Стипендіат Президента з ММІ Сергій Салій

Серед кращих студентів університету, удостоєних у цьому семестрі стипендії Президента України, є і магістрант Сергій Салій. Він навчається за спеціальністю "Обробка металів за спецтехнологіями", отримав диплом бакалавра з відзнакою, середній бал успішності за період навчання 5,0.

Сергій – допитливий дослідник, прагне застосовувати на практиці набуті знання. Брав активну участь у налагодженні верстатів з числовим програмним керуванням  на кафедрі лазерної техніки та фізико-технічних технологій. Також виявляє неабияку цікавість до сучасної цифрової та комп'ютерної електроніки, програмування, нових високотехнологічних методів обробки. З третього курсу займається науковими дослідженнями і, завдяки настановам викладачів кафедри, має патент на корисну модель – "Спосіб фінішної обробки деталей" та два патенти на пристрої – "Пристрій для лазерної пробивки отворів" та "Установка для ультразвукової оздоблювально-зміцнювальної обробки". За 2013–2015 рр. взяв участь у трьох міжнародних та шести всеукраїнських науково-технічних конференціях, опублікував 19 тез доповідей та одну статтю у фаховому журналі. В олімпіаді ММІ з програмування обробки на верстатах з числовим програмним керуванням зайняв I місце (2014 р.).

Юнак з повагою і вдячністю говорить про свого наставника – професора кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій, директора Науково-інженерного центру фінішних технологій НТУУ "КПІ" В.В.Джемелінського. Під його керівництвом Сергій займається дослідженнями в лабораторії енергозберігаючих екологічно чистих технологічних процесів комбінованої фінішної обробки з використанням імпульсних джерел енергії.

З першого курсу Сергій активно займається спортом. Він є призером змагань з важкої атлетики Спартакіади НТУУ "КПІ" та змагань III Спортивних ігор м.Києва серед студентів ВНЗ, має дипломи відповідно за II та III місця в легкій вазі.

Колеги та наставники Сергія знають його як цілеспрямованого, відповідального студента. Як староста групи він користується повагою й заслуженим авторитетом серед однокурсників і викладачів.

Інф. ММІ