6 листопада 2017 року відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між кафедрою автоматизації проектування енергетичних процесів та систем (АПЕПС) теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Всеукраїнською громадською організацією "Українська федерація індустрії безпеки" (ВГО "УФІБ").

Головною метою Меморандуму є сприяння забезпеченню високої якості підготовки випускників кафедри, яка має відповідати сьогоднішнім вимогам ринку роботодавців з ІТ-технологій та індустрії безпеки, у тому числі інформаційного забезпечення фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. Допомогти  у цьому може ВГО "УФІБ", що об'єднує виробників, дистриб'юторів, інтеграторів та інсталяторів технічних засобів охорони, автоматизації та диспетчеризації інженерних систем, до складу якої входить 40 фірм з усієї України.

Підписанню Меморандуму передувало створення навчально-наукових лабораторій на кафедрі за напрямами її науково-інноваційної діяльності; проведення зустрічей представників ВГО "УФІБ" зі студентами перших – третіх курсів для ознайомлення з напрямами діяльності організації з метою налагодження співпраці, обговорення та визначення форм взаємодії між кафедрою та конкретними підприємствами-партнерами ВГО "УФІБ".

Кафедру АПЕПС представляли в.о. завідувача Олександр Васильович Коваль, доцент Лариса Олексіївна Левченко, доцент Артем Михайлович Ковальчук, студенти кафедри. Від ВГО "УФІБ" у заході брали участь президент ВГО "УФІБ" Анатолій Степанович Долинний (генеральний директор ТОВ "КС-МЕХАТРОНІКС") та Михайло Валерійович Каменецький (технічний директор ТОВ "ІНТТЕКС").

Меморандум було підписано в "Хай-Тек офісі Україна" ("Hi Tech Office Ukraine") на території інноваційного парку "UNIT.City" в присутності виконавчого директора "Hi Tech Office Ukraine" Андрія Бірюкова.

 "Hi Tech Office Ukraine" – це громадська спілка компаній, які працюють в індустрії високих цифрових технологій. Метою її діяльності є створення сприятливих умов для розвитку в Україні інноваційного бізнесу та цифрової економіки. Андрій Бірюков розповів про роботу спілки і ознайомив присутніх з основними десятьма напрямами застосування цифрових технологій. Це, передусім, проекти SmartCity, 4G-Інтернет тощо. Він наголосив, що головним завданням для України є подолання цифрової нерівності на теренах Євросоюзу. Підґрунтям для цієї роботи має стати "Цифрова адженда України – 2020" ("Цифровий порядок денний України – 2020") – документ, що його розробили фахівці "Хай-Тек офісу Україна" та група експертів світових та вітчизняних лідерів високотехнологічного ринку за сприяння та підтримки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку й Адміністрації Президента України. Він містить концептуальні засади, принципи розвитку України в цифровому просторі. Андрій Бірюков передав цей документ  О.В. Ковалю для ознайомлення та детального опрацювання з метою подальшої співпраці.

Основна частина зустрічі була присвячена детальному обговоренню практичних питань, які накопичилися за перші місяці з початку співпраці між кафедрою АПЕПС та ВГО "УФІБ".

Президент ВГО "УФІБ" А.С. Долинний уточнив алгоритм дій з боку УФІБ. Отже, студент заповнюватиме анкету на сайті УФІБ, після чого підписуватиме угоду про стажування (терміном на півроку), згідно з якою щонайменше раз на тиждень набуватиме теоретичних та практичних знань в офісі фірми-партнера.

У разі успішного стажування студент за його бажанням матиме змогу брати участь у розробці реального проекту фірми-партнера з виплатою заробітної плати відповідно до його внеску в розробку. Після закінчення навчання студент забезпечується роботою у разі його інтеграції у фірму-партнера. Якщо такий  випускник виїжджає в інше місто України, де є фірма-партнер, йому надається робота в ній.

На базі фірми-партнера студент може виконувати лабораторні, курсові роботи, дипломні проекти.

Представники бізнесу також взяли зобов'язання обладнати на кафедрі АПЕПС аудиторію 415 корпусу №5 (як базову аудиторію УФІБ) сучасними меблями та технічними засобами (мультимедійним проектором, дошкою для проведення презентацій), що забезпечить проведення спільних заходів, наукових досліджень, консультацій, лекцій тощо.

Представник УФІБ М.В.Каменецький поінформував учасників зустрічі про можливість залучення студентів до проведення дослідницьких робіт на перспективу (на 5–10 років).

В.о. завідувача кафедри АПЕПС О.В.Коваль розповів, що основною проблемою в організації навчального процесу є брак коштів на забезпечення й оновлення матеріально-технічної бази та акцентував увагу представників бізнесу на складному матеріальному становищі студентів через суттєве зменшення обсягів коштів, що виділяються державою на стипендії. Останнє змушує студентів шукати першого-ліпшого підробітку (часто не за профілем навчання), тому дуже бажано, щоб студенти під час свого стажування могли отримувати виплати у розмірі державної стипендії. 

Крім того, з боку кафедри було запропоновано за узгодженням з викладачами кафедри зараховувати студентам лабораторні, самостійні роботи, курсові роботи, дипломні роботи бакалавра/магістра за визначеним переліком дисциплін за результатами науково-інноваційних робіт, до яких вони були залучені у фірмах-партнерах.

Було також запропоновано визначити викладача, який буде супроводжувати і співпрацювати зі студентами, які пройшли реєстрацію на сайті УФІБ та підписали договір про стажування з фірмою-партнером, а також контактуватиме зі співробітником, у якого проходить стажування студент.

Лариса Левченко, доцент кафедри АПЕПС