На засіданні Вченої ради: 15.05.2017

15 травня 2017 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету. Розпочалося воно привітанням ювілярів: проректора з науково-педагогічної роботи, чл.-кор. НАН України С.І.Сидоренка, завідувача кафедри ФЕЛ В.С.Дідковського, завідувача кафедри ФМФ М.Є.Дудкіна та завідувача кафедри ІФФ Я.В.Зауличного.

Далі було вручено атестат професора в.о. завідувача кафедри біомедичної інженерії О.В.Лебедєву. Після цього Ю.І.Якименко вручив Подяку МОН України декану ФММ О.А. Гавришу та Грамоти Національної спілки журналістів України співробітникам газети "Київський політехнік". Крім того, відбулося нагородження співробітників університету з нагоди Дня науки.

Першим питанням порядку денного були вибори голови Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Доповідав учений секретар А.А.Мельниченко. Було запропоновано та обрано таємним голосуванням кандидатуру ректора М.З.Згуровського. Варто відзначити, що обрання голови Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснювалося вперше згідно із Законом України "Про вищу освіту". Також відкритим голосуванням було обрано заступників голови Вченої ради.

Наступним доповідав заступник голови експертно-кваліфікаційної комісії С.П.Гожій про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Сергій Петрович повідомив, що нову редакцію Положення було розглянуто і рекомендовано на засіданні Методичної комісії 26 січня 2017 р. Цим Положенням визначено максимальне та мінімальне навантаження науково-педагогічних працівників та вимоги до рівня їх наукової й професійної активності.

Після цього про затвердження змін до Правил прийому у 2017 році доповів перший проректор Ю.І.Якименко. Він оголосив етапи вступної кампанії 2017 р. для 1-го і 5-го курсів, аспірантури та надав проект критеріїв розміщення державного замовлення на підготовку магістрів.

Далі про підсумки комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у КПІ ім. Ігоря Сікорського доповіла директор ІМЯО М.М.Перестюк. Вона оголосила результати ректорського контролю якості довгострокових залишкових знань та ознайомила з результатами комплексного моніторингу якості підготовки фахівців за спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Про конкурс держбюджетних робіт доповів проректор М.Ю.Ільченко. Він відзначив, що для розгляду на загальноуніверситетському етапі підрозділами університету зареєстровано в єдиній інформаційній системі "Наука в університетах" 49 проектів. Було подано 11 фундаментальних робіт, 32 прикладні роботи та 6 науково-технічних розробок. Також було відзначено, що 10 підрозділів університету об'єднали наукові колективи та сформували комплексні проекти міжфакультетського, міжкафедрального рівнів та міждисциплінарної тематики.

Насамкінець було розглянуто конкурсні питання й поточні справи.