Дводенний тренінг-семінар для працівників сфери освіти "Енергоефективність у територіальних громадах" пройшов у лютому 2017 р. в аудиторії ім. А.В.Праховника в Центрі підготовки енергоменеджерів ІЕЕ. Учасниками семінару були в основному завідувачі й енергоменеджери дитячих дошкільних закладів та районних управлінь Києва і Львова, в ДНЗ яких реалізовано енергозберігаючі та термореноваційні заходи в рамках Проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури". Цей Проект впроваджується Українським фондом соціальних інвестицій у Києві за фінансової підтримки Уряду Німеччини.

Набували нових знань та підвищували свою кваліфікацію близько 30 слухачів. Навчальний курс складався із лекційного матеріалу, практичних занять, інтерактивних рольових ігор і роботи в групах, також було проведено екскурсію по Центру.

Освітяни виявили неабияку креативність під час ділових ігор, а саме запропонували цікаві способи мотивації та підвищення інформованості для залучення різних верств населення на об'єктах соціальної сфери:

 • інформаційні кампанії для дітей різного віку;
 • конкурси, таблички, плакати, роздавальний матеріал (термометри енергозбереження, брошури);
 • організація творчих конкурсів на тему енергозбереження;
 • куточок енергоменеджера;
 • сертифікація будівель;
 • інформування місцевої влади;
 • залучення преси, радіо, TV;
 • веб-сайти, соціальні мережі;
 • залучення персоналу, підрозділів;
 • прямі контакти (робота з батьківським комітетом, дітьми тощо).

Слухачі зазначали, що мотивація, зацікавленість, розмежування зон відповідальності працівників, державних службовців є неод­мінною вимогою під час розробки ефективної системи енергоменеджменту.

Запропоновано наступні методи мотивації: премії, надбавки, грамоти, кар'єрне зростання, скорочений робочий день, зайвий ви­хідний, путівка, квиток на культурний захід найкращим працівникам, конкурс "Знайди краще"; а також штрафні санкції за неналежне виконання енергетичної політики.

Озвучено наступні вигоди при впровадженні подібних заходів:

 • зниження енерговитрат та збереження енергії;
 • краща екологічна ситуація, підняття престижу закладу освіти;
 • зменшення витрат на утримання та технічне обслуговування;
 • покращення умов праці;
 • згуртованість персоналу, дітей, користувачів послуг та ін.

Слухачі виявили зацікавленість даною тематикою, ставили запитання, піднімали проблемні питання. За даними анкетування, учасники високо оцінили рівень подання інформації та організацію семінару.

М.М.Шовкалюк, доцент ІЕЕ

Дата події