Тетяна Чекараміт - стипендіатка ректора з ФСП

Серед іменних стипендіатів факультету соціології і права є й ім'я Тетяни Чекараміт – студентки 6-го курсу. Вона сумлінно навчається, цікавиться науковими розвідками. Серед наукових інтересів переважають дослідження проблематики правового регулювання економічних процесів в Україні, простеження динаміки і перспектив розвитку господарських правовідносин та вивчення міжнародного досвіду у сфері вдосконалення законодавства в економічному секторі розвитку держав.

За час навчання студентка досягла значних успіхів. Вона, зокрема, брала участь у п'яти міжнародних науково-практичних конференціях, організованих НТУУ "КПІ", за результатами трьох із них були опубліковані тези наукових доповідей. Також була учасником всеукраїнської конференції, організованої Асоціацією випускників Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, та двох всеукраїнських науково-практичних конференцій "Дні науки ФСП". У 2012 р. входила до складу команди НТУУ "КПІ", яка зайняла перше місце на олімпіаді знавців кримінального права в Інституті кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ.

У 2012 р. Тетяна була слухачем в Юридичній клініці "Defendo" факультету соціології і права, у 2013–2014 рр. працювала на посаді юрисконсульта цієї організації. Таким чином набула практичного досвіду спілкування з клієнтами та мала можливість застосувати теоретичні знання на практиці. У майбутньому Т.Чекараміт планує продовжити навчання за кордоном, займатися практичною діяльністю, використовуючи знання, набуті під час навчання в університеті.

За професіоналізм, допомогу в навчанні та отриманні якісних знань студентка висловлює подяку всьому викладацькому колективу факультету соціології і права.

Інф. ФСП