29–30 вересня 2016 р. в Державному політехнічному музеї при НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" пройшла ХV Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання історії науки і техніки".

Організаторами конференції виступили Центр пам'яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Академія інженерних наук України, Академія вищої освіти України, Державний політехнічний музей при НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Асоціація працівників музеїв технічного профілю.

Цього року на конференцію було представлено 97 доповідей майже з усіх регіонів України: Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Краматорська, Миколаєва, Запоріжжя, Полтави, Херсона, Переяслав-Хмельницького та інших. Традиційно доповіді конференції були розподілені по трьох секціях: "Дослідження розвитку науки і освіти", "Розвиток техніки в історичному аспекті", "Внесок в науку і техніку видатних вчених та інженерів".

Зі вступним словом на відкритті конференції виступив проректор з наукової роботи НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" академік НАН України М.Ю.Ільченко.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді з широкого кола питань: методології історії науки і техніки, дослідження уявлень про наукові теорії істориків науки і техніки, світоглядних передумов сучасної еволюційної теорії, внеску академічної науки у вирішення проблем Чорнобильської катастрофи, історії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", історії лісової справи в Україні. Були доповіді, присвячені внеску академіка АН СРСР і АН УРСР М.М.Боголюбова в розвиток динамічної теорії в статистичній фізиці, першій жінці-академіку Української академії наук М.В.Павловій, фундатору вищої технічної школи України Віктору Львовичу Кирпичову – засновнику Харківського технологічного і Київського політехнічного інститутів. До речі, автор останньої доповіді, викладач кафедри історії науки і техніки НТУ "ХПІ" С.А.Радогуз, передав ДПМ при НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" деякі матеріали, пов'язані з діяльністю В.Л.Кирпичова.

Працівники ДПМ при НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" провели для учасників конференції екскурсію музеєм і визначними місцями території нашого університету, з відвіданням НТБ і вежі головного корпусу.

До конференції було видано збірник тез доповідей, який надіслано до всіх провідних наукових бібліотек України.

Конференція "Актуальні питання історії науки і техніки" започаткована в 2001 році на базі Державного політехнічного музею при НТУУ "КПІ". Завдяки її проведенню із небуття постають імена незаслужено забутих учених, винахідників, інженерів, з'являються наукові статті і монографії. Результатом проведення конференції стало створення Асоціації працівників музеїв технічного профілю та започаткування викладання історії науки і техніки як окремої дисципліни у провідних вищих технічних навчальних закладах України: НТУ "Харківський політехнічний інститут", Дніпропетровському державному університеті імені Олеся Гончара, НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Матеріали конференцій широко використовуються науковцями, які працюють у галузі історії науки і техніки, – пам'яткознавцями, музеєзнавцями, аспірантами і студентами відповідних спеціальностей та усіма, хто цікавиться історичною і культурною спадщиною.

Інф. ДПМ при НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Дата події