На початку листопада НДІ електроніки та мікросистемної техніки нашого університету приймав науковців Бухарестського Інституту мікро- і наноелектроніки Академії наук Румунії. Дружні стосунки з лабораторією наноелектроніки цього інституту почались під час виконання спільних українсько-румунських науково-дослідницьких робіт (НДР) № М/73 та М/53 у 2016 та 2017 роках, які на замовлення МОН України виконують співробітники факультету електроніки в НДІ електроніки та мікросистемної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

НДР присвячено дослідженню нових фоточутливих матеріалів на основі кремнієвих плівок з домішками рідкоземельних металів і біохімічних сенсорів/пристроїв, основаних на нанотехнології і МЕМС. Від румунської сторони в дослідженнях беруть участь співробітники лабораторії наноелектроніки, яку очолює доктор Міхаела Куско, з української сторони роботу очолює академік  НАН України Ю.І. Якименко.

У роботі беруть участь співробітники кафедр  мікроелектроніки і  звукотехніки та реєстрації інформації факультету електроніки. Дослідження за програмою міжнародної українсько-румунської НДР є плідним продовженням  наукових робіт, захищених у кандидатській дисертації Н.В. Максимчук (керівник проф. О.В. Борисов) та висвітлених у монографії та підручнику "Основи наноелектроніки", виданому під редакцією Ю.І.Якименка. Цей підручник, разом з іншими підручниками авторів з факультету електроніки, експонувався на міжнародній виставці "Інноватика в сучасній освіті-2017" і був відзначений Золотою медаллю конкурсу з тематичної номінації "Інноватика в діяльності вищого навчального закладу".

Завдяки виконанню спільної українсько-румунської НДР частково вирішуються проблеми розробки та дослідження фоторезисторів та МДН-фотодіодів з плівкою СеОх для вимірювання інтенсивності біохемілюмінесценції та розробки і дослідження електронного  біолюмінесцентного сенсора для визначення токсичних речовин на  основі  напівпровідникових фотоприймачів.

В.М. Співак, доцент кафедри звукотехніки та реєстрації інформації

Дата події