18–20 травня 2016 року на базі кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ пройшла V Міжнародна науково-практична конференція "Комп'ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2016". Участь у ній взяли близько 111 науковців (50 статей), які представляли Україну, Польщу, Німеччину, Колумбію та США. В Україні це єдина конференція, присвячена проблемам використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко-технологічних виробництвах.

Учасників конференції привітали проректор з наукової роботи НТУУ "КПІ" академік НАН України  М.Ю.Ільченко, президент Української технологічної академії проф. І.І.Половніков та декан ХТФ проф. І.М.Астрелін. Промовці відзначали, що конференція продовжує традиції наукової школи математичного і комп'ютерного моделювання хімічних і технологічних процесів та систем, засновником якої був д.т.н., проф. Г.О.Статюха.

На пленарному засіданні присутні заслухали доповіді проф. НТУ "Харківський політехнічний інститут" М.А. Цейтліна, зав. кафедри хімічної інженерії НУ "Львівська політехніка" професора В.М.Атаманюка, професора Національного університету "Львівська політехніка" Я.М.Гумницького, доцента кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів І.М.Джигирей.

На секційних засіданнях традиційний майданчик конференції, присвячений проблемам використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко-технологічних виробництвах, став зручним місцем спілкування вчених, розробників моделюючих систем, серйозних споживачів цих програмних продуктів, а також студентів спеціальності "Комп'ютерно-інтегровані технологічні  процеси і виробництва". Конференція працювала за такими основними напрямами: комп'ютерна підтримка виробничих процесів, комп'ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем, комп'ютерне моделювання в хімії та комп'ютерні методи синтезу нових речовин, комп'ютерне моделювання природоохоронних процесів, сталий розвиток регіонів, комп'ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті.

За матеріалами конференції вийшов збірник наукових статей, з яким можна ознайомитися на сайті кафедри.

Інф. орг. комітету

Дата події