На засіданні Вченої ради: 16.01.2017

16 січня 2017 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Розпочалося воно з вручення атестата професора Юрію Миколайовичу Макогону (ІФФ).

Далі відбулося привітання ювілярів: декана факультету біомедичної інженерії д.мед.н., проф. В.Б.Максименка, зав. каф. автоматизації електромеханічних систем та електроприводу д.т.н., проф. С.М.Пересади, декана ПБФ д.т.н., проф. Г.С.Тимчика, керівника відділу міжнародних проектів департаменту міжнародного співробітництва д.т.н., проф. С.М. Шукаєва та зав. каф. фізвиховання к.пед.н., доц. Г.Л.Бойко.

Першою у порядку денному була доповідь проректора О.М.Новікова "КПІ ім. Ігоря Сікорського у розвитку: підсумки, проблеми, завдання. Результати роботи за 2016 рік". Олексій Миколайович надав відомості щодо розвитку інформатизації управлінської діяльності та її основних завдань, інформацію про стан та розвиток майнового комплексу. Було відмічено перспективні проекти, зокрема виконання інвестиційних проектів розвитку та організацію виконання програми "Майбутнє України". Олексій Миколайович також наголосив на успішному виконанні робіт з будівництва студентського гуртожитку по вул. Виборзькій. Далі він поінформував про організацію співпраці та координацію роботи громадських студентських організацій, розвиток та інтеграцію діяльності кафедри військової підготовки та ІСЗЗІ з університетом, організацію роботи відділу охорони праці та основні завдання соціальної сфери. Крім того, оголосив основні завдання на 2017 рік.

Наступним доповідав проректор П.В.Ковальов про роботу КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо утримання та розвитку матеріально-технічної бази у 2016 році. Петро Володимирович відзначив, що зростання тарифів значно ускладнює фінансове становище університету, і на ці нові виклики слід відповідно реагувати. Також він повідомив про проведені ремонтно-відновлювальні роботи, утримання матеріальної бази студентського містечка, енергоспоживання університету та енергозбереження, а також план робіт на 2017 рік.

Особливу увагу члени Вченої ради звернули на Положення про призначення стипендій. Доповідав перший проректор Ю.І. Якименко. Він відзначив, що це положення докорінно змінює принципи нарахування стипендій.

Після цього відбулося затвердження підсумків конкурсу серед викладачів у номінаціях "Викладач-дослідник–2016" та "Молодий викладач-дослідник–2016" в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Доповідав проректор М.Ю. Ільченко.

Насамкінець було розглянуто конкурсні питання й поточні справи.