Презентація Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» (додано відео)

Україна в 2030 році: якою вона може і має бути? Як долучитися до сім’ї розвинутих країн? Які реформи потрібні для цього, і якою має бути їхня головна мета? Одне слово, яку модель розвитку ми мусимо обрати?

Відповіді на ці та інші запитання дані в Доктрині збалансованого розвитку «Україна 2030», презентація якої відбулася 25 травня в Залі засідань Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Серед авторів Доктрини – провідні науковці з КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету біоресурсів і природокористування України, об’єднання «Українська бізнес-ініціатива» тощо.

Презентував Доктрину керівник колективу її розробників відомий український бізнесмен і політик, народний депутат України Сергій Тарута.

Метою, яка визначена в документі як дороговказ розвитку країни, має стати входження України до тридцятки найрозвиненіших країн світу. Щоб досягти цього, слід змінити парадигму розвитку, переорієнтувавши її на стимулювання розвитку внутрішнього ринку. При цьому в нинішніх умовах головним чинником і каталізатором економічного зростання національної економіки може бути лише людський капітал. Тому головним підмурком, на якому вибудовано положення Доктрини, є нова соціально-орієнтована модель розвитку, найвищою цінністю в якій є людина, а головною рушійною силою – її креативний потенціал. Тобто саме людина є центром пропонованої моделі соціального капіталу, а пріоритетами в цій моделі визначені життя, здоров’я і добробут людини, її свобода, рівність і безпека та, звичайно, освіта, наука і культура.

Спираючись на результати досліджень та системного аналізу, який провели провідні наукові інституції України, автори Доктрини запропонували антикризову програму для України, що ґрунтується на усуненні 6-ти гальмівних факторів, які стоять на заваді економічного поступу держави. Серед головних у цьому плані завдань - детінізація економіки, зниження енергомісткості ВВП, модернізація системи пенсійного забезпечення та інші. Визначили вони й сильні сторони національної економіки: наявність освіченого людського капіталу, вигідне географічне розташування, наявність багатогалузевої інфраструктури, унікальні чорноземи (20% світових чорноземів) тощо. Виходячи з цього і порівнявши економічну модель, за якою нині функціонує держава, з пропонованою в Доктрині переорієнтацією на економіку збалансованого зростання, вони накреслили нову – інноваційну – модель розвитку країни. Одним із складників, який використовувався при створення цієї моделі, став «Форсайт економіки України на середньостроковому (до 2020 року) та довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах», виконаний науковцями Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку Міжнародної ради з науки (ICSU) при КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Інституту прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського та НАН України під керівництвом академіка Михайла Згуровського.

Запропонована модель інноваційного розвитку країни має стати основою для подальших розрахунків та деталізації у докладній програмі розвитку України до 2030 року, робота над якою триває нині. Адже, як наголосив Сергій Тарута, презентований аудиторії документ – це саме Доктрина, а не Програма, і однією з цілей її авторів є створення певної платформи, до якої може долучитися будь-яка небайдужа людина з власним баченням та ідеями щодо розвитку країни.

Нещодавно Доктрину видано окремою книгою, яку також було презентовано під час цієї зустрічі. Тож після представлення її політехнікам і відповідей на запитання слухачів відбулася автограф-сесія. Книги учасникам презентації підписував керівник авторського колективу Сергій Тарута.

[25.05.2017] Україна 2030: якою вона має бути? Презентація Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030»

Як Україні долучитися до сім’ї розвинутих країн? Якою має бути головна мета реформ? Яку модель розвитку обрати?

Відповіді на ці та інші запитання дані в Доктрині збалансованого розвитку «Україна 2030», презентація якої відбудеться 25 травня в Залі засідань Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (пр. Перемоги, 37, корпус №1).

Головним підмурком, на якому вибудовано положення Доктрини, є нова соціально-орієнтована модель розвитку, в якій найвищою цінністю є Людина, а головною рушійною силою – реалізація креативного потенціалу народу.

Спираючись на результати наукових досліджень та системного аналізу, автори Доктрини накреслили модель інноваційного розвитку України. Одним із складників, який використовувався при її створеннї, став «Форсайт економіки України на середньостроковому (до 2020 року) та довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах», виконаний науковцями Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку Міжнародної ради з науки (ICSU) при КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Інституту прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського та НАН України під керівництвом академіка Михайла Згуровського.

Розробила Доктрину команда дослідників з КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Української бізнес-ініціативи.

Презентуватиме Доктрину «Україна 2030» народний депутат України Сергій Тарута.

Початок презентації – 14-30.

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/SC9fze2nWHl9RM8C3