Бренд КПІ є беззаперечним. Нині він збагатився такими характеристиками, як інноваційний, дослідницький, мобільний. Чимало зусиль до цього докладають і співробітники "нетехнічного" факультету менеджменту та маркетингу. Науковці ФММ не лише долучаються до спільних з "технарями" проектів у частині комерціалізації розроблених ними інновацій, а й торують власний шлях у теоретичних дослідженнях проблем економіки, менеджменту та маркетингу, розробляють методи і механізми практичної реалізації наукових здобутків.

Розуміючи – без перебільшення –  життєву важливість і необхідність популяризації проведеної роботи, науковці ФММ чимраз активніше публікуються у вітчизняних і зарубіжних часописах. Зокрема, викладачі кафедри менеджменту в 2016 р. опублікували 19 наукових праць у виданнях Польщі, Естонії, Болгарії, Словаччини.

Особливо тісна співпраця склалася з польськими колегами. Після вдалих виступів на міжнародних конференціях декан ФММ д.т.н., проф. О.А.Гавриш, зав. кафедри менеджменту д.е.н., проф. В.В.Дергачова, професор кафедри менеджменту д.е.н. Л.М.Шульгіна отримали запрошення і увійшли до складу наукових рад конференцій "Сучасні проблеми теорії та практики менеджменту", організованої факультетом менеджменту Ченстоховського технологічного університету, та "Креативність в управлінні ХХІ століття", організаторами якої є Академія наук Польщі разом з кількома відомими польськими університетами, компаніями й громадськими спілками.

Наукові результати українських учених викликали жваву зацікавленість у польських колег, що спонукало їх до приїзду на стажування на кафедру менеджменту. До речі, першого стажування іноземних викладачів за 25-річну історію ФММ. Видані факультетом сертифікати свідчать, що співробітники факультету менеджменту Ченстоховського технологічного університету PhD Малгожата Окренгліцька та PhD Анна Лєманьська-Майджік з 6 по 20 березня 2017 р. пройшли наукове та методичне стажування на кафедрі менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Ще до приїзду в Україну PhD М.Окренгліцька і А.Лєманьська-Майджік брали участь у  дослідженні європейських моделей бізнесу разом командою українських науковців: проф., д.е.н. В.В.Дергачовою, проф., д.е.н. Л.М.Шульгіною, доц., к.е.н. Л.П.Артеменко, доц., к.е.н. М.А Пічугіною, к.е.н. І.М.Верхогляд, к.е.н. К.О.Кузнєцовою та к.е.н. Г.П.Жалдак.  За результатами досліджень опубліковано наукові статті в Україні та Польщі. Ця ж міжнародна команда дослідників провела порівняльний аналіз підприємницької активності українських і польських студентів. Слід зазначити, що українські студенти виявилися активнішими.

Під час перебування в КПІ ім. Ігоря Сікорського польські колеги взяли участь у науково-методичному семінарі кафедри з питань розроблення методики впровадження стратегічного менеджменту у сфері малого та середнього бізнесу, долучилися до розроблення анкети для збору первинної інформації щодо стану стратегічного управління на польських і українських малих підприємствах, прочитали лекції студентам напряму "Менеджмент", вивчали досвід керівництва науковими гуртками студентів на кафедрі менеджменту, обмінялися досвідом викладання, відвідавши заняття молодих викладачів (к.е.н., доц. В.Я.Голюк, к.е.н. І.М.Верхогляд та ін.).

Одним із важливих моментів стажування польських колег стали переговори співробітників кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського та факультету менеджменту Ченстоховського технологічного університету, проведені заступником декана ФММ з міжнародної діяльності доц., к.е.н. О.А.Підлісною за участю керівника Українсько-польського центру КПІ ім. Ігоря Сікорського Г.І.Біднюк. Колеги обмінялися думками щодо актуальних питань менеджменту, підготовки спільних публікацій, обміну стажистами, а також визначилися з напрямами подальших досліджень.

Л.М.Шульгіна, професор ФММ