Ми живемо у світі, насиченому інформацією. Щодня ми отримуємо її з різноманітних джерел і сприймаємо стільки нового, що навіть не помічаємо цього. Тому доволі характерним станом більшості сучасних людей є відчуття  перевантаженості і втоми. Особливо це стосується студентів, аспірантів і  викладачів, які мають доступ до необмеженої мережі знань, думок та поглядів.

У таких умовах у забезпеченні високого рівня здоров'я, збільшенні тривалості життя, збереженні працездатності людини зростає роль фізичних вправ. Даючи собі фізичні навантаження, ви забезпечуєте  свою продуктивність, фундамент для великих звершень, а також якість життя. Це є складовою успішності кожної людини незалежно від напряму роботи.

Серед існуючих форм самостійних занять фізичними вправами розглянемо такі.

Ранкова гігієнічна зарядка. Вона насамперед підвищує тонус організму. У комплекс ранкової гігієнічної гімнастики варто включати вправи для всіх груп м'язів, вправи на гнучкість і дихальні вправи. Не рекомендується виконувати вправи статичного характеру, зі значними обтяженнями, на витривалість. Можна включати вправи зі скакалкою, гумовим джгутом, з м'ячем. При складанні комплексів зарядки і їхньому виконанні рекомендується фізіологічне навантаження на організм підвищувати поступово,  максимум у середині й у другій половині комплексу. До кінця виконання комплексу вправ навантаження знижується, і організм приводиться в порівняно спокійний стан.

Вправи протягом дня. Виконуються в перервах між навчальними або самостійними заняттями. Такі вправи попереджають втому, сприяють підтримці високої працездатності на тривалий час без перенапруження.                  

Самостійні тренувальні заняття можна проводити індивідуально або в групі з 3-5 осіб і більше. Групове тренування більш ефективне, ніж індивідуальне. Займатися рекомендується 2-7 разів на тиждень по 1-1,5 години.  

Проте організм жінки має анатомо-фізіологічні особливості, які необхідно враховувати при проведенні самостійних занять, фізичних вправ або спортивних тренувань. На відміну від чоловічого, жіночий організм характеризується менш міцною будовою кісток, меншим загальним розвитком мускулатури тіла, більш широким тазовим поясом і могутнішою мускулатурою тазового дна. Низка характерних для організму дівчини (жінки) особливостей є й у діяльності серцево-судинної, дихальної, нервової й інших систем. Саме тому дівчатам та жінкам при заняттях фізичною культурою варто особливу увагу приділяти  лікарському контролю і самоконтролю.

Необхідно передусім спостерігати за впливом навчальних і самостійних занять, тренувань, змагань на овуляційно-менструальний цикл і характер його зміни.

За своїм фізичним станом і характером функціональних зрушень у різні фази овуляційно-менструального циклу дівчата й жінки діляться на чотири групи:

1-ша група – особи з гарним фізичним станом і самопочуттям, високою працездатністю в усі фази циклу.

2-га група – певна кількість осіб, у яких у період менструації спостерігається деяка слабкість, млявість, сонливість, знижена працездатність.

3-тя група – невелика кількість осіб з неспокійним сном і підвищеною дратівливістю під час менструації, болями внизу живота і у попереку.

4-та група –  дуже незначна кількість осіб з явищами загальної інтоксикації.

Особливості жіночого організму повинні суворо враховуватись при організації тренувальних занять і виборі методики їхнього проведення.

Фітнес-програми як форми рухової активності, спеціально організованої у рамках групових або індивідуальних занять, можуть мати на меті як зниження ризику розвитку захворювань, досягнення й підтримку певного рівня фізичного стану, так і цілі, пов'язані з розвитком здібностей до вирішення рухових і спортивних завдань на високому рівні.

У наступному номері газети ми запропонуємо комплекс ранково-гігієнічної зарядки, який не потребує багато місця для його виконання і спортивного обладнання.

Н.В. Іванюта,  С.Є. Толмачова,  старші викладачі кафедри фізичного виховання ФБМІ