За час існування Спільного українсько-німецького факультету машинобудування інженерно-фізичний факультет, очолюваний членом-кореспондентом НАН України, проф., д.т.н. П.І Лободою, налагодив тісну співпрацю із науковцями відповідних кафедр Університету ім. Отто фон Геріке (м. Магдебург, Німеччина). Регулярно провідні фахівці та аспіранти цього університету відвідують ІФФ, і історія тісних міжуніверситетських відносин у навчальній та науковій сферах налічує понад 10 років. 

24–26 травня 2016 року інженерно-фізичний факультет приймав делегацію кафедри ливарного виробництва і обробки металів тиском Університету ім. Отто фон Геріке у складі доктора Інгольфа Бема і докторанта Мартіна Ліпе.

З української сторони гостей приймали декан ІФФ член-кореспондент НАН України, проф., д.т.н. П.І Лобода, заступник декана к.т.н., доц. О.І. Дудка, зав. кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів к.т.н., доц. А.С. Кочешков та ряд співробітників кафедри.

Гостей ознайомили із обладнанням і можливостями факультету та кафедри ливарного виробництва, з останніми науковими розробками і результатами захищених за останні два роки дисертацій. Гості також відвідали методичний кабінет 9-го корпусу, в якому виставлено колекцію художнього литва професора С.П. Дорошенка. Звучання дзвонів із сірого та високоміцного чавуну, виготовлених на кафедрі, нагадало докторанту Мартіну Ліпе про його попереднє дослідження для найстарішої у світі компанії з виготовлення унікальних роялів "Stainway". Делегації німецьких ливарників було представлено також навчально-науковий центр електронної мікроскопії при ІФФ і щойно відкриту в рамках проекту TEMPUS лабораторію комп'ютерного моделювання.

Сторони обговорили актуальні питання отримання композиційних литих деталей для різних галузей машинобудування із заданою структурою і властивостями. Зокрема за темою, якою займається в Магдебурзькому університеті Мартін Ліпе, – технологія відцентрового лиття біметалевих деталей та комп'ютерне моделювання процесів отримання двошарових виливків залізовуглецевих сплавів методом відцентрового лиття – дослідники з України і Німеччини знайшли спільний науковий інтерес.

У свою чергу молодий науковець доцент М.А. Фесенко, автор 44 патентів України в галузі технологій лиття композиційних деталей із чавуну, поділився досвідом і продемонстрував гостям результати розробок. Спільно було проведено лабораторну плавку із заливанням технологічної проби відцентровим методом лиття.

Для студентів кафедри ливарного виробництва 3, 5 і 6-го курсів, а також для її викладачів Мартін Ліпе прочитав лекцію (англійською мовою), в якій ознайомив їх з актуальною тематикою кафедри ливарного виробництва і обробки металів тиском Університету ім. Отто фон Геріке та з власними науковими здобутками.  Лекція викликала величезний інтерес серед українських студентів, які поставили гостю ряд запитань. Студенти зробили для себе важливий висновок: треба вчити англійську мову задля кращого розуміння й інтеграції у європейське наукове середовище.

Сторони обговорили можливості майбутнього наукового співробітництва в галузі ливарного виробництва. Отже, наступні зустрічі не за горами.

О.І. Дудка, заступник декана ІФФ, к.т.н., доц., Р.В. Лютий, к.т.н., доц.

Дата події