Запрошуємо ближче познайомитися з нашим ФСП

16 грудня  в залі засідань Адміністративної ради відбувся ІХ Міжуніверситетський науково-практичний семінар "Актуальні проблеми викладання історичних дисциплін у вищій школі". У семінарі, окрім представників НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", взяли участь науковці, які представляють вищі навчальні заклади Києва, Харкова, Черкас, Одеси та інших міст України.

Учасників семінару привітав проректор з навчально-виховної роботи КПІ імені Ігоря Сікорського П.О.Киричок. Цикл доповідей відкривав виступ консультанта Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти доктора економічних наук Ігоря Жиляєва  на тему "Реформа вищої школи України: нові стандарти і новий зміст системи освіти". Доповіді, які виголошувалися на семінарі, розглядали широкий спектр актуальних проблем у викладанні навчальних дисциплін з історії і культури. Наведемо назви лише декількох тем, які піднімалися в доповідях:

  • "Навчальні дисципліни з історії та культури України у стандартах вищої освіти в умовах сучасних державно-політичних і цивілізаційних викликів";
  • "Концепт поєднання національного і загальнолюдського у контексті перспектив реформування змісту освіти вищої школи України";
  • "Роль історичної складової у системі компетенцій фахівців з технічних спеціальностей та нові механізми її реалізації".

 Після виступів доповідачів відбувалася вільна дискусія учасників семінару.

На фото: Виступає зав. кафедри історії НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" д.і.н., проф. С.О. Костилєва (у центрі)

Дата події