У липні та серпні 2016 року викладачі НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" пройшли навчання на тренінгах у рамках проекту "Англійська мова для університетів", що реалізується Британською Радою в Україні. Метою тренінгів є професійний розвиток викладачів та ознайомлення із сучасними підходами викладання англійської мови професійного спрямування та фахових дисциплін англійською мовою в університетах України. Загалом від НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського" у тренінгах взяли участь 16 викладачів, у тому числі 5 викладачів англійської мови та 11 викладачів фахових дисциплін.

Тренінги для викладачів фахових дисциплін проводилися в групах по 14-15 осіб, при цьому були запрошені тренери з Великобританії. Протягом п'яти днів викладачі отримали багато інформації, яка є корисною для всіх, хто хоче викладати дисципліни професійного спрямування англійською мовою. Основною метою навчання була підготовка лекторів до викладання дисциплін англійською мовою, і саме цьому була присвячена кожна хвилина занять. Розглядалися різні питання: проблеми та бар'єри, які можуть виникнути при викладанні фахових дисциплін англійською мовою для українських та іноземних студентів, шляхи комунікації зі студентами та інтерактивність занять, підготовка презентаційного матеріалу, правильна вимова, підготовка до занять, зворотний зв'язок зі студентами, перевірка розуміння студентами поданого матеріалу, групові завдання тощо. Варто зауважити, що отримані під час навчання знання можуть бути використані і для викладання дисциплін українською мовою, що значно підвищить якість навчання та рівень засвоєння матеріалу студентами. Учасники тренінгів мали можливість попрактикуватися у викладанні міні-лекцій англійською мовою та отримати корисні поради від тренерів та колег з інших вишів. Викладачі отримали чудову нагоду продемонструвати майстерність, і хоча спочатку деякі  з них читали свої лекції у традиційному для них стилі, проте вже з другого дня тренінгу лекції набували все більше цікавих та корисних рис, що ще раз підтвердило безцінність досвіду, набутого від тренерів Британської Ради.

Тренінг залишив у викладачів НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" багато позитивних вражень завдяки знайомству з багатьма цікавими людьми. У програмі брали участь представники з різних ВНЗ України. Під час занять викладачі як технічних, так і гуманітарних спеціальностей обговорювали проблеми, з якими вони стикаються на шляху Болонського процесу, та колективно шукали способи їх вирішення. А ще вони мали змогу обговорити цікаві питання з хоч і колишнім, але все ж міністром освіти і науки, який виявився дуже відкритою людиною з модерновими поглядами на те, якою має бути вища освіта в Україні.

Участь у такому навчанні підвищила професійний рівень викладачів та змусила задуматися над внесенням змін до методики викладання. Після проходження тренінгу викладачі будуть не тільки втілювати все, чого навчилися під час тренінгів, у свою освітню діяльність і змінювати її на краще, а й поширювати отримані знання серед інших викладачів, проводити методичні семінари та відкриті лекції зі студентами.

Викладачі ІЕЕ, ФЕА, ФБМІ та ХТФ