Всеукраїнська конференція з міжнародного науково-технічного співробітництва

З 2005 року кафедрою міжнародної економіки започатковано серію конференцій "Міжнародне науково-технічне співробітництво", які щорічно проходять в КПІ ім. Ігоря Сікорського на початку весни. Цього року 16–17 березня відбулася XIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність". У ній взяли участь науковці, професорсько-викладацький склад, молоді вчені, студенти, фахівці-практики, що займаються вирішенням першочергових завдань розвитку економіки України на засадах міжнародного науково-технічного співробітництва.

Метою проведення заходу стало обговорення актуальних проблем і шляхів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки.

На конференції виступили і надали тези доповідей представники професорсько-викладацького складу, молоді вчені і студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Запорізької торгово-промислової палати, Національної академії статистики, бухгалтерського обліку та аудиту, Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова, Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ). Всього було представлено понад 100 тез доповідей.

Конференція проводилася за такими тематичними напрямами: інженерно-економічне забезпечення сталого розвитку країни та світу: теорія, методологія, практика; роль держави в розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва; національні інноваційні системи: проблеми формування та ефективності; науково-технічне співробітництво як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності промисловості України; стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва.

Зазначені напрями роботи конференції є пріоритетними в науково-педагогічній діяльності професорсько-викладацького складу кафедри міжнародної економіки та відповідають стратегічним орієнтирам розвитку України. Сподіваємося, що ця традиція проведення подібних конференцій за профілем кафедри й надалі буде чинником активізації наукової роботи викладачів, аспірантів та студентів.

Н.Є. Скоробогатова, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки