На засіданні Вченої ради: 12.01.2018

12 січня 2018 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету. Розпочалося воно новорічним привітанням ректора М.З. Згуровського.

Першим питанням порядку денного була доповідь першого проректора Ю.І.Якименка про зміни в структурі навчально-наукових підрозділів за підсумками 1-го етапу самоаналізу випускових кафедр, метою якого було визначення відповідності їх показників за основними напрямами діяльності вимогам Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", державним і університетським вимогам до акредитації та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності для 3-х рівнів підготовки здобувачів вищої освіти, а також надання пропозицій щодо оптимізації структури підрозділів університету, яка має відповідати сучасним вимогам у повному обсязі. Юрій Іванович відзначив, що до кінця навчального року в університеті не повинно бути жодного підрозділу, який не відповідає вимогам акредитації. Було прийнято рішення на підставі результатів самоаналізу та пропозицій інститутів/факультетів щодо їх реформування та оптимізації структури підрозділів провести вибіркове об'єднання кафедр з метою забезпечення можливості провадження освітньої діяльності за трьома рівнями підготовки здобувачів вищої освіти.

Наступним було заслухано питання про підсумки роботи департаменту перспективного розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського за 2017 рік та завдання на 2018 рік. Доповідав проректор з перспективного розвитку О.М.Новіков. Олексій Миколайович окреслив функції та завдання департаменту, представив результати робіт з інформатизації університету, розкрив питання розвитку майнового комплексу, оптимізації використання площ університету, організації виконання інвестиційних проектів розвитку, профорієнтаційної роботи, діяльності кафедри військової підготовки та ІСЗЗІ. Також було охарактеризовано роботу соціальної сфери, відділу охорони праці, координації студентських ініціатив та діяльності громадських організацій нашого університету. На завершення проректор О.М.Новіков назвав завдання департаменту на 2018 рік.

Далі було заслухано доповідь проректора з адміністративно-господарської роботи П.В.Ковальова про діяльність університету щодо утримання та розвитку матеріально-технічної бази у 2017 році. Петро Володимирович надав інформацію про витрати на ремонтно-відновлювальні роботи та розвиток матеріальної бази на об'єктах КПІ ім. Ігоря Сікорського, повідомив про розподіл ремонтних робіт між окремими виконавцями. Також були висвітлені питання з утримання матеріальної бази студмістечка, енергоспоживання та енергозбереження університету. Крім того, присутніх було ознайомлено із проектом перспективних пропозицій з благоустрою КПІ ім. Ігоря Сікорського та подано план роботи на 2018 рік.

Насамкінець Вчена рада розглянула конкурсні питання й поточні справи, зокрема рекомендування для обрання на вакансії до складу членів НАН України та питання про рекомендацію до друку періодичних наукових видань університету.