Візит делегації КПІ ім. Ігоря Сікорського до Познанського університету технологій

14–17 листопада минулого року викладачі, аспіранти та магістри факультету біомедичної інженерії (ФБМІ) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відвідали Познанський університет технологій (ПУТ) та взяли участь у заході під назвою "The II Seminar biomedical engineering". До складу делегації входили декан ФБМІ В. Максименко, зав. кафедри біобезпеки і здоров'я людини І.Худецький, секретар вченої ради факультету, ст. викладач кафедри біомедичної кібернетики В.Якимчук; аспіранти  Ю.Стасюк, І.Суліковська, І.Богайчук, М. Козій; магістри  П. Михайлова і О.Скринська. Візит відбувся в рамках міжуніверситетської співпраці щодо програми подвійного диплома магістра біомедичної інженерії.

Члени делегації зустрілися з ректором ПУТ проф. Т.Льодиговським, проректором проф. Т. Єсіоновським, керівниками факультетів і кафедр. Було обговорено та визначено напрями майбутніх спільних наукових розробок із залученням магістрів та аспірантів, умови виконання спільних навчальних програм. 

Під час візиту встановлено творчі та наукові зв'язки з керівниками і виконавцями наукових проектів, які мають білатеральну перспективу. Так, проведено зустрічі та переговори на факультетах механічної інженерії та управління, хімічних технологій; в інститутах хімічної та виробничої інженерії, технології матеріалознавства, автоматики і робототехніки; у відділах полімерів і функціональних наноматеріалів; у лабораторіях виробництва пластмас, біоматеріалів і скафолдів, протезування, електрохімії, віртуальної реальності та біокібернетики.

Визначено перспективні напрями співпраці з розробки та застосування: біоматеріалів для заміщення кісткової тканини, а також скафолдів, сумісних із стовбуровими клітинами, засобів протезування кінцівок, нового покоління діагностичних сенсорів, засобів і технологій зварювання та електричної абляції тканин, застосування матеріалів підвищеної міцності, обробки медичних зображень, діагностичної термографії.

Упродовж візиту магістри та аспіранти ФБМІ КПІ ім. Ігоря Сікорського  виступили з презентаціями наукових розробок факультету перед бакалаврами та магістрами біомедичної інженерії ПУТ.

Були також проведені спільні робочі семінари за участю магістрів і бакалаврів ПУТ під головуванням проф. Й.Бужкевича, проф. Є.Стаховської, доктора Є.Качорек, доктора М.Високовського. На них було заслухано доповіді польських колег про розробки підрозділів ПУТ та виступ проф. В.Максименка про наукові проекти ФБМІ. Крім того, з презентаціями своїх робіт у галузі біомедичної інженерії виступили магістри та аспіранти ФБМІ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Відбулися робочі наради-консультації із проректором, деканом факультету механічної інженерії та управління проф. О.Цишаком, заступником декана з освітньо-методичної роботи проф. Я.Унієвським, керівником навчання біомедичних інженерів проф. Я.Якубовичем.

Останній день візиту був присвячений участі в "The II Seminar biomedical engineering". Він зібрав близько 600 учасників. Семінар розпочався доповідями проф. В. Максименка про досвід співпраці з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця в галузі КАД/КАМ технологій, к.т.н. В.Якимчук ("Апаратне та програмне забезпечення системи "Електронний ніс") та Ю.Стасюка ("Методи високочастотної коагуляції для лікування аритмій під час операцій на відкритому серці"). Подальша програма семінару була насичена цікавими і високопрофесійними науковими виступами делегатів з інших університетів Польщі.

За результатами обговорення раніше підписаної угоди між ПУТ та КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо подвійного диплома для магістрів було погоджено документи, що регулюють процедуру навчання та захисту магістерської дисертації. Також сформульовано тези щодо підготовки нової угоди стосовно навчання в докторантурі за програмою подвійного диплома рівня доктора філософії. Проведено переговори щодо можливих варіантів та умов майбутньої співпраці. Заплановано подальші міжуніверситетські зустрічі, семінари, конференції та спільні наукові проекти.

Члени делегації КПІ ім. Ігоря Сікорського висловлюють щиру подяку ректору проф. Т.Льодиговському та всім учасникам за відкриту і теплу атмосферу дуже насиченої зустрічами і продуктивними результатами майже тижневої співпраці, а також співробітниці міжнародного відділу ПУТ Ользі Вахріній за високу професійну організацію  візиту до Познанського університету технологій.

Вікторія Якимчук, ст. викладач кафедри БМК,
Юлія Антонова-Рафі, доцент кафедри ББЗЛ