів – представники КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інституту соціології НАНУ, Національного контактного пункту України програми «Горизонт 2020», Київського національного університету, Києво-Могилянської та Острозької академій, Інституту сталого розвитку при Західному науковому центрі НАНУ і МОН України, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Стартап-школи КПІ «Sikorsky Challenge», Національного технічного університету «Харківськиий політехнічний інститут», Ужгородського національного університету, Вінницького та Херсонського національних технічних університетів, Одеського національного економічного університету та іншіх.

Підсумковим документом Форуму став проект резолюції, в якій визначено головні ризики існування незалежної України, механізми забезпечення її інноваційного розвитку, першочергові дії задля того, щоб економіка країни вийшла з періоду стагнації, ключові цілі та завдання для владних структур, бізнесу і громадян, а також намічено міжнародні індекси, за якими здійснюватиметься контроль за результатами. Резолюція ще буде доопрацьовуватися з урахуванням зауважень і пропозицій учасників, й наступного тижня її буде оприлюднено на комунікаційній WEB-платформі Ukraine2030.org (https://www.ukraine2030.org/), яку також було презентовано на Форумі.

На фото: перед учасниками Форуму виступає Михайло Згуровський

Національний форум «Україна 2030»

[14.06.2018] Національний форум «Україна 2030» (оновлено)

14 червня 2018 р. на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбудеться Національний форум «Україна 2030».

Під час роботи Форуму буде розглянуто низку питань щодо здійснення економічних перетворень в Україні, які відповідають стратегії національної безпеки та забезпечать ефективний конкурентний розвиток відповідно до цілей сталого (збалансованого) розвитку, визначених ООН як ключові рекомендації урядам усіх країн, та з урахуванням глобальних мегатрендів.

Форум проходитиме в Залі засідань Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (проспект Перемоги, 37, корпус №1).
Після урочистої церемонії відкриття Форуму його робота продовжиться у форматі трьох панельних дискусій: «Новий суспільний договір, розумне врядування, людський капітал», «Мережевізація, кластери, креативна економіка, активізація економічної діяльності» та «Інвестиційна безпека збалансованого розвитку. фактор стратегічних комунікації».

Початок реєстрації 9.00
Початок роботи Форуму 9.30.

Долучення Розмір
Програма засідання 509.53 КБ