16–18 травня 2018 року на базі кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ працювала VI Міжнародна науково-практична конференція "Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2018". В Україні це єдина конференція, присвячена проблемам використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко-технологічних виробництвах. Десять років, що минули з першої конференції, впевнено продемонстрували затребуваність математичного моделювання як у науковому середовищі, так і у виробничих структурах. Саме цьому зобов'язані безумовним інтересом та успіхом усі шість проведених міжнародних конференцій КМХТ. У конференції КМХТ-2018 взяли участь близько 138 науковців (78 статей), зокрема представники України, Бельгії, Польщі, Німеччини, Ірландії, США, Колумбії та Росії. Україну представляли науковці з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Черкас, Дніпра, Рівного, Сум, Запоріжжя та Рубіжного.

Конференція КМХТ-2018 була присвячена 120-й річниці хіміко-технологічного факультету КПІ  ім. Ігоря Сікорського. Відкрила конференцію завідувач кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів Т.В.Бойко. Учасників конференції привітали ректор університету академік НАН України М.З. Згуровський, президент Української технологічної академії професор І.І. Половніков та декан ХТФ професор І.М. Астрелін, який розповів про історію, досягнення та перспективи розвитку факультету. Промовці відзначили, що конференція продовжує традиції наукової школи математичного і комп'ютерного моделювання хімічних і технологічних процесів та систем, засновником якої був доктор технічних наук, професор Київської політехніки Г.О. Статюха.

На пленарному засіданні слухачам були представлені доповіді генерального директора Наукового центру вивчення ризиків "РИЗИКОН" (м. Сєвєродонецьк) к.т.н. Е.О.Грановського; професора, завідувача кафедри екології та збалансованого природокористування НУ "Львівська політехніка" М.С.Мальованого; професора Харківського НТУ "Харківський політехнічний інститут" М.А.Цейтліна; провідного наукового співробітника ООО "РИЗИКОН" к.т.н. О.С.Шмелева; доцента НУ "Львівська політехніка" Р.І.Гавриліва; наукового співробітника ТОВ "НПФ "Мікрохім" (м. Рубіжне) О.О.Чорного; професора НУ "Львівська політехніка" Я.М.Гумницького; ст. викладача Київського національного університету будівництва і архітектури О.Ю.Мірошниченко, професора Східноукраїнського національного університету ім. В.І.Даля (м. Рубіжне) С.О.Кондратова.

Також відбулося виїзне засідання конференції в Національному транспортному університеті. Завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності професор В.О.Хрутьба (колишня випускниця кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів КПІ  ім. Ігоря Сікорського) провела екскурсію та ознайомила учасників з науковою тематикою й перспективами розвитку кафедри.

Секційні засідання – традиційний майданчик конференції, присвячений проблемам використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко-технологічних виробництвах, став зручним місцем спілкування вчених, розробників моделюючих систем, серйозних споживачів цих програмних продуктів, а також студентів спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Конференція працювала за такими основними напрямами: комп'ютерна підтримка виробничих процесів, комп'ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем, комп'ютерне моделювання в хімії та комп'ютерні методи синтезу нових речовин, комп'ютерне моделювання природоохоронних процесів, сталий розвиток регіонів, комп'ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті.

Представлені на конференції наукові і практичні роботи в галузі комп'ютерного моделювання технологічних, виробничих і природоохоронних процесів, вищої освіти та сталого розвитку зміцнять і розширять зв'язки між освітою, наукою і виробництвом у різноманітних сферах співробітництва. За матеріалами конференції вийшов збірник наукових статей, з яким можна ознайомитися на сайті кафедри http://kxtp.kpi.ua/common/msct-2018.pdf .

У межах культурної програми конференції її учасники відвідали історичні місця України – Козелець та Батурин, який відіграв значну роль в історії України. У 1669–1708 та 1750–1764 роках місто було резиденцією гетьманів Лівобережної України. З ним пов'язана діяльність таких визначних політичних лідерів часів Гетьманщини, як Дем'ян Ігнатович, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Кирило Розумовський.

О.О. Квітка, доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

Дата події