11–13 квітня 2018 року на хіміко-технологічному факультеті відбулася VIІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених, присвячена фундаментальним та інноваційним питанням у розвитку хімії і хімічної технології та 120-річчю існування ХТФ.

Урочисте відкриття конференції проходило у Великій хімічній аудиторії КПІ ім. Ігоря Сікорського. У відкритті конференції взяли участь заступник проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського з наукової роботи В.А.Барбаш, президент "Союзу хіміків України" О.Г.Голубов, завідувач відділу Інституту органічної хімії НАН України Д.М.Волочнюк, президент Всеукраїнського водного об'єднання "WaterNet" Т.Є.Мітченко. Із вступною промовою до учасників та гостей конференції звернувся декан ХТФ, голова оргкомітету конференції д.т.н., професор І.М.Астрелін.

Проведенню конференції сприяли спонсори заходу – "Союз хіміків України", "WaterNet", "Укроргсинтез", "Макрохім" та інші.

Бажання взяти участь у конференції та опублікувати результати своїх досліджень у збірнику тез доповідей виявили майже 250 колективів студентів, аспірантів та молодих учених з різних країн, що підтверджує прагнення молодих людей до пізнання та обміну науковим досвідом. Безпосередньо виступили з доповідями 80 дослідників. Крім доповідачів з України, у конференції взяли участь дослідники з Польщі та Норвегії.

Робота конференції проходила в 7 секціях: органічної хімії, неорганічної хімії, електрохімії, неорганічного матеріалознавства, автоматизації та комп'ютерного моделювання в хімічній технології, екології, хімічної технології косметичних засобів та харчових добавок. Після доповіді кожна робота обговорювалася учасниками конференції та науковцями, присутніми на засіданнях секцій. Робота кожного науковця була критично оцінена і кожен отримав корисні поради, які так необхідні у роботі молодого науковця. Програмний комітет конференції відзначив найкращі роботи дипломами та цінними призами. Між секційними засіданнями для учасників була організована екскурсія Києвом.

Г.С.Васильєв, асистент ХТФ, к.т.н., представник оргкомітету

Дата події