Школа молодого вченого-2018 "Кроки до успіху в науково-інноваційній діяльності" відбулася 16–18 травня на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Організували її Рада молодих учених КПІ ім. Ігоря Сікорського та Видавничо-поліграфічний інститут за підтримки Ради молодих учених при МОН України.

Учасників привітали: проректор з наукової роботи академік НАН України М.Ю.Ільченко, проректор з науково-педагогічної роботи проф. П.О.Киричок та вчений секретар університету, декан ФСП А.А.Мельниченко. У перший день роботи школи в ній взяли участь понад 30 молодих учених з різних закладів вищої освіти та наукових установ України. Модератором виступив голова Ради молодих учених КПІ ім. Ігоря Сікорського, доцент кафедри теоретичної електротехніки О.О.Білецький.

Головною метою заходу стало обговорення, що стосувалося покращення якості наукових досліджень, обмін досвідом щодо навчання в аспірантурі, поради молодим ученим, як успішно пройти шлях до захисту дисертації.

Начальник відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського О.І.Дмитрієва окреслила перспективи навчання в аспірантурі. Голова Ради молодих учених О.О.Білецький розповів про розроблений Радою молодих учених при МОН України покроковий план вирішення проблем молодих учених. Заступник голови Ради молодих учених КПІ ім. Ігоря Сікорського Г.С.Васильєв представив презентацію з поясненнями, як публікації у виданнях, що належать до наукометричних баз, допоможуть на шляху до світового визнання результатів роботи.

Підтримка діяльності молодих учених є окремим напрямом наукової політики усіх країн світу.  Йдеться про систему стимулів і заохочень молодих науковців. Таку систему створено і в Україні. Зокрема, завдяки МОН з ініціативи Ради молодих учених при МОН було засновано конкурс наукових проектів для молодих учених і збільшено суму фінансування конкурсу на 2018 р. Про порядок подання наукових робіт на конкурс молодіжних проектів МОН України розповів завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування проф. В.А.Пасічник.

Під час проведення школи учасникам заходу надали нормативну, методологічну та консультативну допомогу щодо роботи над дисертацією. Було заслухано та обговорено доповіді викладачів  ВПІ: професор кафедри видавничої справи та редагування Л.Є.Смола приділила увагу тайм-менеджменту під час наукової роботи; доцент цієї ж кафедри А.В.Литвин розповіла про психологію наукової роботи. З доповіддю про написання основних розділів дисертації виступила асистент кафедри технології поліграфічного виробництва О.В.Коротенко. Доцент  кафедри  видавничої справи та редагування І.Л.Побідаш висвітлила літературні вимоги до дисертації та надала рекомендації  щодо стилістики наукових праць. Про підготовку до захисту дисертації доповіла доцент кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі Л.П.Шендерівська. Останнім приготуванням до захисту дисертації (підготовка презентації, репетиція доповіді тощо) та власне процедурі захисту була присвячена доповідь О.О.Гусак, ст. викладача кафедри видавничої справи та редагування, керівника наукового проекту молодих учених щодо протидії гібридній агресії в гуманітарній сфері.

Завідувач центру інформаційної підтримки освіти та досліджень НТБ Є.В.Кулик розповіла про роль бібліотеки у формуванні та розвитку культури академічної доброчесності в технічному дослідницькому університеті. Завідувач сектору бібліотеки О.В.Косьміна розповіла про можливості використання міжнародних наукометричних платформ Scopus та Web of Science в науково-дослідницькій діяльності молодого вченого.

Працівник відділу академічної мобільності університету О.Г.Шмендель поінформувала про проекти кредитної мобільності в рамках освітньої програми ЄС Erasmus+ для аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Про роль інноваційної екосистеми "Sikorsky Challenge"  в інтеграції науки та бізнесу розповів бізнес-тренер стартап-школи О.А.Струцинський. Менеджер відділу міжнародних проектів департаменту міжнародного співробітництва О.К.Сулема надала інформацію про методологію отримання міжнародних грантів.

Підбиваючи підсумки роботи Школи молодого вченого, директор ВПІ Т.Ю.Киричок подякувала організаторам, учасникам та спікерам за продуктивну роботу й підкреслила необхідність проведення цього заходу наступного року із запрошенням максимальної кількості учасників з інших закладів вищої освіти та інститутів НАН України.

Інф. Ради молодих учених

Дата події