Хіміко-технологічний факультет  КПІ ім. Ігоря Сікорського бере активну участь у всіх ініціативах, пов'язаних із залученням інвесторів і бізнесу до інноваційних ідей та проектів у галузі хімії й технології води.

Проект "Водна гармонія ІІ" за підтримки Норвезького центру з міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти та норвезького Міністерства закордонних справ об'єднав 10 університетів з 7 країн: Норвегії, України, Білорусі, Молдови, Казахстану, Таджикистану та Киргизії. Партнерами проекту є Норвезький університет природничих наук, Білоруський державний технологічний університет, Південно-Казахстанський державний університет ім. Ауезова, Технічний університет Молдови, Таджицький технічний університет, Гірничо-металургійний інститут Таджикистану, Киргизький національний університет ім. Ж. Баласагина, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Український державний хіміко-технологічний університет та Черкаський державний технологічний університет.

Нинішній проект є логічним продовженням та базується на основах, закладених першим проектом "Водна гармонія" (2011–2015 рр.), у рамках якого видано підручник п'ятьма мовами "Фізико-хімічні методи очищення води. Управління водними ресурсами" (580 стор.), збірник наукових праць учасників проекту, організовано спільні науково-практичні конференції, гармонізовано відповідно до міжнародних вимог три кредитних модулі для магістрів, які вивчають хімію і технологію води, налагоджено зв'язки з промисловістю для впровадження наукових розробок.

"Водна гармонія" співпрацює з проектом Water Harmony Erasmus+, у якому беруть участь 10 університетів з Польщі, Німеччини, України, Шрі-Ланки, Китаю та Норвегії. Стартувавши у 2016 році, "Водна гармонія ІІ" вже за рік демонструє відмінні результати: 23 студенти та 6 викладачів пройшли стажування в Норвегії в 2016 р., відібрано 25 осіб для поїздки у 2017 р. (від КПІ ім. Ігоря Сікорського у стажуванні беруть участь три студенти, а за період дії першого проекту "Водна гармонія" пройшли стажування в Норвегії 25 студентів і 6 викладачів), розроблено програми для 6 дисциплін, пов'язаних з водою, готується друга редакція підручника, здійснюється оновлення лабораторної бази тощо. Заплановано залучити понад 40 викладачів, 100 студентів і 30 фахівців з державних і приватних організацій з метою збільшення орієнтації на дослідження, інновації та ринок праці, зміцнення і розширення партнерських зв'язків.

Наприкінці травня 2017 р. КПІ ім. Ігоря Сікорського приймав учасників третьої проектної зустрічі партнерів, де обговорено питання організації подвійних дипломів між університетами, забезпечення якості навчальних матеріалів та освіти, залучення партнерів для спільного керівництва аспірантами, план лекцій та практичних занять літньої школи в Норвегії, можливості співробітництва з іншими проектами, університетами та підприємствами, поширення інформації про проект та залучення студентів до просування проекту і результатів навчання.

Проректор з міжнародних зв'язків С.І.Сидоренко урочисто відкрив зустріч, зазначивши вагомість проекту для університету і перспективи розвитку наукових зв'язків з провідними університетами Європи та Азії. Координатор проекту професор Норвезького університету природничих наук Харша Ратнавіра, випускник кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології 1987 р., охарактеризував участь уряду Норвегії в розвитку вищої освіти Євразії. Виступ декана хіміко-технологічного факультету професора І.М.Астреліна з доповіддю "Водна гармонія – шлях до успіху" завершив офіційну частину зустрічі.

Задля поширення результатів проекту на зустріч запросили представників Національного університету "Львівська політехніка" і Національного університету водного господарства та природокористування з м. Рівне. 1 червня 2017 р. учасники зустрічі відвідали найбільшу в Україні міжнародну виставку "Аква-Терм Київ 2017", у рамках якої було організовано семінар "Вода: наука і технології". Представники університетів презентували наукові розробки та отримали можливість зміцнити партнерські зв'язки і налагодити співробітництво з підприємствами водного профілю.

Н.М.Толстопалова, О.В.Сангінова

Дата події