У Міжнародному виставковому центрі в Києві 22 –25 листопада 2016 року в рамках XV Міжнародного промислового форуму "INNOVATION MARKET" проводилися Міжнародна спеціалізована промислова виставка інновацій і науково-технічних розробок і Міжнародна спеціалізована промислова виставка в галузі металообробки, машинобудування і суміжних галузей. На них учасники  Форуму могли ознайомитися з нинішнім потенціалом вітчизняного інноваційного ринку та довідатися про перспективи його розвитку.

У виставках узяли участь і представники НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Особливу зацікавленість відвідувачів викликали інноваційні розробки, готові до впровадження у виробництво (керівник наукового напряму – д.т.н., професор ММІ Л.Ф.Головко): обладнання і технологія виготовлення біметалів застосуванням лазерної поверхневої обробки; виготовлення алмазних кругів із застосуванням високопродуктивної технології лазерного термодеформаційного спікання; високоефективна технологія лазерного зміцнення ножів для переробки цукрових буряків, що забезпечує значне підвищення їх ресурсу роботи за рахунок ефекту самозаточування; підвищення ресурсу роботи шестеренних насосів; лазерне зміцнення деталей та інструментів з гострозаточеними ріжучими кромками клиноподібної форми; лазерне безконтактне формоутворення металевих просторових конструкцій складної конфігурації; підвищення зносостійкості деталей важконавантажених вузлів тертя; лазерне підвищення жорсткості тонколистових металевих виробів; лазерна обробка газотермічних покриттів; підвищення ефективності хіміко-термічної обробки лазерним модифікуванням поверхонь.

Позитивні відгуки отримали також два діючі макети перегонових автомобілів, створених студентами й аспірантами ММІ (координатор проекту – завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування ММІ  д.т.н., професор В.А.Пасічник). Вони відповідають технічному регламенту міжнародних змагань "Formula SAE" і вже брали участь у міжнародних змаганнях у 2016 році в Угорщині та Чехії. Автомобілі представляли члени команди "Формула Студент". 

Не оминули своєю увагою відвідувачі й струменево-нішову технологію спалювання палива (СНТ), що була розроблена в результаті теоретичних та експериментальних досліджень, проведених у лабораторії "Горіння" нашого університету (науковий керівник – к.т.н. М.З.Абдулін); лінію для перероблення зношених покришок і гумових відходів, яка розроблена й виготовлена ПАТ "НВП "Більшовик" разом з науковцями інженерно-хімічного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" (науковий керівник спільної розробки – д.т.н., професор І.О.Мікульонок); технологію "Припікання" (науковий керівник – завідувач кафедри зварювального виробництва д.т.н., проф. В.В.Квасницький), мікроінвертор для сонячних панелей (науковий керівник – д.т.н., професор Ю.М.Туз – НДІ АЕД).

Під час роботи виставок науковці Київської політехніки встановили  контакти з представниками низки промислових підприємств і організацій.

За результатами Міжнародного форуму "INNOVATION MARKET" підписано меморандум про співпрацю між промисловими і науковими структурами України та Польщі, в межах якого вітчизняних науковців, зокрема й фахівців КПІ ім. Ігоря Сікорського, планується залучати до виконання проектів Європейського Союзу, координатором яких виступатимуть польські партнери.

Валерій Барбаш, заступник проректора з наукової роботи

Дата події